Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cameralenswrangler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 09:38 ΠΜ PDT
Berberis aquifolium - Photo (c) Riley Cameron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Riley Cameron
Η ταυτότητα του χρήστη kierandh: Berberis aquifolium, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cameralenswrangler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 09:09 ΠΜ PDT
Sambucus cerulea - Photo (c) Matthew Zlatunich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthew Zlatunich
Η ταυτότητα του χρήστη kierandh: Sambucus cerulea, Ένα μέλος του Διψακώδη (Τάξη Dipsacales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cameralenswrangler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 10:28 ΠΜ PDT
Rubus parviflorus - Photo (c) CAJC: in the PNW, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kierandh: Rubus parviflorus, Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cameralenswrangler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 12:21 ΜΜ PDT
Berberis nervosa - Photo (c) eyspahn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kierandh: Berberis nervosa, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathryn433

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 10:07 ΠΜ PDT
Cyclamen hederifolium - Photo (c) fotis-samaritakis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by fotis-samaritakis
Η ταυτότητα του χρήστη kierandh: Cyclamen hederifolium, Ένα μέλος του Κυκλάμινο (Γένος Cyclamen)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sam1652

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2023 02:06 ΜΜ PDT
Xerophyllum tenax - Photo (c) David Anderson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by David Anderson
Η ταυτότητα του χρήστη kierandh: Xerophyllum tenax, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

womanseeksfungi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 12:37 ΜΜ PDT
Cyclamen hederifolium - Photo (c) fotis-samaritakis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by fotis-samaritakis
Η ταυτότητα του χρήστη kierandh: Cyclamen hederifolium, Ένα μέλος του Κυκλάμινο (Γένος Cyclamen)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

notfresco

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2023 08:00 ΠΜ PDT
Convolvuloideae - Photo (c) Mathias Meunier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mathias Meunier
Η ταυτότητα του χρήστη kierandh: Υποοικογένεια Convolvuloideae, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mitchgillilan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 01:39 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Killed from the riverside fire. This one barely even burned, very low intensity fire in this area and still died over the course of 2+ years.

Taxus brevifolia - Photo (c) SLJ Carson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by SLJ Carson
Η ταυτότητα του χρήστη kierandh: Taxus brevifolia, Ένα μέλος του Κωνοφόρα (Τάξη Pinales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thekeeneye

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 11:07 ΠΜ PDT
Sorbus scopulina - Photo (c) judith holm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by judith holm
Η ταυτότητα του χρήστη kierandh: Sorbus scopulina, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mario-hugo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 12:11 ΜΜ PDT
Quercus garryana - Photo (c) Jeanne Wirka, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jeanne Wirka
Η ταυτότητα του χρήστη kierandh: Quercus garryana, Ένα μέλος του Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alana_mullen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Oregon, US (Google, OSM)
Sorbus sitchensis - Photo (c) Peter Stevens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kierandh: Sorbus sitchensis, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αείλανθος Ο Υψηλότατος (Ailanthus altissima)

Παρατηρητής

johnnyleuthold

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 09:13 ΠΜ PDT

Περιγραφή

small starts on side of unimproved road

Αείλανθος Ο Υψηλότατος - Photo (c) Abu-Isa Webb, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Abu-Isa Webb
Η ταυτότητα του χρήστη kierandh: Αείλανθος Ο Υψηλότατος (Ailanthus altissima)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

william964

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 03:00 ΜΜ PDT
Sambucus cerulea - Photo (c) Matthew Zlatunich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthew Zlatunich
Η ταυτότητα του χρήστη kierandh: Sambucus cerulea, Ένα μέλος του Διψακώδη (Τάξη Dipsacales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yu_lian

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Oregon, US (Google, OSM)
Eriophyllum lanatum - Photo (c) Christopher J. Earle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christopher J. Earle
Η ταυτότητα του χρήστη kierandh: Eriophyllum lanatum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anadel11

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 05:50 ΜΜ PDT
Ακακία Κωνσταντινουπόλεως - Photo (c) jakebuller-young, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kierandh: Ακακία Κωνσταντινουπόλεως (Albizia julibrissin)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

savstark

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 11:35 ΠΜ PDT
Sorbus sitchensis - Photo (c) Peter Stevens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kierandh: Sorbus sitchensis, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)

Παρατηρητής

olsh10

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 04:36 ΜΜ PDT
Τριανταφυλλιά - Photo (c) lamprisdimitris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kierandh: Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφένδαμος (Γένος Acer)

Παρατηρητής

snovaeve

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 01:53 ΜΜ PDT
Σφένδαμος - Photo (c) Ed Hass, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Ed Hass
Η ταυτότητα του χρήστη kierandh: Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπσακος (Dipsacus fullonum)

Παρατηρητής

lucypartridge01

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 03:12 ΜΜ PDT
Δίπσακος - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kierandh: Δίπσακος (Dipsacus fullonum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steinm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 12:27 ΜΜ PDT
Acer circinatum - Photo (c) NatureGuy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by NatureGuy
Η ταυτότητα του χρήστη kierandh: Acer circinatum, Ένα μέλος του Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olsh10

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 04:34 ΜΜ PDT
Anthurium - Photo (c) Hafiz Issadeen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kierandh: Γένος Anthurium, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφένδαμος (Γένος Acer)

Παρατηρητής

ollie_wollie123

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2019 04:04 ΜΜ PDT
Σφένδαμος - Photo (c) Ed Hass, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Ed Hass
Η ταυτότητα του χρήστη kierandh: Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olsh10

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 04:34 ΜΜ PDT
Anthurium - Photo (c) Hafiz Issadeen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kierandh: Γένος Anthurium, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sweiss243

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 10:31 ΠΜ PDT

Τόπος

Westport, WA 98595 (Google, OSM)
Picea sitchensis - Photo (c) Mike Patterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Patterson
Η ταυτότητα του χρήστη kierandh: Picea sitchensis, Ένα μέλος του Πικέα (Γένος Picea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)

Παρατηρητής

ollie_wollie123

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2020 01:42 ΜΜ PDT
Τριανταφυλλιά - Photo (c) lamprisdimitris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kierandh: Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lkjohnson1

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2019 11:09 ΠΜ PDT
Lilium washingtonianum purpurascens - Photo (c) Jeff Bisbee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeff Bisbee
Η ταυτότητα του χρήστη kierandh: Lilium washingtonianum ssp. purpurascens, Ένα μέλος του Λειριοειδέες (Υποοικογένεια Lilioideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

icybeatz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 04:06 ΜΜ PDT
Anaphalis margaritacea - Photo (c) peupleloup, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kierandh: Anaphalis margaritacea, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brock

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 09:20 ΠΜ PDT

Τόπος

Etna, CA, US (Google, OSM)
Chrysolepis chrysophylla - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kierandh: Chrysolepis chrysophylla, Ένα μέλος του Φηγώδη (Τάξη Fagales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zanethebrain

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 09:24 ΠΜ PDT
Cornus unalaschkensis - Photo (c) J Brew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by J Brew
Η ταυτότητα του χρήστη kierandh: Cornus unalaschkensis, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 26271