Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardgill

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2024 12:19 ΜΜ SAST

Τόπος

Mponeng Gatsrand (Google, OSM)
Euryops laxus - Photo (c) Nick Helme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nick Helme
Η ταυτότητα του χρήστη kyle_campbell1: Euryops laxus, Ένα μέλος του Σενεκίονες (Φυλή Senecioneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

bryannathancloete

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2022 07:03 ΜΜ SAST
Gorteria - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kyle_campbell1: Γένος Gorteria, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeerddw

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2024 03:02 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Hirpicium bechuanense

stiff prackly hairs all over

Roessleria bechuanensis - Photo (c) linda willemse, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by linda willemse
Η ταυτότητα του χρήστη kyle_campbell1: Roessleria bechuanensis, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reubenheydenrych

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2023 12:15 ΜΜ SAST
Ipomoea crassipes - Photo (c) Richard Gill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Gill
Η ταυτότητα του χρήστη kyle_campbell1: Ipomoea crassipes, Ένα μέλος του Ιπομέα (Γένος Ipomoea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reubenheydenrych

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2023 12:22 ΜΜ SAST
Cheilanthes hirta - Photo (c) Troos van der Merwe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Troos van der Merwe
Η ταυτότητα του χρήστη kyle_campbell1: Cheilanthes hirta, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reubenheydenrych

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2023 12:51 ΜΜ SAST
Mycenaceae - Photo (c) brian_nz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by brian_nz
Η ταυτότητα του χρήστη kyle_campbell1: Οικογένεια Mycenaceae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reubenheydenrych

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2023 12:42 ΜΜ SAST

Περιγραφή

In forest floor

Schoenoxiphium - Photo (c) Troos van der Merwe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Troos van der Merwe
Η ταυτότητα του χρήστη kyle_campbell1: Τμήμα Schoenoxiphium, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reubenheydenrych

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2023 12:37 ΜΜ SAST
Bryaceae - Photo (c) Jonathan Bliss, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kyle_campbell1: Οικογένεια Bryaceae, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακρίδες (Ανθυποτάξη Acrididea)

Παρατηρητής

richardgill

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2024 11:48 ΠΜ SAST

Τόπος

Mponeng Gatsrand (Google, OSM)
Ακρίδες - Photo (c) gbohne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kyle_campbell1: Ακρίδες (Ανθυποτάξη Acrididea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardgill

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2024 11:51 ΠΜ SAST

Τόπος

Mponeng Gatsrand (Google, OSM)
Schizocarphus nervosus - Photo (c) Dr. Alexey Yakovlev, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dr. Alexey Yakovlev
Η ταυτότητα του χρήστη kyle_campbell1: Schizocarphus nervosus, Ένα μέλος του Σκιλλοειδή (Υποοικογένεια Scilloideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardgill

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2024 11:58 ΠΜ SAST

Τόπος

Mponeng Gatsrand (Google, OSM)
Searsia magalismontana magalismontana - Photo (c) Gareth Hazell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gareth Hazell
Η ταυτότητα του χρήστη kyle_campbell1: Searsia magalismontana ssp. magalismontana, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardgill

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2024 11:59 ΠΜ SAST

Τόπος

Mponeng Gatsrand (Google, OSM)
Merremia palmata - Photo (c) Matt Prinsloo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matt Prinsloo
Η ταυτότητα του χρήστη kyle_campbell1: Merremia palmata, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardgill

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2024 12:02 ΜΜ SAST

Τόπος

Mponeng Gatsrand (Google, OSM)
Cuscuta pretoriana - Photo (c) Rob Palmer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rob Palmer
Η ταυτότητα του χρήστη kyle_campbell1: Cuscuta pretoriana, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardgill

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2024 12:02 ΜΜ SAST

Τόπος

Mponeng Gatsrand (Google, OSM)
Tulbaghia - Photo (c) sylb, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by sylb
Η ταυτότητα του χρήστη kyle_campbell1: Γένος Tulbaghia, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardgill

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2024 12:09 ΜΜ SAST

Τόπος

Mponeng Gatsrand (Google, OSM)
Monopsis decipiens - Photo (c) Chris Hershensohn, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris Hershensohn
Η ταυτότητα του χρήστη kyle_campbell1: Monopsis decipiens, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardgill

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2024 12:09 ΜΜ SAST

Τόπος

Mponeng Gatsrand (Google, OSM)
Craterostigma wilmsii - Photo (c) markus lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by markus lilje
Η ταυτότητα του χρήστη kyle_campbell1: Craterostigma wilmsii, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardgill

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2024 12:11 ΜΜ SAST

Τόπος

Mponeng Gatsrand (Google, OSM)
Craterostigma wilmsii - Photo (c) markus lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by markus lilje
Η ταυτότητα του χρήστη kyle_campbell1: Craterostigma wilmsii, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardgill

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2024 12:11 ΜΜ SAST

Τόπος

Mponeng Gatsrand (Google, OSM)
Khadia acutipetala - Photo (c) Michelle Greve, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michelle Greve
Η ταυτότητα του χρήστη kyle_campbell1: Khadia acutipetala, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardgill

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2024 12:12 ΜΜ SAST

Τόπος

Mponeng Gatsrand (Google, OSM)
Khadia acutipetala - Photo (c) Michelle Greve, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michelle Greve
Η ταυτότητα του χρήστη kyle_campbell1: Khadia acutipetala, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardgill

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2024 12:13 ΜΜ SAST

Τόπος

Mponeng Gatsrand (Google, OSM)
Khadia acutipetala - Photo (c) Michelle Greve, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michelle Greve
Η ταυτότητα του χρήστη kyle_campbell1: Khadia acutipetala, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardgill

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2024 12:15 ΜΜ SAST

Τόπος

Mponeng Gatsrand (Google, OSM)
Albuca shawii - Photo (c) Nicola van Berkel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nicola van Berkel
Η ταυτότητα του χρήστη kyle_campbell1: Albuca shawii, Ένα μέλος του Σκιλλοειδή (Υποοικογένεια Scilloideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardgill

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2024 12:18 ΜΜ SAST

Τόπος

Mponeng Gatsrand (Google, OSM)
Ledebouria ovatifolia - Photo (c) Stefan Wolmarans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Stefan Wolmarans
Η ταυτότητα του χρήστη kyle_campbell1: Ledebouria ovatifolia, Ένα μέλος του Σκιλλοειδή (Υποοικογένεια Scilloideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardgill

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2024 12:19 ΜΜ SAST

Τόπος

Mponeng Gatsrand (Google, OSM)
Αστεροειδή - Photo (c) Michelle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michelle
Η ταυτότητα του χρήστη kyle_campbell1: Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardgill

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2024 12:26 ΜΜ SAST

Τόπος

Mponeng Gatsrand (Google, OSM)
Hypericum lalandii - Photo (c) Nanna Joubert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nanna Joubert
Η ταυτότητα του χρήστη kyle_campbell1: Hypericum lalandii, Ένα μέλος του Υπερικό (Γένος Hypericum)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardgill

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2024 12:32 ΜΜ SAST

Τόπος

Mponeng Gatsrand (Google, OSM)
Hermannia lancifolia - Photo (c) Andrew Hankey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Andrew Hankey
Η ταυτότητα του χρήστη kyle_campbell1: Hermannia lancifolia, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardgill

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2024 12:33 ΜΜ SAST

Τόπος

Mponeng Gatsrand (Google, OSM)
Selago densiflora - Photo (c) David Hoare, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Hoare
Η ταυτότητα του χρήστη kyle_campbell1: Selago densiflora, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardgill

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2024 12:35 ΜΜ SAST

Τόπος

Mponeng Gatsrand (Google, OSM)
Portulaca kermesina - Photo (c) Kate Braun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kate Braun
Η ταυτότητα του χρήστη kyle_campbell1: Portulaca kermesina, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardgill

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2024 12:37 ΜΜ SAST

Τόπος

Mponeng Gatsrand (Google, OSM)
Crassula setulosa setulosa - Photo (c) Brendan Cole, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Brendan Cole
Η ταυτότητα του χρήστη kyle_campbell1: Crassula setulosa var. setulosa, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardgill

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2024 12:39 ΜΜ SAST

Τόπος

Mponeng Gatsrand (Google, OSM)
Elionurus muticus - Photo (c) Johnny Wilson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Johnny Wilson
Η ταυτότητα του χρήστη kyle_campbell1: Elionurus muticus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardgill

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2024 12:38 ΜΜ SAST

Τόπος

Mponeng Gatsrand (Google, OSM)
Scadoxus puniceus - Photo (c) Richard Gill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Gill
Η ταυτότητα του χρήστη kyle_campbell1: Scadoxus puniceus, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 34826