Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gawie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 09:39 ΠΜ SAST
Trachylepis sulcata - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kfinn: Trachylepis sulcata, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ginobrignoli

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2024 08:56 ΠΜ SAST
Amblysomus hottentotus - Photo (c) Ricky Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ricky Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη kfinn: Amblysomus hottentotus, Ένα μέλος του Πλακουντοφόρα (Ανθυποτάξη Placentalia)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bosmuis

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 05:14 ΜΜ SAST
Neamblysomus julianae - Photo (c) Tracy Wolff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tracy Wolff
Η ταυτότητα του χρήστη kfinn: Neamblysomus julianae, Ένα μέλος του Πλακουντοφόρα (Ανθυποτάξη Placentalia)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τρωκτικά (Τάξη Rodentia)

Παρατηρητής

erin96416

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Βόρειος Γεώμυς - Photo (c) Chad Marks-Fife, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chad Marks-Fife
Η ταυτότητα του χρήστη kfinn: Βόρειος Γεώμυς (Thomomys talpoides)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimroques

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 09:19 ΠΜ SAST

Τόπος

Manzini, Eswatini (Google, OSM)
Amblysomus hottentotus - Photo (c) Ricky Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ricky Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη kfinn: Amblysomus hottentotus, Ένα μέλος του Πλακουντοφόρα (Ανθυποτάξη Placentalia)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_bush_fundi

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2024 09:15 ΠΜ SAST
Τυφλοπόντικας Του Ακρωτηρίου - Photo (c) Ethan Kistler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ethan Kistler
Η ταυτότητα του χρήστη kfinn: Τυφλοπόντικας Του Ακρωτηρίου (Bathyergus suillus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdaleen

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2024 06:14 ΜΜ SAST
Chrysochloris asiatica - Photo (c) Henry de Lange, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Henry de Lange
Η ταυτότητα του χρήστη kfinn: Chrysochloris asiatica, Ένα μέλος του Πλακουντοφόρα (Ανθυποτάξη Placentalia)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biankefouche

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2024 10:42 ΠΜ SAST
Τυφλοπόντικας Του Ακρωτηρίου - Photo (c) Ethan Kistler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ethan Kistler
Η ταυτότητα του χρήστη kfinn: Τυφλοπόντικας Του Ακρωτηρίου (Bathyergus suillus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biankefouche

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2024 09:11 ΠΜ SAST
Τυφλοπόντικας Του Ακρωτηρίου - Photo (c) Ethan Kistler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ethan Kistler
Η ταυτότητα του χρήστη kfinn: Τυφλοπόντικας Του Ακρωτηρίου (Bathyergus suillus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biankefouche

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2024 08:30 ΠΜ SAST
Τυφλοπόντικας Του Ακρωτηρίου - Photo (c) Ethan Kistler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ethan Kistler
Η ταυτότητα του χρήστη kfinn: Τυφλοπόντικας Του Ακρωτηρίου (Bathyergus suillus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mleitner

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2024 12:19 ΜΜ SAST
Bathyergidae - Photo (c) Kyle Finn, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kyle Finn
Η ταυτότητα του χρήστη kfinn: Οικογένεια Bathyergidae, Ένα μέλος του Υστρικόμορφα (Υποτάξη Hystricomorpha)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyle_campbell1

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2024 02:21 ΜΜ SAST
Cryptomys pretoriae - Photo (c) Kyle Finn, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kyle Finn
Η ταυτότητα του χρήστη kfinn: Cryptomys pretoriae, Ένα μέλος του Υστρικόμορφα (Υποτάξη Hystricomorpha)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patrick-monney

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2018 08:13 ΠΜ SAST
Τυφλοπόντικας Του Ακρωτηρίου - Photo (c) Ethan Kistler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ethan Kistler
Η ταυτότητα του χρήστη kfinn: Τυφλοπόντικας Του Ακρωτηρίου (Bathyergus suillus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

errol-d

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2024 07:33 ΠΜ SAST
Amblysomus hottentotus - Photo (c) Ricky Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ricky Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη kfinn: Amblysomus hottentotus, Ένα μέλος του Πλακουντοφόρα (Ανθυποτάξη Placentalia)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

surfinbird

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2024
Amblysomus hottentotus - Photo (c) Ricky Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ricky Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη kfinn: Amblysomus hottentotus, Ένα μέλος του Πλακουντοφόρα (Ανθυποτάξη Placentalia)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camchandler

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2024 07:12 ΠΜ SAST
Amblysomus hottentotus - Photo (c) Ricky Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ricky Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη kfinn: Amblysomus hottentotus, Ένα μέλος του Πλακουντοφόρα (Ανθυποτάξη Placentalia)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aomeister

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2024 11:25 ΠΜ SAST
Chrysochloris asiatica - Photo (c) Henry de Lange, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Henry de Lange
Η ταυτότητα του χρήστη kfinn: Chrysochloris asiatica, Ένα μέλος του Πλακουντοφόρα (Ανθυποτάξη Placentalia)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasdohertybone

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2008 11:20 ΠΜ WAT

Τόπος

Bui, Cameroon (Google, OSM)
Chrysochloridae - Photo (c) Henry de Lange, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Henry de Lange
Η ταυτότητα του χρήστη kfinn: Οικογένεια Chrysochloridae, Ένα μέλος του Πλακουντοφόρα (Ανθυποτάξη Placentalia)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennyparsons_201pringle

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2024 08:27 ΠΜ SAST
Chrysochloris asiatica - Photo (c) Henry de Lange, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Henry de Lange
Η ταυτότητα του χρήστη kfinn: Chrysochloris asiatica, Ένα μέλος του Πλακουντοφόρα (Ανθυποτάξη Placentalia)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

surfinbird

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2023 08:05 ΜΜ SAST
Cryptomys natalensis - Photo (c) Alvaro Jaramillo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alvaro Jaramillo
Η ταυτότητα του χρήστη kfinn: Cryptomys natalensis, Ένα μέλος του Υστρικόμορφα (Υποτάξη Hystricomorpha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2021 11:51 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Something to get your teeth into ...

Bathyergidae - Photo (c) Kyle Finn, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kyle Finn
Η ταυτότητα του χρήστη kfinn: Οικογένεια Bathyergidae, Ένα μέλος του Υστρικόμορφα (Υποτάξη Hystricomorpha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabrielwillow

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2024 07:10 ΠΜ SAST
Bathyergidae - Photo (c) Kyle Finn, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kyle Finn
Η ταυτότητα του χρήστη kfinn: Οικογένεια Bathyergidae, Ένα μέλος του Υστρικόμορφα (Υποτάξη Hystricomorpha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peter_erb

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2024 10:59 ΠΜ CAT
Fukomys damarensis - Photo (c) Kyle Finn, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kyle Finn
Η ταυτότητα του χρήστη kfinn: Fukomys damarensis, Ένα μέλος του Υστρικόμορφα (Υποτάξη Hystricomorpha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sam_herps

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2024 08:35 ΜΜ SAST
Τυφλοπόντικας Του Ακρωτηρίου - Photo (c) Ethan Kistler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ethan Kistler
Η ταυτότητα του χρήστη kfinn: Τυφλοπόντικας Του Ακρωτηρίου (Bathyergus suillus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 11:29 ΠΜ SAST
Cryptomys natalensis - Photo (c) Alvaro Jaramillo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alvaro Jaramillo
Η ταυτότητα του χρήστη kfinn: Cryptomys natalensis, Ένα μέλος του Υστρικόμορφα (Υποτάξη Hystricomorpha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bosmuis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2022 06:08 ΜΜ SAST
Neamblysomus julianae - Photo (c) Tracy Wolff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tracy Wolff
Η ταυτότητα του χρήστη kfinn: Neamblysomus julianae, Ένα μέλος του Πλακουντοφόρα (Ανθυποτάξη Placentalia)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhoare

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2022 10:38 ΠΜ SAST
Cryptomys - Photo (c) Joachim S. Müller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kfinn: Γένος Cryptomys, Ένα μέλος του Υστρικόμορφα (Υποτάξη Hystricomorpha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apusaffinis

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 02:32 ΜΜ SAST
Cryptomys pretoriae - Photo (c) Kyle Finn, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kyle Finn
Η ταυτότητα του χρήστη kfinn: Cryptomys pretoriae, Ένα μέλος του Υστρικόμορφα (Υποτάξη Hystricomorpha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roelofvdb

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 10:21 ΠΜ SAST
Cryptomys pretoriae - Photo (c) Kyle Finn, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kyle Finn
Η ταυτότητα του χρήστη kfinn: Cryptomys pretoriae, Ένα μέλος του Υστρικόμορφα (Υποτάξη Hystricomorpha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roelofvdb

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 04:44 ΜΜ SAST
Cryptomys pretoriae - Photo (c) Kyle Finn, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kyle Finn
Η ταυτότητα του χρήστη kfinn: Cryptomys pretoriae, Ένα μέλος του Υστρικόμορφα (Υποτάξη Hystricomorpha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 3113