Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kylecanan

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2023 04:52 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lettersnstuff

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2024 10:51 ΠΜ EST

Περιγραφή

found on new years, around 40°F, 5°C, waterlogged from rain, lighter caps were dryer/ underneath tree branches, huge patch on very old mulch, clusters of 2-3, caps seem to go convex when older, younger ones mostly flat or slightly concave

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottkd331

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2023 02:57 ΜΜ EST

Περιγραφή

12-28-23-Fixed location on map

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottostuni

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2023 01:53 ΜΜ EST

Περιγραφή

Spores: transluscent (melzers)
LSU:PP267031 (GenBank)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottostuni

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2022 06:36 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottostuni

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2022 12:24 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lothlin

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2023 12:39 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birkebak

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 12:06 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

verpahh

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2023 10:41 ΠΜ EDT

Περιγραφή

The spermatic smell of this one little mushroom in my dehydrator is making my entire porch reek lol

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kylecanan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 03:54 ΜΜ CDT

Περιγραφή

I. calospora, or I. subfulva?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottostuni

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 12:58 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kylecanan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 03:39 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbkb13

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 11:35 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hmc8522

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 01:41 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hmc8522

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 01:47 ΜΜ EDT
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

robstafari

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 02:25 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshyates1993

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2022 08:54 ΜΜ EST

Περιγραφή

Growing in mulch near rotting tufts of Grasslike plants. Smell was stout and mushroomy

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liliumoryza

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottostuni

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2023 06:02 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squirrelandcricket

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found in mulch

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cabracrazy

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 11:45 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Growing from sandy, rocky soil at edge of lake dominated by sandstone. Oaks, Hickory, Sweetgum nearby. Odor spermatic

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottostuni

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 06:46 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Growth Habit: gregarious
Spores:
measuring 7.36 – 8.89 × 4.29 – 4.84 µm
Q = 1.55 – 1.95 ; N = 7
Me = 7.84 × 4.65 µm ; Qe = 1.687

7.46 × 4.69
7.59 × 4.83
7.54 × 4.84
8.34 × 4.29
7.76 × 4.78
8.89 × 4.54
7.36 × 4.62

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kylecanan

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 11:41 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teresamycelia

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2023 12:48 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjaminlemmond

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 12:36 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drdick98229

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2022 01:07 ΜΜ EDT

Τόπος

Orland, ME, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Collection RHM-22-14. ITS 1 bp different from Inocybe sp. IN86, OP455736.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julielog

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2023 01:22 ΜΜ EDT

Τόπος

Nashville, IN, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Pink under cap, striations on stipe in twist

Other suggestions have been pluteus and stropharia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squirrely

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021

Περιγραφή

Originally posted to Mushroom Observer on Mar. 6, 2023.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fungiforthefuture

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 01:04 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malacothrix

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2023 12:09 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelle2618

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 03:30 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lbuoncristiani

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 11:41 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Growing on composite deck (wood fibers, plastic film)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesusfreke

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 03:56 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

themushroomhunter

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023

Τόπος

Blair County (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing in wood chips

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robstafari

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 06:00 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robstafari

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2023 11:11 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panosse

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2023 09:47 ΠΜ EDT

Τόπος

Columbus (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottostuni

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2022 09:05 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottostuni

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2022 09:47 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coleperry

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing in a hermit crab tank. It's a warm, humid environment. It's coconut substrate

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evan740

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 03:22 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycowalt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2022 01:45 ΜΜ EDT

Τόπος

Wilmot, OH, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Very tentative ID.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlespaxton

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 10:47 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pufferchung

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 02:30 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

supertiger

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2022 09:44 ΠΜ EDT

Περιγραφή

on Dogwood

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evan740

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021

Τόπος

New Boston (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

verpahh

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 04:20 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anycade1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 02:59 ΜΜ EDT

Τόπος

Toledo, OH, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

satxmar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2022 02:53 ΜΜ CDT
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

stevilkinevil

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 12:45 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leightonreid

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 09:34 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

satxmar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 04:16 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lovetheland

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2020 04:39 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevilkinevil

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 12:22 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tombigelow

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 02:12 ΜΜ EDT
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

johnplischke

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 12:45 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Voucher Number(s): 8039
https://www.inaturalist.org/observations/137710137
Steves obs
he says V8309

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

verpahh

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 01:37 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannah1263

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2021 01:30 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sevenlechat

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 02:04 ΜΜ EDT

Τόπος

Baker Woods (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greatlakesfungi

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

marcos_silveira

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2022 10:06 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2022 11:41 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lambinawoolsweater

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 11:55 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heelsplitter

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2014

Περιγραφή

Growing on rotting beech.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heelsplitter

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2016

Τόπος

Newark, Ohio, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing on a rotting hardwood branch. Smells faintly sweet.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael1271

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 03:33 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

runmex

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Iowa, US (Google, OSM)

Περιγραφή

sect. Aztecorum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric830

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2021

Περιγραφή

Found by a member of Midwest Psilocybin Hunters Facebook group

Small stature, kind of felty cap, ellipsoid spores all lead me to believe these are psilocybe caerulipes samples have been sent for DNA to Alan Rockefeller and Stephen Russell