Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rolflamprecht

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 09:29 AM SAST
Erica glumiflora - Photo (c) Adriaan Grobler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adriaan Grobler
Η ταυτότητα του χρήστη knysna_wildflowers: Erica glumiflora, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannadutoit

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 12:34 PM SAST
Moraea bulbillifera bulbillifera - Photo (c) Marion Maclean, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marion Maclean
Η ταυτότητα του χρήστη knysna_wildflowers: Moraea bulbillifera ssp. bulbillifera, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 11:12 AM SAST
Phylica wittebergensis - Photo (c) Dave U, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Dave U
Η ταυτότητα του χρήστη knysna_wildflowers: Phylica wittebergensis, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevenwevans

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2022 02:44 PM SAST

Τόπος

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)
Chaenostoma caeruleum - Photo (c) Andrea Schreiber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrea Schreiber
Η ταυτότητα του χρήστη knysna_wildflowers: Chaenostoma caeruleum, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2021 03:05 PM SAST

Ετικέτες

Chaenostoma caeruleum - Photo (c) Andrea Schreiber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrea Schreiber
Η ταυτότητα του χρήστη knysna_wildflowers: Chaenostoma caeruleum, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brendancole

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 09:56 AM SAST

Τόπος

Kapteinskloof (Google, OSM)
Chaenostoma caeruleum - Photo (c) Andrea Schreiber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrea Schreiber
Η ταυτότητα του χρήστη knysna_wildflowers: Chaenostoma caeruleum, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brendancole

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 10:17 AM SAST

Τόπος

Kapteinskloof (Google, OSM)
Chaenostoma revolutum - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη knysna_wildflowers: Chaenostoma revolutum, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brendancole

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 11:34 AM SAST

Τόπος

Kapteinskloof (Google, OSM)
Chaenostoma revolutum - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη knysna_wildflowers: Chaenostoma revolutum, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brendancole

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 11:44 AM SAST

Τόπος

Kapteinskloof (Google, OSM)
Chaenostoma revolutum - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη knysna_wildflowers: Chaenostoma revolutum, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erickmunro

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 09:44 AM SAST
Chaenostoma revolutum - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη knysna_wildflowers: Chaenostoma revolutum, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erickmunro

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 11:19 AM SAST
Chaenostoma caeruleum - Photo (c) Andrea Schreiber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrea Schreiber
Η ταυτότητα του χρήστη knysna_wildflowers: Chaenostoma caeruleum, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erickmunro

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 01:09 PM SAST
Chaenostoma revolutum - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη knysna_wildflowers: Chaenostoma revolutum, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katrivier

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 10:12 AM SAST

Τόπος

George, WC, ZA (Google, OSM)
Chaenostoma revolutum - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη knysna_wildflowers: Chaenostoma revolutum, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brendancole

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 10:37 AM SAST

Τόπος

Kapteinskloof (Google, OSM)
Selago eckloniana - Photo (c) juddkirkel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη knysna_wildflowers: Selago eckloniana, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brendancole

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 12:57 PM SAST

Τόπος

Kapteinskloof (Google, OSM)
Selago eckloniana - Photo (c) juddkirkel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη knysna_wildflowers: Selago eckloniana, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandraf

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 10:45 AM SAST
Selago eckloniana - Photo (c) juddkirkel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη knysna_wildflowers: Selago eckloniana, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erickmunro

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 10:02 AM SAST
Selago eckloniana - Photo (c) juddkirkel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη knysna_wildflowers: Selago eckloniana, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2018 12:03 PM SAST

Ετικέτες

Selago villicaulis - Photo (c) Phyllida Louw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Phyllida Louw
Η ταυτότητα του χρήστη knysna_wildflowers: Selago villicaulis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

col_karoo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 11:57 AM SAST
Polygala wittebergensis - Photo (c) Angela Noske, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Angela Noske
Η ταυτότητα του χρήστη knysna_wildflowers: Polygala wittebergensis, Ένα μέλος του Πολύγαλα (Γένος Polygala)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022 03:04 PM SAST
Phylica pinea - Photo (c) Nicola van Berkel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nicola van Berkel
Η ταυτότητα του χρήστη knysna_wildflowers: Phylica pinea, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhodgson

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 03:36 PM SAST

Ετικέτες

Phylica strigosa - Photo (c) Nick Helme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nick Helme
Η ταυτότητα του χρήστη knysna_wildflowers: Phylica strigosa, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianastuder

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 11:40 AM SAST
Phylica strigosa - Photo (c) Nick Helme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nick Helme
Η ταυτότητα του χρήστη knysna_wildflowers: Phylica strigosa, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janeennichols

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2014

Περιγραφή

Phylica imberbis


Ετικέτες

Phylica strigosa - Photo (c) Nick Helme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nick Helme
Η ταυτότητα του χρήστη knysna_wildflowers: Phylica strigosa, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremygilmore

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2022 10:02 AM SAST
Phylica strigosa strigosa - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη knysna_wildflowers: Phylica strigosa var. strigosa, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gemmapc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 09:58 AM SAST
Trichocephalus stipularis - Photo (c) Hamish Robertson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hamish Robertson
Η ταυτότητα του χρήστη knysna_wildflowers: Trichocephalus stipularis, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_brunke

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 11:42 AM SAST
Phylica humilis - Photo (c) Nick Helme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nick Helme
Η ταυτότητα του χρήστη knysna_wildflowers: Phylica humilis, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cjberens

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022 06:02 PM SAST
Phylica pubescens - Photo (c) Martina Fynbos Treurnicht, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martina Fynbos Treurnicht
Η ταυτότητα του χρήστη knysna_wildflowers: Phylica pubescens, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cjberens

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022 05:39 PM SAST
Phylica - Photo (c) Petra Broddle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Petra Broddle
Η ταυτότητα του χρήστη knysna_wildflowers: Γένος Phylica, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giraffegirl137

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 11:10 AM SAST
Phylica - Photo (c) Petra Broddle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Petra Broddle
Η ταυτότητα του χρήστη knysna_wildflowers: Γένος Phylica, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francoisdurandt

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2022 10:28 AM SAST

Περιγραφή

Sorry for the poor focus!!

Phylica buxifolia - Photo (c) andrewputter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by andrewputter
Η ταυτότητα του χρήστη knysna_wildflowers: Phylica buxifolia, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 4668