Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myxomop

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2014

Περιγραφή

Substrate: on mossy, decorticate wood

Habitat: humid, semi-disturbed primary rainforest (illegal logging), ~850m

Ecoregion: Madagascar Lowland Forests (AT0117) WWF | WKP

Collectors: D. Newman, J. Shay, E. Randrianjohany, R. Letsara & V. Razafindrahaja

Collection #: n/a

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)

Παρατηρητής

brecconservation

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2021 09:44 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richard864

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

Kentucky, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ncb1221

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2022 12:36 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ernest5h

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2018 10:58 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)

Παρατηρητής

wanda_etx

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

This wasp (actually there were two the day before but no photos then) caught my attention because of its ability to hover like a damselfly. Then I noticed the interesting body shape. When it tired of me stalking it, it unhurriedly drifted straight upward until I lost sight of it (both of the wasps the day before did the same thing). Like little helicopters. It took some perseverance to get these photos because the wasp landed only once.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2022 02:53 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

texasggail49

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2019 11:56 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_keith

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2017 10:14 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tdavenport

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 01:37 PM CDT

Περιγραφή

Indian Creek near Curtis, Jasper County Texas

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcochran706

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2022 08:18 PM CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sararuth

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 09:45 PM CDT

Περιγραφή

With 365 nm blacklight - on Smilax sp.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kzoebel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 07:42 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyadler

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 06:46 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calconey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 04:15 PM EDT

Περιγραφή

On liatris sp ( previous obs)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυκητοφιλίδες (Οικογένεια Mycetophilidae)

Παρατηρητής

devinth09

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 11:51 AM IST

Τόπος

Mawlai, Shillong (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kzoebel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022 11:02 AM CDT

Περιγραφή

Even caught a tongue splat!

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amberenergy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022 07:07 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harshithjv

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Τόπος

Karnataka, IN (Google, OSM)

Περιγραφή

Same individual photographed on mobile on afternoon: https://www.inaturalist.org/observations/69250517

This was shot on DSLR on late evening.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_montgomery

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2018 02:23 PM CDT

Τόπος

McAllen, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pfau_tarleton

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2022 07:39 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uzun

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 09:36 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

matt_hunter

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kzoebel

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2022 12:22 PM CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_keith

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 01:44 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 05:49 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johncmoore

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

adult

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iwokeupandchoseviolets

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2022 05:12 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kountrykarnivores

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradmoon

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2022 12:38 PM CDT

Περιγραφή

First spotted by Dave Patton

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sararuth

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2013 01:53 AM CDT

Περιγραφή

Watson Rare Native Plant Preserve

Ετικέτες

600

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knightericm

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2020 12:49 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Ανόλη (Anolis carolinensis)

Παρατηρητής

paulines

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2011 02:09 PM CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulines

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2017 01:28 PM CDT

Περιγραφή

Palamedes Swallowtail

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_keith

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2000 12:36 AM CDT

Περιγραφή

Wet seepage area

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulines

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2006 03:56 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulines

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2014 08:56 AM CDT

Περιγραφή

Floating Bladderwort (Utricularia radiata) Photographed in the Hickory Creek Sav. Unit

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thefairybogmother

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2022 09:35 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουνέλι Του Βάλτου (Sylvilagus aquaticus)

Παρατηρητής

kaphn8d

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2007 03:37 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

t7iguy

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Infected Homalodisca vitripennis - Glassy-winged Sharpshooter

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2022 07:36 PM AEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhfischer

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2016 11:59 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gancw1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2018 12:21 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brucelee51

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2018 06:09 AM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lendebeer

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 07:35 PM EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauramorganclark

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2022 12:18 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sararuth

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2013 01:37 AM CDT

Περιγραφή

Watson Rare Native Plant Preserve

Ετικέτες

600

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Νερόκοτα (Gallinula galeata)

Παρατηρητής

sararuth

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2017 12:42 PM CDT

Περιγραφή

"everybody was kung fu fighting" haha

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sararuth

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2017 10:36 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Βίδρα (Lontra canadensis)

Παρατηρητής

christinalevans

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2015 11:35 AM EST

Περιγραφή

Kissimmee Prairie Preserve SP

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκουφοβουτηχτάρι (Podiceps cristatus)

Παρατηρητής

sararuth

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2017 07:48 AM GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ksmith

Ημερομηνία

Ιούνιος 2017

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Plant is 5 - 6 feet tall Growing in deep sand on roadside

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

okiepocus

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Oklahoma, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sararuth

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022

Περιγραφή

freshly dead, I think ... because ants soon came to cover the specimen (showed up mysteriously under uv lamp on ground cloth)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sararuth

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sararuth

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2020

Περιγραφή

A yearly springtime visitor in my laundry room...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sararuth

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2020

Περιγραφή

Semi-leucistic seen in Galveston county near Jamaica Beach

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcochran706

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 10:31 AM CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sararuth

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sararuth

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τζίτζικας (Neocicada hieroglyphica)

Παρατηρητής

sararuth

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaibilbalam

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2016 01:31 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anewmark

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2021 08:17 PM MST

Τόπος

Santa Rita Lodge (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουνέλι Του Βάλτου (Sylvilagus aquaticus)

Παρατηρητής

ncb1221

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Louisiana, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samzhang

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 08:04 AM EDT

Τόπος

Nahant, MA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mark_fallon

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 05:14 PM EDT

Τόπος

Abington, PA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisbick

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2022 10:43 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oceanicwilderness

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2020 03:13 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildcarrot

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 12:14 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kestrelsparverius

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2013

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_keith

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2017 01:11 PM CDT

Περιγραφή

In bog

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniediaz

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2022 01:06 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sci_kay

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2021 06:06 PM EDT

Περιγραφή

GPS coordinates are for the general area in which the observation was made. Listed coordinates are not an exact location for the photographed specimen.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sci_kay

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2021 09:59 PM UTC

Περιγραφή

GPS coordinates are for the general area in which the observation was made. Listed coordinates are not an exact location for the photographed specimen.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve583

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2022 04:45 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oceanicwilderness

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I have the name for this need to look it up.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oceanicwilderness

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

farkleberry

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 10:48 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

habitat_jaime

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2021 10:33 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

farkleberry

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 05:54 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

farkleberry

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 05:54 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbk-htx

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2018 04:15 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quirino

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2019 02:42 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffoconnell

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2020 06:15 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

paulines

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2013 10:24 AM CDT

Περιγραφή

Great Egret (Ardea alba)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Προύνος (Γένος Prunus)

Παρατηρητής

dstover

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2019 04:04 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dstover

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2019 03:02 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dstover

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2019 04:16 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

verotessier

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Πάρουλα (Setophaga americana)

Παρατηρητής

dcarrie

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 09:05 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dcarrie

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2022 10:38 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολλέμβολα (Υφομοταξία Collembola)

Παρατηρητής

anewman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2016

Τόπος

GBWMB Sub C (Google, OSM)

Περιγραφή

Caught within or on surface of shallow forested wetlands dominated by Quercus, Liquidambary, Nyssa, and Acer.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pearl_jangjiravat

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 08:07 PM CDT
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

farkleberry

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2021 01:40 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινόπυγη Πάρουλα (Setophaga coronata)

Παρατηρητής

outdoors

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2021 05:12 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clairejarvis

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2020 10:54 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καπακλής (Mareca strepera)

Παρατηρητής

mattbuckingham

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dcarrie

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2021 02:24 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eshosh

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2017 11:30 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2019 11:57 AM PST

Περιγραφή

About 20 Caprella alaskana (Alaskan Skeleton Shrimp), the largest 1" tall, entered the tank housing baby Pinto Abalone at the Port Townsend Marine Science Center with the sea water flushing through the tank. So I won't call them "captive." They look like little stick insects doing a dance. I've only seen these once before at the marina, and those were beige. Both times they have been in small groups.

Ετικέτες