Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 11:15 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2022 11:02 AM SAST

Τόπος

k5 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 10:37 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evieb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 03:06 PM SAST

Περιγραφή

Specimen collection and field photos by HAT Tony.
Specimen photos by evieb.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanstephenson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 10:22 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 10:58 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isolly

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2022 10:39 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amidarose

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 12:07 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewm

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Table Mountain (Google, OSM)

Περιγραφή

Just so we know what it looks like.

The drawings are from http://plantillustrations.org/taxa.php?id_taxon=6819 and from Kew.
The Type is from the Sweedish Natural History Museum

Only found on Table Mountain.
Elsie Esterhuisen also collected specimens from Nursery Gorge and Disa Gorge.. The others just generally say Table Mountain.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 02:25 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isolly

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 12:15 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nannajoubert

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2022 02:23 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2020 09:50 AM SAST

Τόπος

WC, ZA (Google, OSM)

Περιγραφή

Looks quite different to P pinea in wetter areas but has the large partly open backed leaves, pink petals and slight constriction between calyx and ovary.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2016

Περιγραφή

Phylica sp.


Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 05:11 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 10:00 AM SAST

Τόπος

WC, ZA (Google, OSM)

Περιγραφή

On sand over calcrete. Looks superficiality similar to dodii but has much larger capitula and glabrous recurved leaves. Has a strong honey smell. Looks like sp. nova.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 11:48 AM SAST

Περιγραφή

On sandstone on top of hill northwest of Baardskeerdersbos village.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 10:38 AM SAST

Τόπος

WC, ZA (Google, OSM)

Περιγραφή

Calcrete pavement. To 1m.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 09:53 AM SAST

Τόπος

WC, ZA (Google, OSM)

Περιγραφή

On calcrete pavement. Can’t find a match - possibly undescribed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sealifehope

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 09:40 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 10:06 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 09:59 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 05:34 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ian_fortuin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2022 03:11 PM UTC

Περιγραφή

plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandyjenkin

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 11:53 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gillian21

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2021 01:52 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diannemarais

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2021 07:22 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2012

Περιγραφή

Phylica flowers


A dense and quite common species in the ericoid layer.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diannemarais

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2022 07:02 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2021 10:47 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 12:31 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkie

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 09:50 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ribbokspoort

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2022 08:42 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2018 09:13 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2021 11:48 AM SAST

Τόπος

Nv, d1 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2016

Περιγραφή

Phylica aemula


to 20cm; resprouter; amongst rocks on summit ridge, uncommon

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολύγαλα (Γένος Polygala)

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2019 11:50 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelanoske

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2022 10:45 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2022 01:59 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandraf

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2018 07:42 AM SAST

Περιγραφή

Sp1
@knysna_wildflowers

Phylica nigrita - Redlisted as Near Threatened

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glynnalard

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2020 08:43 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2013

Περιγραφή

Phylica strigosa var australis


Peninsula Sandstone Fynbos

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elle_hutchings

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 05:37 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2021 07:29 AM SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elle_hutchings

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 10:12 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2021 10:12 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2021 06:59 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snotrosie

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 09:40 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gugu09

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 04:20 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petrabroddle

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 12:42 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardadcock

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2019 07:38 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daverichardson

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2021 11:36 AM SAST

Τόπος

WC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

strandloper

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2021 09:13 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 02:50 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2019 12:19 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2020 12:24 PM SAST

Τόπος

EC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2022 03:04 PM SAST

Τόπος

De Rustica (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelanoske

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2014

Τόπος

N2, Hectorskraal (Google, OSM)

Περιγραφή

Selago


multi-branched dwarf shrub arising from a root stem,about 350 mm tall

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2021 11:00 AM SAST

Τόπος

Bobbejaanberg (Google, OSM)

Περιγραφή

Steep, wet south facing slope of Bobbejaanberg, east of Bergplaas

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johanbaard

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2008

Περιγραφή

Calanthe sylvatica - mauve orchid


terrestrial, sometime epiphyte, plant 450mm tall

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οξαλίδα (Γένος Oxalis)

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 12:07 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οξαλίδα (Γένος Oxalis)

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2019 01:41 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 12:36 PM SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2018 11:44 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολύγαλα (Γένος Polygala)

Παρατηρητής

christiners

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020 11:51 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandraf

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 10:09 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 09:30 AM SAST

Τόπος

Oudtshoorn, WC, ZA (Google, OSM)

Περιγραφή

Doesn’t quite fit with anything - flowers required

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 02:20 PM SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

outrampsjenny

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 08:29 PM SAST

Τόπος

Gifberg (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

outrampsjenny

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2020 07:44 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2021 09:52 AM SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erickmunro

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 09:19 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erickmunro

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 04:50 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρπόβρωτος (Γένος Carpobrotus)

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2021 12:16 PM SAST

Τόπος

Thubeni, EC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρπόβρωτος (Γένος Carpobrotus)

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2020 12:12 PM SAST

Τόπος

WC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stilbaai_herbarium

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2021 10:04 AM SAST

Περιγραφή

Silcrete

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2021 02:02 PM SAST

Τόπος

Erongo, NA (Google, OSM)

Περιγραφή

Very similar to J tenella - with differences being mainly in hairs in corolla throat. This id based in occurrence on rocky marble ridge in sun - fl relatively large. J tenella usually occurs in deep shade under overhangs.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stilbaai_herbarium

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2021 09:41 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

outrampsjenny

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 02:40 PM SAST

Τόπος

Van Wyksdorp area (Google, OSM)

Ετικέτες

VM, MV

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2019 12:35 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharndrecoutriers

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2019 10:26 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2017 01:55 PM SAST

Τόπος

Boschhoek (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2016

Τόπος

Swartberg Pass (Google, OSM)

Περιγραφή

Selago myriophylla


Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2011 09:32 AM SAST

Τόπος

Kammanassie (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karooicus

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2020 09:44 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2015 09:12 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mr_fab

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2013

Περιγραφή

Selago myriophylla


Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2011

Περιγραφή

Selago myriophylla


Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris_whitehouse

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 02:51 PM SAST

Περιγραφή

Phylica elimensis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 12:25 PM SAST

Τόπος

WC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelanoske

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 12:11 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelanoske

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 11:23 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dryfveer

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 11:36 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mashudu

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 01:27 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 02:55 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris_whitehouse

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 12:05 PM SAST

Περιγραφή

Phylica comptonii

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evieb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2020 07:58 AM SAST

Περιγραφή

Small leaves adpresse, 5/6mm long.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petrabroddle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

strandloper

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 11:36 AM SAST