Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inatau

Ημερομηνία

Ιούλιος 2024

Περιγραφή

Spiked shelled Byron Hope spot

Μαλάκια - Photo (c) Ian Shaw, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ian Shaw
Η ταυτότητα του χρήστη kevinaosei: Μαλάκια (Συνομοταξία Mollusca)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ravenlore

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 11:45 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Common in the pond.

Άνουρα - Photo (c) Jonathan Kolby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jonathan Kolby
Η ταυτότητα του χρήστη kevinaosei: Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffreyamberg

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2024 10:42 ΠΜ CDT
Αράχνες - Photo (c) Craig Biegler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Craig Biegler
Η ταυτότητα του χρήστη kevinaosei: Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorginahall

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 10:21 ΜΜ PDT
Διπλόποδα - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη kevinaosei: Διπλόποδα (Ομοταξία Diplopoda)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τρωκτικά (Τάξη Rodentia)

Παρατηρητής

syzahra13

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2020 12:03 ΠΜ +08
Τρωκτικά - Photo (c) Соколков Юрий Павлович, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Соколков Юрий Павлович
Η ταυτότητα του χρήστη kevinaosei: Τρωκτικά (Τάξη Rodentia)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul80395

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2024 06:03 ΠΜ BST

Τόπος

Rugby CV22, UK (Google, OSM)

Περιγραφή

Grass Veneer Micro moth

Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kevinaosei: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul80395

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2024 06:04 ΠΜ BST

Τόπος

Rugby CV22, UK (Google, OSM)

Περιγραφή

Miller moth

Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kevinaosei: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yusuftirin

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2024 08:17 ΠΜ +03
Αγγειόσπερμα - Photo (c) Amy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Amy
Η ταυτότητα του χρήστη kevinaosei: Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carson18

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2023 12:17 ΜΜ CST
Ramphastidae - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη kevinaosei: Οικογένεια Ramphastidae, Ένα μέλος του Δρυοκολαπτόμορφα (Τάξη Piciformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Crax rubra

Παρατηρητής

carson18

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Taiwan (Google, OSM)
Πτηνά - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη kevinaosei: Πτηνά (Ομοταξία Aves)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carson18

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Taiwan (Google, OSM)
Πτηνά - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη kevinaosei: Πτηνά (Ομοταξία Aves)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carson18

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2023 12:21 ΜΜ CST
Arapaima - Photo (c) Thiago Santos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kevinaosei: Γένος Arapaima, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carson18

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Taiwan (Google, OSM)
Πτηνά - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη kevinaosei: Πτηνά (Ομοταξία Aves)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carson18

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2023 12:30 ΜΜ CST
Πτηνά - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη kevinaosei: Πτηνά (Ομοταξία Aves)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carson18

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2023 12:31 ΜΜ CST
Dendrobates - Photo (c) Yannick Vandenberghe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kevinaosei: Γένος Dendrobates, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χελώνα (Τάξη Testudines)

Παρατηρητής

carson18

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2023 01:49 ΜΜ CST
Χελώνα - Photo (c) Nam Nguyen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nam Nguyen
Η ταυτότητα του χρήστη kevinaosei: Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carson18

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2023 02:15 ΜΜ CST
Ursidae - Photo (c) mickeydylan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kevinaosei: Οικογένεια Ursidae, Ένα μέλος του Σαρκοφάγα (Τάξη Carnivora)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πάτας (Erythrocebus patas)

Παρατηρητής

carson18

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2023 02:47 ΜΜ CST
Πρωτεύοντ - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Abhas Misraraj
Η ταυτότητα του χρήστη kevinaosei: Πρωτεύοντ (Τάξη Primates)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carson18

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Taiwan (Google, OSM)
Πτηνά - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη kevinaosei: Πτηνά (Ομοταξία Aves)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carson18

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2023 03:15 ΜΜ CST
Dendrobates - Photo (c) Yannick Vandenberghe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kevinaosei: Γένος Dendrobates, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

carson18

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2023 01:36 ΜΜ CST

Τόπος

台灣臺北 (Google, OSM)
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kevinaosei: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carson18

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2023 03:15 ΜΜ CST
Dendrobates - Photo (c) Yannick Vandenberghe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kevinaosei: Γένος Dendrobates, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedro_morales

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 10:11 ΜΜ CST
Άνουρα - Photo (c) Jonathan Kolby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jonathan Kolby
Η ταυτότητα του χρήστη kevinaosei: Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedro_morales

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 10:14 ΜΜ CST
Άνουρα - Photo (c) Jonathan Kolby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jonathan Kolby
Η ταυτότητα του χρήστη kevinaosei: Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Βελτίωση
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

tgill

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2024 11:22 ΠΜ AEST
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kevinaosei: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ed_bevan

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2024 07:22 ΠΜ CAT

Τόπος

Inharrime, MZ (Google, OSM)
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kevinaosei: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valeriograneris

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2024 07:24 ΠΜ CEST
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kevinaosei: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svg52

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2024 09:45 ΠΜ +05
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kevinaosei: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blacki

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 05:42 ΜΜ -05

Τόπος

17600, Peru (Google, OSM)
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kevinaosei: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

observerjosh

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2024 01:24 ΜΜ PST
Πτηνά - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη kevinaosei: Πτηνά (Ομοταξία Aves)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 2635