Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moritake

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2023 08:33 ΜΜ HKT

Τόπος

香港大埔滘 (Google, OSM)
Sylvirana guentheri - Photo (c) Thomas Brown, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Brown
Η ταυτότητα του χρήστη lawrencehylton: Sylvirana guentheri, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moritake

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2023 08:43 ΜΜ HKT

Τόπος

香港大埔滘 (Google, OSM)
Kalophrynus interlineatus - Photo (c) Dickson Wong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dickson Wong
Η ταυτότητα του χρήστη lawrencehylton: Kalophrynus interlineatus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moritake

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2023 04:22 ΜΜ HKT

Τόπος

香港 (Google, OSM)
Duttaphrynus melanostictus - Photo (c) H.T.Cheng, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by H.T.Cheng
Η ταυτότητα του χρήστη lawrencehylton: Duttaphrynus melanostictus, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

izabelakk

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 08:26 ΜΜ HKT
Duttaphrynus melanostictus - Photo (c) H.T.Cheng, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by H.T.Cheng
Η ταυτότητα του χρήστη lawrencehylton: Duttaphrynus melanostictus, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hahahamo

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Sylvirana guentheri - Photo (c) Thomas Brown, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Brown
Η ταυτότητα του χρήστη lawrencehylton: Sylvirana guentheri, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hin7024

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 02:55 ΜΜ HKT

Τόπος

香港大埔滘 (Google, OSM)
Polypedates megacephalus - Photo (c) Sam Hambly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sam Hambly
Η ταυτότητα του χρήστη lawrencehylton: Polypedates megacephalus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ystar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 01:20 ΜΜ HKT
Duttaphrynus melanostictus - Photo (c) H.T.Cheng, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by H.T.Cheng
Η ταυτότητα του χρήστη lawrencehylton: Duttaphrynus melanostictus, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huiyiheung

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2023 08:02 ΜΜ HKT
Odorrana graminea - Photo (c) Paul Freed, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Paul Freed
Η ταυτότητα του χρήστη lawrencehylton: Odorrana graminea, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crustyy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 04:50 ΜΜ HKT

Τόπος

香港老圍 (Google, OSM)
Polypedates megacephalus - Photo (c) Sam Hambly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sam Hambly
Η ταυτότητα του χρήστη lawrencehylton: Polypedates megacephalus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pkyeung

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 08:04 ΜΜ HKT

Τόπος

香港上水 (Google, OSM)
Polypedates megacephalus - Photo (c) Sam Hambly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sam Hambly
Η ταυτότητα του χρήστη lawrencehylton: Polypedates megacephalus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kencheng

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2023 08:30 ΜΜ HKT
Sylvirana guentheri - Photo (c) Thomas Brown, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Brown
Η ταυτότητα του χρήστη lawrencehylton: Sylvirana guentheri, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kencheng

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2023 08:25 ΜΜ HKT
Sylvirana guentheri - Photo (c) Thomas Brown, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Brown
Η ταυτότητα του χρήστη lawrencehylton: Sylvirana guentheri, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kencheng

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2023 08:10 ΜΜ HKT
Limnonectes fujianensis - Photo (c) Thomas Brown, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Brown
Η ταυτότητα του χρήστη lawrencehylton: Limnonectes fujianensis, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kencheng

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2023 09:48 ΜΜ HKT
Quasipaa exilispinosa - Photo (c) NewbieL, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by NewbieL
Η ταυτότητα του χρήστη lawrencehylton: Quasipaa exilispinosa, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kencheng

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2023 09:33 ΜΜ HKT
Odorrana graminea - Photo (c) Paul Freed, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Paul Freed
Η ταυτότητα του χρήστη lawrencehylton: Odorrana graminea, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakepgh

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 10:10 ΜΜ HKT
Duttaphrynus melanostictus - Photo (c) H.T.Cheng, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by H.T.Cheng
Η ταυτότητα του χρήστη lawrencehylton: Duttaphrynus melanostictus, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakepgh

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 10:00 ΜΜ HKT
Boulenophrys brachykolos - Photo (c) Thomas Brown, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Brown
Η ταυτότητα του χρήστη lawrencehylton: Boulenophrys brachykolos, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanlee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 08:02 ΜΜ HKT

Τόπος

Lo Wai, Hong Kong (Google, OSM)
Limnonectes fujianensis - Photo (c) Thomas Brown, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Brown
Η ταυτότητα του χρήστη lawrencehylton: Limnonectes fujianensis, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanlee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 07:57 ΜΜ HKT

Τόπος

Lo Wai, Hong Kong (Google, OSM)
Odorrana graminea - Photo (c) Paul Freed, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Paul Freed
Η ταυτότητα του χρήστη lawrencehylton: Odorrana graminea, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iamkai

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 12:31 ΜΜ HKT

Περιγραφή

黑眶蟾蜍

Duttaphrynus melanostictus - Photo (c) H.T.Cheng, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by H.T.Cheng
Η ταυτότητα του χρήστη lawrencehylton: Duttaphrynus melanostictus, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakepgh

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 07:21 ΜΜ HKT
Boulenophrys brachykolos - Photo (c) Thomas Brown, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Brown
Η ταυτότητα του χρήστη lawrencehylton: Boulenophrys brachykolos, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakepgh

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 08:05 ΜΜ HKT
Quasipaa exilispinosa - Photo (c) NewbieL, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by NewbieL
Η ταυτότητα του χρήστη lawrencehylton: Quasipaa exilispinosa, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beanfamily

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 05:00 ΜΜ HKT

Τόπος

香港大埔滘 (Google, OSM)
Sylvirana guentheri - Photo (c) Thomas Brown, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Brown
Η ταυτότητα του χρήστη lawrencehylton: Sylvirana guentheri, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beanfamily

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 04:58 ΜΜ HKT

Τόπος

Tai Po, HK (Google, OSM)
Sylvirana guentheri - Photo (c) Thomas Brown, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Brown
Η ταυτότητα του χρήστη lawrencehylton: Sylvirana guentheri, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wongwinnieck

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 02:04 ΜΜ HKT
Sylvirana guentheri - Photo (c) Thomas Brown, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Brown
Η ταυτότητα του χρήστη lawrencehylton: Sylvirana guentheri, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jssiwong

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2014 09:03 ΜΜ HKT
Odorrana graminea - Photo (c) Paul Freed, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Paul Freed
Η ταυτότητα του χρήστη lawrencehylton: Odorrana graminea, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jssiwong

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2012 09:01 ΜΜ HKT
Sylvirana guentheri - Photo (c) Thomas Brown, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Brown
Η ταυτότητα του χρήστη lawrencehylton: Sylvirana guentheri, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jssiwong

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2018 08:01 ΜΜ HKT
Microhyla pulchra - Photo (c) Thomas Brown, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Brown
Η ταυτότητα του χρήστη lawrencehylton: Microhyla pulchra, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jssiwong

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2014 09:22 ΜΜ HKT
Bufo gargarizans - Photo (c) ntenny, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lawrencehylton: Bufo gargarizans, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beanfamily

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 05:10 ΜΜ HKT

Τόπος

香港大埔滘 (Google, OSM)
Sylvirana guentheri - Photo (c) Thomas Brown, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Brown
Η ταυτότητα του χρήστη lawrencehylton: Sylvirana guentheri, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 12383