Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iancruickshank

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2023 10:20 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennyheron

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 04:31 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαμαλάκι (Macroglossum stellatarum)

Παρατηρητής

davidfraser1-

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 02:47 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leah

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 01:59 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 09:52 ΠΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jstraka

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2022 07:48 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Leucistic individual, being picked on by others in a fairly large flock.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nhentze

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 03:46 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennyheron

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 09:56 ΠΜ GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 08:54 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leah

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2018 10:42 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katstipec

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2020 08:13 ΠΜ PST

Περιγραφή

Backyard

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leah

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2020 04:37 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leah

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2020 05:09 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leah

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2019 09:19 ΜΜ AWST

Τόπος

lupa masa (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leah

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Τόπος

Sabah, MY (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leah

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2019 07:31 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leah

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2019 02:16 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennyheron

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2019 01:07 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gordsparts

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2019