Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hoonicat

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2023 09:59 ΠΜ EDT
Amanita - Photo (c) illypinot, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kylecanan: Γένος Amanita, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrew1043

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 12:00 ΜΜ EDT
Laetiporus sulphureus - Photo (c) Stephen John Davies, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stephen John Davies
Η ταυτότητα του χρήστη kylecanan: Laetiporus sulphureus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omarmcarmona

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Puerto Rico (Google, OSM)
Schizophyllum commune - Photo (c) Fluff Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fluff Berger
Η ταυτότητα του χρήστη kylecanan: Schizophyllum commune, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wesgapp

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 03:33 ΜΜ AST
Leucoagaricus - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kylecanan: Γένος Leucoagaricus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tilegodz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 12:10 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Under oaks in park setting.

Vaginatae - Photo (c) David Greenberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by David Greenberger
Η ταυτότητα του χρήστη kylecanan: Τμήμα Vaginatae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ροδώδη (Τάξη Rosales)

Παρατηρητής

dawnsoldner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2022 11:46 ΠΜ EDT
Celtis occidentalis - Photo (c) 

Ayotte, Gilles, 1948-, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kylecanan: Celtis occidentalis, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anycade1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 02:59 ΜΜ EDT

Τόπος

Toledo, OH, USA (Google, OSM)
Mycena - Photo (c) naturalisttrent, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by naturalisttrent
Η ταυτότητα του χρήστη kylecanan: Γένος Mycena, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

verpahh

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2024 02:41 ΜΜ EST

Περιγραφή

I can't find any info on what causes this bark ripple effect. This is not Neonectria. Closest match I could find are some posts about similar UK trees and no one seems to know.

Fagus grandifolia - Photo (c) Sara Rall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sara Rall
Η ταυτότητα του χρήστη kylecanan: Fagus grandifolia, Ένα μέλος του Οξιά (Γένος Fagus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

verpahh

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2024 04:53 ΜΜ EST
Schizophyllum commune - Photo (c) Fluff Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fluff Berger
Η ταυτότητα του χρήστη kylecanan: Schizophyllum commune, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottostuni

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2023 01:03 ΜΜ EDT
Mallocybe - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη kylecanan: Γένος Mallocybe, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottostuni

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2022 08:59 ΠΜ EDT
Auricularia fuscosuccinea - Photo (c) Oliver Kohler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Oliver Kohler
Η ταυτότητα του χρήστη kylecanan: Auricularia fuscosuccinea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottostuni

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2023 07:05 ΜΜ EDT
Lactifluus glaucescens - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη kylecanan: Lactifluus glaucescens, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottostuni

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2023 01:53 ΜΜ EST

Περιγραφή

Spores: transluscent (melzers)
LSU:PP267031 (GenBank)

Pluteus septocystidiatus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Garrett Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη kylecanan: Pluteus septocystidiatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

courtney548

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 12:57 ΜΜ EST

Τόπος

Greenville, OH, US (Google, OSM)
Stereum ostrea - Photo (c) Arthur Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kylecanan: Stereum ostrea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lothlin

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023 05:27 ΜΜ EDT
Entoloma - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη kylecanan: Γένος Entoloma, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tammy319

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 10:50 ΠΜ CDT
Russula - Photo (c) Holger Krisp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kylecanan: Γένος Russula, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tilegodz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 02:36 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Fruiting on decayed hardwood.

Gymnopilus - Photo (c) Eric in SF, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Eric in SF
Η ταυτότητα του χρήστη kylecanan: Γένος Gymnopilus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottostuni

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2022 12:24 ΜΜ EDT
Psilocybe ovoideocystidiata - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη kylecanan: Psilocybe ovoideocystidiata, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lettersnstuff

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2024 10:51 ΠΜ EST

Περιγραφή

found on new years, around 40°F, 5°C, waterlogged from rain, lighter caps were dryer/ underneath tree branches, huge patch on very old mulch, clusters of 2-3, caps seem to go convex when older, younger ones mostly flat or slightly concave

Psilocybe - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη kylecanan: Γένος Psilocybe, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hills47448

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 09:59 ΜΜ EDT

Περιγραφή

With and without 365nm UV “ultraviolet” LED Flashlight

Ετικέτες

Russula cremeirosea - Photo (c) Kevin Kinsella, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kevin Kinsella
Η ταυτότητα του χρήστη kylecanan: Russula cremeirosea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lynneo

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2023 05:21 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Keys out to R.barlae in Fatto & Kibby. CIKN QTV. Stem bruises beige when rubbed. Flesh turns olive green in FeSO4. Older FB smells fishy.

Russula katarinae - Photo (c) Ohio Mushroom DNA Lab, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ohio Mushroom DNA Lab
Η ταυτότητα του χρήστη kylecanan: Russula katarinae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kazaamer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 06:26 ΜΜ EDT
Ερίκιο Το Σκαντζοχοίρινο - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kylecanan: Ερίκιο Το Σκαντζοχοίρινο (Hericium erinaceus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevilkinevil

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2018 03:07 ΜΜ CDT
Cyanoboletus bessettei - Photo (c) Bill Sheehan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Bill Sheehan
Η ταυτότητα του χρήστη kylecanan: Cyanoboletus bessettei, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonaleef

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2014 05:19 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Collybia nuda - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη kylecanan: Collybia nuda, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lovetheland

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 08:20 ΠΜ EDT
Collybia nuda - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη kylecanan: Collybia nuda, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

forewinged

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2023 04:13 ΜΜ EST
Flammulina velutipes - Photo (c) Joseph O'Brien, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kylecanan: Flammulina velutipes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squirrely

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023

Περιγραφή

This observation is incompletely mirrored from Mushroom Observer. Refresh soon to see the full observation.

Entoloma - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη kylecanan: Γένος Entoloma, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hmc8522

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 12:34 ΜΜ EDT
Inocybe - Photo (c) noah_siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by noah_siegel
Η ταυτότητα του χρήστη kylecanan: Γένος Inocybe, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kazaamer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 12:56 ΜΜ EDT
Russula cremeirosea - Photo (c) Kevin Kinsella, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kevin Kinsella
Η ταυτότητα του χρήστη kylecanan: Russula cremeirosea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kazaamer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 12:20 ΜΜ EDT
Psathyrella amarescens - Photo (c) maricel patino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by maricel patino
Η ταυτότητα του χρήστη kylecanan: Psathyrella amarescens, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 2460