Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Συλβιλαγός (Γένος Sylvilagus)

Παρατηρητής

narca

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2017 04:06 PM CDT

Περιγραφή

I've heard that cottontail species have been studied and split: is this still an Eastern?

Κουνέλι Του Βάλτου - Photo (c) Roger Shaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lappelbaum: Κουνέλι Του Βάλτου (Sylvilagus aquaticus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coretex

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2022 11:19 AM CST
Verbesina virginica - Photo (c) cleointhesmokies, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lappelbaum: Verbesina virginica, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kip_lary

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 12:24 PM CST
Pleopeltis michauxiana - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη lappelbaum: Pleopeltis michauxiana, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grroschat

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 09:39 AM CST
Pontederia crassipes - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη lappelbaum: Pontederia crassipes, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robbiepalm

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2022 04:12 PM CDT
Trichonephila clavipes - Photo (c) mrzfitz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lappelbaum: Trichonephila clavipes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robbiepalm

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2022 04:25 PM CDT

Τόπος

Bay City, TX, US (Google, OSM)
Trichonephila clavipes - Photo (c) mrzfitz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lappelbaum: Trichonephila clavipes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)

Παρατηρητής

robert2564

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 02:04 PM CST
Ερυθροδανοειδή - Photo (c) Ellie Garvie, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ellie Garvie
Η ταυτότητα του χρήστη lappelbaum: Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robert2564

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 01:25 PM CST
Arilus cristatus - Photo (c) John Flannery, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lappelbaum: Arilus cristatus, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robert2564

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 01:20 PM CST
Arilus cristatus - Photo (c) John Flannery, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lappelbaum: Arilus cristatus, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robert2564

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 01:24 PM CST
Arilus cristatus - Photo (c) John Flannery, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lappelbaum: Arilus cristatus, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robert2564

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 01:25 PM CST
Arilus cristatus - Photo (c) John Flannery, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lappelbaum: Arilus cristatus, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκιουρίδες (Οικογένεια Sciuridae)

Παρατηρητής

robert2564

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 01:54 PM CST
Σκιουρίδες - Photo (c) Eduardo Correa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Eduardo Correa
Η ταυτότητα του χρήστη lappelbaum: Σκιουρίδες (Οικογένεια Sciuridae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

josiemds

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 12:22 PM CST
Πτερυγωτά - Photo (c) dhfischer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dhfischer
Η ταυτότητα του χρήστη lappelbaum: Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

marceboza

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 05:09 PM CST
Ilex - Photo (c) Jennifer Aitkens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lappelbaum: Γένος Ilex, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

marceboza

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Ιδιωτικό
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη lappelbaum: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)

Παρατηρητής

marceboza

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 05:08 PM CST
Μονοκοτυλήδονα - Photo (c) J. Maughn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by J. Maughn
Η ταυτότητα του χρήστη lappelbaum: Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

marceboza

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 05:09 PM CST
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη lappelbaum: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marceboza

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 12:25 PM CST
Δίανθος - Photo (c) Valentin Hamon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Valentin Hamon
Η ταυτότητα του χρήστη lappelbaum: Δίανθος (Γένος Dianthus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

marceboza

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 05:09 PM CST
Loropetalum chinense - Photo (c) 阿橋 HQ, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lappelbaum: Loropetalum chinense, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janetwright

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 10:32 AM CST

Περιγραφή

Southern mixed hardwood, edge of woods

Smilax bona-nox - Photo (c) Roberto R. Calderón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roberto R. Calderón
Η ταυτότητα του χρήστη lappelbaum: Smilax bona-nox, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janetwright

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 03:06 PM CST

Περιγραφή

Southern mixed hardwood, edge of woods

Ilex vomitoria - Photo (c) Laura Clark, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Laura Clark
Η ταυτότητα του χρήστη lappelbaum: Ilex vomitoria, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janetwright

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 03:07 PM CST

Περιγραφή

Southern mixed hardwood, edge of woods

Mitchella repens - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη lappelbaum: Mitchella repens, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janetwright

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 03:09 PM CST

Περιγραφή

Southern mixed hardwood, edge of woods

Eupatorium capillifolium - Photo (c) Tony Rodd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lappelbaum: Eupatorium capillifolium, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janetwright

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 03:15 PM CST

Περιγραφή

Southern mixed hardwood, edge of woods

Amanita persicina - Photo (c) tshearer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lappelbaum: Amanita persicina, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janetwright

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 03:19 PM CST

Περιγραφή

Southern mixed hardwood, edge of woods

Hypericum hypericoides - Photo (c) Bob Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lappelbaum: Hypericum hypericoides, Ένα μέλος του Υπερικό (Γένος Hypericum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janetwright

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 03:17 PM CST

Περιγραφή

Southern mixed hardwood, edge of woods

Cyrilla racemiflora - Photo (c) Lillie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lillie
Η ταυτότητα του χρήστη lappelbaum: Cyrilla racemiflora, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janetwright

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 03:23 PM CST

Περιγραφή

Southern mixed hardwood, edge of woods

Gasteracantha cancriformis - Photo (c) Vinícius Rodrigues de Souza, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vinícius Rodrigues de Souza
Η ταυτότητα του χρήστη lappelbaum: Gasteracantha cancriformis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauramorganclark

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 11:03 AM CST
Pityopsis graminifolia - Photo (c) Eric Duran, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Duran
Η ταυτότητα του χρήστη lappelbaum: Pityopsis graminifolia, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauramorganclark

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 10:56 AM CST

Περιγραφή

Backside is smooth pubescent.

Lobatae - Photo (c) Jim Dollar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lappelbaum: Τμήμα Lobatae, Ένα μέλος του Δρυς (Υπογένος Quercus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauramorganclark

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 09:59 AM CST
Bignonia capreolata - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη lappelbaum: Bignonia capreolata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 14782