Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paoloc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2018 03:29 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Eating plant stalks, fully in the open, over at least 30 minutes, with a lot of people on the dune very close to it. Completely unafraid of people, or anything else, seemingly.

See also: video at: https://vimeo.com/297926275

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henrydelange

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2023 04:34 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cecileroux

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023 09:51 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caljansen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2023 07:13 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charldeacon88

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023 06:40 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corriedt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2016 12:06 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_d

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2023 10:27 ΠΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakob

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2014

Περιγραφή

Simply amazing.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scelotes

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2023 11:18 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Albino.

Snake was found held briefly whilst waiting for an identification and later released

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thyme5way12

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 01:04 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anibotani

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 03:21 ΜΜ SAST

Περιγραφή

This observation is for the Mole rat.Seperate observation for the Heron.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lesegomalekana

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2023 02:46 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacquesmerwe923

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 10:50 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Cape Molerat? Rocky shale outcrop in Renosterveld.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buggsbalmer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2021 10:19 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

celmari

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 02:36 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Last 2 photos screenshot from my video

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τρωκτικά (Τάξη Rodentia)

Παρατηρητής

johnyeld

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 09:05 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Skulls found in owl pellets (Spotted Eagle Owl?)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bartwursten

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2007 03:57 ΜΜ CAT

Περιγραφή

Found freshly dead in our garden. We often saw them climbing along the beams in our roof. We told our guests they were bare-tailed squirrels.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bartwursten

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2004

Τόπος

Manicaland, ZW (Google, OSM)

Περιγραφή

Is this a scary monster from the latest Jurassic Park movie? Its body towering over the innocent victim; the jaws agape, ready for the kill; the bony ridges on its back set in deadly menace? Actually, it is only about 5cm long and more like a little bathtub toy that will go beep when you squeeze its funny nose. To this tiny Marshall’s Dwarf Chameleon we are the monsters and it is trying to impress and scare us with its posturing. It doesn’t need to worry, for excited as we are for this rare and wonderful opportunity, we have no intention to harm the little creature.

Marshall’s Dwarf Chameleon, also known as Rhampholeon marshalli, is a small - very small – relative of the well-known Flap-necked Chameleon, which is found throughout Zimbabwe. It is a so-called near-endemic, known only from the border mountains of Zimbabwe and Mozambique. It inhabits the undergrowth layers of montane evergreen forest. In the Vumba it is common in places such as the Bunga Forest. They usually do not make such a spectacle of themselves and are very inconspicuous during the day, quietly going about their business of catching small insects in the forest. That’s why seeing and photographing this little guy was such a bonus. The best way to catch a glimpse of these chameleons is in fact at night because chameleons wear clean white pyjamas. When you are asleep you do not want to bother with all this colour changing business so that activity is turned off. They seem to be rather fond of a place they can call a comfortable bed and tend to sleep in almost the same spot every night. Obviously chameleons have somewhat different ideas about comfort, and hanging up-side-down from an exposed twig or leaf seems to be the thing to do. As a result you can spot them fairly easily if you want to go to the trouble of walking around the forest in the dark of night. And don’t forget to bring your torch.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vfrith

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frozeninmn

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2016 01:44 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scelotes

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2022 04:39 ΜΜ SAST

Τόπος

WC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suemilton-dean

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2022 04:18 ΜΜ SAST

Τόπος

Tierberg LTER (Google, OSM)

Περιγραφή

Chamaelion crossing sand track in Pteronia pallens succulent karoo at 16.30 on 27 March 2022. A rare sighting. Only two other seen in this area in past 35 years

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

niallp

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2018 04:09 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kfinn

Ημερομηνία

Ιούλιος 2018

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Found out basking near pine tree. Length about 4ft (conservative estimate). Catron County, NM