Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

parkranger9

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2016 11:08 AM PDT
Pseudisothecium stoloniferum - Photo (c) Andrew Simon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kkellman: Pseudisothecium stoloniferum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2021.
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tredawg650

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2016 09:58 AM PST
Pseudisothecium stoloniferum - Photo (c) Andrew Simon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kkellman: Pseudisothecium stoloniferum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2021.
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2015 10:56 AM PST

Περιγραφή

Long and whispy, growing on bark. Ken says Isothecium is a mess and species ID in the field was basically impossible.

Pseudisothecium stoloniferum - Photo (c) Andrew Simon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kkellman: Pseudisothecium stoloniferum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2021.
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό Βασίλειο Plantae

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2016 11:47 AM PST
Paraphymatoceros pearsonii - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kkellman: Paraphymatoceros pearsonii, Ένα μέλος του Ανθοκερωτά (Συνομοταξία Anthocerotophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2021.
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2016 01:08 PM PDT
Paraphymatoceros pearsonii - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kkellman: Paraphymatoceros pearsonii, Ένα μέλος του Ανθοκερωτά (Συνομοταξία Anthocerotophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2021.
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

riodelmartians

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 11:34 AM PDT
Carex globosa - Photo (c) lotusmorning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kkellman: Carex globosa, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

riodelmartians

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 11:35 AM PDT
Ipomopsis aggregata - Photo (c) Dan and Raymond, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kkellman: Ipomopsis aggregata, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

riodelmartians

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 09:25 AM PDT
Pedicularis groenlandica - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kkellman: Pedicularis groenlandica, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

riodelmartians

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 03:28 PM PDT
Αμερικάνικο Γκρεμοχελίδονο - Photo (c) Richard Griffin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kkellman: Αμερικάνικο Γκρεμοχελίδονο (Petrochelidon pyrrhonota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

riodelmartians

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 03:21 PM PDT
Downingia - Photo (c) birdgal5, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kkellman: Γένος Downingia, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amanda_h

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 02:27 AM PDT

Περιγραφή

On gravelly soil and rock adjacent to stream, some shade from boulders, amongst scarlet monkey flower, willows. Perigonia discoid, terminal. No perichaetia seen. Plants seemingly dioicous, 3mm long. Small branches (innovations) break off easily. Leaves 1.2 to 1.8 mm long. Outer perigonial leaves 2 mm with flared base (ovate lanceolate.) Inner perigonial leaves 0.8 mm, more ovate with apex bent back. Medial cells 20 µm x 90µm.

Pohlia wahlenbergii - Photo (c) Bruce Bennett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kkellman: Pohlia wahlenbergii, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

riodelmartians

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019

Τόπος

Ιδιωτικό
Junonia grisea - Photo (c) cjackson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kkellman: Junonia grisea, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2021.
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2021 11:13 AM PST
Teloschistaceae - Photo (c) Edgley Cesar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kkellman: Οικογένεια Teloschistaceae, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 07, 2021.
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

kitkestrel

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2019 12:23 PM EDT
Teloschistaceae - Photo (c) Edgley Cesar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kkellman: Οικογένεια Teloschistaceae, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 07, 2021.
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

metsa

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2017 01:06 PM PST

Περιγραφή

on fence - cool looking crustose lichen

Teloschistaceae - Photo (c) Edgley Cesar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kkellman: Οικογένεια Teloschistaceae, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 07, 2021.
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebeccafay

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2016 11:11 AM PDT
Teloschistaceae - Photo (c) Edgley Cesar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kkellman: Οικογένεια Teloschistaceae, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 07, 2021.
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

rebeccafay

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2016 11:09 AM PDT
Teloschistaceae - Photo (c) Edgley Cesar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kkellman: Οικογένεια Teloschistaceae, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 07, 2021.
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

metsa

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2019 03:56 PM PDT

Περιγραφή

on rock

@kkellman

Olegblumia demissa - Photo (c) Ken Kellman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kkellman: Olegblumia demissa, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 07, 2021.
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Φυτό Βασίλειο Plantae

Παρατηρητής

liuppppppppp

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2016 01:56 PM PST
Φυτό - Photo (c) United Soybean Board, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kkellman: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 10, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbenson

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2021 05:26 PM PST

Περιγραφή

Colonizing after 2020 Glass Fire.

Funaria hygrometrica - Photo (c) Doug Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kkellman: Funaria hygrometrica, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 10, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

danlharp

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2021 12:51 PM PST
Aechmophorus clarkii - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kkellman: Aechmophorus clarkii, Ένα μέλος του Πυγοποδίδες (Οικογένεια Podicipedidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

howardfriedman1

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2021 07:48 AM PST
Bucephala albeola - Photo (c) Bonnie Kinder, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kkellman: Bucephala albeola, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

howardfriedman1

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2021 07:47 AM PST
Bucephala albeola - Photo (c) Bonnie Kinder, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kkellman: Bucephala albeola, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

howardfriedman1

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2021 07:46 AM PST
Αμερικανικός Κορμοράνος - Photo (c) Tommy Farquhar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kkellman: Αμερικανικός Κορμοράνος (Phalacrocorax auritus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Δαχτυλιδόχηνα Branta bernicla

Παρατηρητής

danlharp

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2021 12:25 PM PST
Δαχτυλιδόχηνα - Photo (c) Sue Wetmore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kkellman: Δαχτυλιδόχηνα (Branta bernicla)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

bryophyte_cnps

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2017

Περιγραφή

Gemmabryum dichotomum
Palmer 99

Bryum - Photo (c) Jonathan Bliss, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kkellman: Γένος Bryum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2021.
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2021 11:14 AM PST
Xanthoparmelia - Photo (c) c michael hogan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kkellman: Γένος Xanthoparmelia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2021 11:13 AM PST
Acarospora - Photo (c) José María Escolano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kkellman: Γένος Acarospora, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2021 11:13 AM PST
Caloplaca - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη kkellman: Γένος Caloplaca, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2021 11:18 AM PST
Acarospora - Photo (c) José María Escolano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kkellman: Γένος Acarospora, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2021.
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 2506