Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adamschneider

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2021 03:12 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lkjohnson1

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 08:30 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sublettes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 09:07 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manninka

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 01:44 ΜΜ PDT

Τόπος

Estacada, OR, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

certified_dendrophile

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Oregon, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenchamberlain

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 11:39 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

feralsalmon

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 11:12 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drew_meyer

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2023 06:28 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marissa6

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2023 02:04 ΜΜ PDT

Τόπος

Otis, OR, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

empidonax_wrightii

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 09:35 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

feliciagray

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2019 10:44 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

veltkamp

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 12:28 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

farmergirl1962

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 11:44 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adamgoodwin2

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2023 11:47 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δρυς (Υπογένος Quercus)

Παρατηρητής

ellenwatrous

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2019 05:53 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Bombus sp. also visiting oak catkins.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janecamero

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2015 06:57 ΠΜ PDT

Περιγραφή

In rocky shore of east sandbar /Spit

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seeddweeb

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2023 05:46 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Grown on rotting stump in lake.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anguspritchard

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2020 10:07 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattsson

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2023 08:00 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Either sanguineus or velutinus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alana_mullen

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2023 01:23 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelruzam

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tgran

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2020 01:04 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janet0014

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 03:30 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwielgus

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 05:30 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mreala

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 02:26 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davedrum

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2023 11:12 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

runningvegan

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2023 09:01 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna872

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2020 11:17 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gadevries

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

happygilmore

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023 01:38 ΜΜ PDT

Τόπος

Merlin, OR, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adamschneider

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 06:34 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Leaflets seem to be somewhere in between papilioniferum and klickitatense.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adamschneider

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2023 01:01 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pinkmonkey

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2023 02:45 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

electricladysam

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2023 03:29 ΜΜ PDT

Τόπος

Portland (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcsullivan

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2023 01:32 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbond

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 08:43 ΠΜ PDT

Τόπος

Bend, OR, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morganstickrod

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2023 05:25 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

athryn

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2023 09:48 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbond

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduplant

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Περιγραφή

High up on the meadows

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurennorris

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2023 11:15 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fern_friend

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2019 05:03 ΜΜ PDT

Τόπος

Vancouver, WA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kailavinder

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2023 03:40 ΜΜ PDT
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

lumenal

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2023 10:58 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brodiecasstalbott

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

digitaldarling

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2023 06:51 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank-g

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2023 06:18 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zoieg

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 02:39 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurencary

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2023 03:21 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mitchgillilan

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2023 02:26 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisfluit

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 11:41 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

becky734

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2023 11:19 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaitlin_andersen

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2023 01:04 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philipspencer

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Oregon, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Very unique for a blue eyed grass. In a old read coat on the thinner logged side of the forest. I also suspected sarmentosum. Note the trichomes on the seed pods, there bumpy surface, and the dentation at the end of the flower petals (or lack thereof)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mew0685f

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2023 01:49 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikky4

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2023 08:54 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikky4

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2023 08:30 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

profinite

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2023 04:47 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Artemisia up here at 7500’?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drew_meyer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 12:01 ΜΜ PST

Περιγραφή

Growing in a single exceptionally wet waterfall zone. Did not locate it again over the course of the 8-mile hike.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

girlysound

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 03:55 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

veltkamp

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2023 05:04 ΜΜ PDT

Τόπος

Portland, OR, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Recently deceased, very small

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

everettcrichton

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2023 10:20 ΠΜ PDT

Τόπος

Cougar, WA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lumenal

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2023 01:49 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Exceptionally low elevation specimen growing in the Salmon River at 1600ft elevation.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mitchgillilan

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2023 01:14 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Maybe someone can help me i.d. ? Found at about 4,000 feet elevation in western cascades.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)

Παρατηρητής

lumenal

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2023 04:21 ΜΜ PDT

Περιγραφή

The yellow flowers belong to the adjacent Lomatium martindeli, not to this plant

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikepatterson

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2023 10:31 ΠΜ PDT

Τόπος

Onion Peak Complex (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκή Μουριά (Morus alba)

Παρατηρητής

s_uppa

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2023 02:57 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

northwesterner

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2023 05:17 ΜΜ PDT

Τόπος

Sheridan, OR, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tellimachris

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2023 06:37 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emikobies

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2023 07:28 ΠΜ PDT

Τόπος

Tillamook, OR, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

profinite

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 10:07 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kfistanic

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2023 03:58 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alyzamw

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022 03:41 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

morelhunter

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2018 11:46 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megeconomy

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2021 12:04 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerbrewer

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2023 12:56 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larathon59

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2023 03:16 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattunitis

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2023 06:23 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcampbell3

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2023 12:44 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

kfistanic

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2023 12:57 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgmmorton

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2023 08:53 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asher_g_

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2023 12:14 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asher_g_

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2023 12:15 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tellittothevoid

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2023 06:11 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brookside-

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 01:17 ΜΜ PDT

Τόπος

Molalla, OR, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στάχυς (Γένος Stachys)

Παρατηρητής

lumenal

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 04:25 ΜΜ PDT

Τόπος

Portland, OR, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Lower leaves petiolate

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

humblerootsdrew

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2023 05:29 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

mr-matthew

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2015 12:41 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dan98

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2023 10:29 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosy_botany

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2023 06:45 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m-stanton

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2023 09:12 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Is this Oregon Iris?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lumenal

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2023 03:48 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lumenal

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2023 06:20 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mylodon

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 03:28 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ppickering

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 09:56 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rangernik707

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2023 04:20 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brnhn

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2023 04:49 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lumenal

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 03:45 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Wet cliffs

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liam_gerry

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 03:58 ΜΜ PDT

Τόπος

Stafford, OR, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

holyegg

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 05:26 ΜΜ PDT