Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ansonw38

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2022 12:30 ΜΜ HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thilinahettiarachchi

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2020 08:37 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gomenwl

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siyul

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2020 11:26 ΠΜ HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hilucas

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

portioid

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2021 02:45 ΜΜ HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewhardacre

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2022 11:10 ΠΜ HKT

Περιγραφή

1st winter

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2015

Τόπος

Sulawesi Utara, ID (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tapanmoran33

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlosbocos

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2019 12:41 ΠΜ WITA

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildcreatures

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 08:24 ΜΜ HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hilucas

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lioyd

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 09:52 ΜΜ HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βελονοληστόγλαρος (Stercorarius longicaudus)

Παρατηρητής

zichen

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2017 02:49 ΜΜ HKT

Τόπος

香港 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hei_wildlife

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2022 11:19 ΠΜ HKT

Τόπος

石崗, 新界, HK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ansonw38

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 12:20 ΜΜ HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

that_bee_guy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

that_bee_guy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camellia_l

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 11:05 ΜΜ HKT

Τόπος

香港八仙嶺 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pasteurng

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 11:03 ΠΜ HKT

Τόπος

Tai Po, Hong Kong (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρινόλοφος (Γένος Rhinolophus)

Παρατηρητής

carol_kwok

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

Lower

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ltong__

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 08:23 ΜΜ HKT

Τόπος

香港大欖 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natashathirlwell

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2022 07:29 ΜΜ HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wkcheng71

Ημερομηνία

Μάιος 2011

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hashinidasanayake

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2022 12:59 ΜΜ +0530

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pkyeung

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 03:23 ΜΜ HKT

Τόπος

TuenMun-PAHE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tommyhui

Ημερομηνία

Ιούλιος 2012

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewkwan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewkwan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2022 11:11 ΠΜ HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tommyswift

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2016 03:33 ΜΜ HKT

Περιγραφή

In-situ. Presumed mating pair of King Cobras observed several times at the same spot over the past couple years.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bonds

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2022 11:26 ΠΜ HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pasteurng

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2022 01:09 ΜΜ HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

watermargin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 01:42 ΜΜ HKT

Τόπος

元朗, 新界, HK (Google, OSM)

Περιγραφή

released bird 放生雀

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebladedbird

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pasteurng

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 11:52 ΠΜ HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chiksiulun

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2017

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

that_bee_guy

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2020 09:49 ΠΜ HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patrick_wong_2021

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

hchch

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 10:20 ΜΜ HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bilibili

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 01:20 ΜΜ HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pasteurng

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2022 10:13 ΜΜ HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelalai

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2022 02:43 ΜΜ HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eugenie

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 04:39 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

that_bee_guy

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

Specimen was photographed indoors

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hkmoths

Ημερομηνία

Μάιος 1, 1999 11:00 ΠΜ HKT

Περιγραφή

caught the king cobra (top) attacking a copperhead racer (observation here: https://www.inaturalist.org/observations/215607) in a storm drain at Kadoorie Agricultural Research Centre, Shek Kong, Yuen Long, Hong Kong.

The cobra was about 2.2m long; didn't get to see how big the racer was, but probably a similar size or slightly bigger.

Didn't get too close - this was taken with a 180mm setting telephoto.

scanned in from a print

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tommyswift

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2019 08:01 ΜΜ HKT

Περιγραφή

8-9ft King Cobra cannibalizing a smaller King among the boulders in the middle of a stream. The prey was still alive, mostly inert, sometimes twisting vigorously. After a few minutes, with only the tail tip hanging out of its mouth, the victor made its way across the stream and climbed up into into a tangle of vines.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alesbucek

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυς (Γένος Mus)

Παρατηρητής

tchiu

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 08:12 ΜΜ HKT

Τόπος

Sai Kung (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pasteurng

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 03:55 ΜΜ HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tchiu

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 09:15 ΜΜ HKT

Τόπος

大潭 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gomenwl

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 03:16 ΜΜ HKT

Τόπος

香港 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardchapman

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 09:32 ΠΜ HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robotpie

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2022 10:54 ΜΜ HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wkcheng71

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2022 12:31 ΜΜ HKT

Τόπος

香港香港仔 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fishtse

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τιπουλοειδή (Υπεροικογένεια Tipuloidea)

Παρατηρητής

lawrencehylton

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

that_bee_guy

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tashramsey

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 02:17 ΜΜ HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

that_bee_guy

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σμυρναλκυόνη (Halcyon smyrnensis)

Παρατηρητής

watermargin

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 01:02 ΜΜ HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

that_bee_guy

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewhardacre

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 10:32 ΠΜ HKT

Τόπος

Hong Kong (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sk2

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 12:37 ΜΜ HKT

Τόπος

香港梅窩 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebladedbird

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lioyd

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 03:02 ΜΜ HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annamammalbee

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 04:10 ΜΜ HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαρόμπουφος (Ketupa zeylonensis)

Παρατηρητής

justaname

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pasteurng

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

pchunchiu

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2021 05:37 ΜΜ UTC

Τόπος

香港米埔 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pchunchiu

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2021 10:18 ΠΜ UTC

Τόπος

香港摩星嶺 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτιά Νανοσκαλίδρα (Calidris temminckii)

Παρατηρητής

oscarho

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρασιατικός Ήταυρος (Botaurus stellaris)

Παρατηρητής

wkcheng71

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2021 02:35 ΜΜ HKT

Τόπος

香港米埔 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justaname

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justaname

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2022 12:43 ΠΜ CST

Τόπος

潭尾, 新界, HK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justaname

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tyh34

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2022 04:10 ΜΜ HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siyul

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2022 03:31 ΜΜ HKT

Τόπος

Hong Kong (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justaname

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chanddgreen

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2022 09:24 ΜΜ HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

entohamer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2022 08:40 ΜΜ GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ansonw38

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2022 10:30 ΠΜ HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscarho

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pasteurng

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2021 11:14 ΠΜ HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suresh_ghimire

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 1999 09:12 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blueberry_yumi

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2022 03:48 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewhardacre

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2011 05:24 ΠΜ HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wkcheng71

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carol_kwok

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

厚嘴綠鳩 Thick-billed green pigeon, Treron curvirostra

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomleechunwa

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rupperrt78

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2022 10:36 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ededwarddd

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2020

Τόπος

Philippines (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kainzerkurt

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2020 12:00 ΠΜ HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephanie973

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2020 04:58 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boeing777-300er

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewkwan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2020 09:43 ΠΜ HKT