Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyle_campbell1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2024 07:19 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλόη (Γένος Aloe)

Παρατηρητής

yandisandzeku

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2024 10:49 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paradyskloof

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2023 09:42 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reubenheydenrych

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2023 11:47 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyle_campbell1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 06:12 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyle_campbell1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 05:35 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petermcintyre

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2015 01:20 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhfischer

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2019 10:47 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

jason_van_den_berg

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2022 01:53 ΜΜ SAST

Περιγραφή

I apologize, hope this does not go against policy, but I thought it well to post this so I can reference it when needed. There are a lot of photos on iNaturalist that is practically useless due to it not showing sufficient evidence to make proper identifications.

Please also have a look at

https://www.inaturalist.org/projects/scats-dung-s-afr/journal/27547-submitting-inat-observations-of-animal-scats-droppings-some-suggestions

as well as

https://www.inaturalist.org/projects/scats-dung-s-afr/journal/37133-achieving-the-full-potential-of-a-scale-item-in-scat-observations

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carli_vdvyver

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 02:10 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allanweideman10

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2023 11:36 ΠΜ SAST

Τόπος

Mogale, GP, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kgahliso

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023