Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_norwood

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2019 09:05 AM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)
Limneria - Photo (c) Chloe and Trevor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kestrel: Γένος Limneria, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

sitkaconnor

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 07:18 AM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

I think.

Velutina velutina - Photo (c) Claude Nozères, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kestrel: Velutina velutina, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

cas_citizen_science

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2012 07:37 AM PDT

Περιγραφή

P. Larson

Corynactis californica - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kestrel: Corynactis californica, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2016

Τόπος

salt creek, wa (Google, OSM)

Περιγραφή

I photographed this exact same patch of bright pink Stylantheca spp. (Encrusting Hydrocoral) a year ago!

Ετικέτες

Stylantheca papillosa - Photo (c) Alison Young, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kestrel: Stylantheca papillosa, Ένα μέλος του Υδρόζωα (Ομοταξία Hydrozoa)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2017 11:40 AM PDT

Περιγραφή

I saw several small patches of this encrusting hot pink Stylantheca hydrocoral

Stylantheca papillosa - Photo (c) Alison Young, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kestrel: Stylantheca papillosa, Ένα μέλος του Υδρόζωα (Ομοταξία Hydrozoa)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

farwes

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 10:13 AM UTC
Lacuna - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kestrel: Γένος Lacuna, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μακρύουρη Νυφίτσα Neogale frenata

Παρατηρητής

sea-kangaroo

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2018 09:54 AM PDT

Περιγραφή

Weasel!

Ετικέτες

Μακρύουρη Νυφίτσα - Photo (c) davidcooksy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kestrel: Μακρύουρη Νυφίτσα (Neogale frenata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2021.
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emlim

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2019 03:12 PM PDT
Idotea fewkesi - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kestrel: Idotea fewkesi, Ένα μέλος του Ισόποδα (Τάξη Isopoda)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

maxclaus

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 10:16 AM PDT

Περιγραφή

A healthy purple ochre star.

Pisaster ochraceus - Photo (c) Wendy Feltham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kestrel: Pisaster ochraceus, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebeccafay

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2021 12:46 PM PDT
Cryptosiphonia woodii - Photo (c) Wendy Feltham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kestrel: Cryptosiphonia woodii, Ένα μέλος του Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

stephanieabundiz

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2020 01:07 PM PDT
Tegula gallina - Photo (c) Chris Mallory, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kestrel: Tegula gallina, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Γαστερόποδα Ομοταξία Gastropoda

Παρατηρητής

bclaire

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 07:20 AM PDT
Ocenebrinae - Photo (c) Smithsonian Institution, National Museum of Natural History, Department of Invertebrate Zoology, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kestrel: Υποοικογένεια Ocenebrinae, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Γαστερόποδα Ομοταξία Gastropoda

Παρατηρητής

aganezer

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2020 01:17 PM PDT

Τόπος

Topanga, CA, USA (Google, OSM)
Littorina - Photo (c) meriseal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kestrel: Γένος Littorina, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genimbo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2021 04:00 PM PST
Vetigastropoda - Photo (c) tengumaster89, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kestrel: Υφομοταξία Vetigastropoda, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

brown2741

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 10:24 AM PDT
Peltodoris nobilis - Photo (c) Robin Agarwal (ANudibranchMom on iNaturalist), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kestrel: Peltodoris nobilis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noisylittlescientists

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 07:40 AM PDT
Hermissenda opalescens - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kestrel: Hermissenda opalescens, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

rudyard

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2017 01:31 PM PDT
Amphipoda - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη kestrel: Τάξη Amphipoda, Ένα μέλος του Ευμαλακόστρακα (Υφομοταξία Eumalacostraca)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sea-kangaroo

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 08:09 AM PDT

Περιγραφή

Seem to have eggs! I guess there were so many all near each other because they were making the beast with two backs and too many legs.

Pycnogonum stearnsi - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kestrel: Pycnogonum stearnsi, Ένα μέλος του Πυκνογονίδια (Ομοταξία Pycnogonida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

pbrastow

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 12:13 PM PDT
Mazzaella splendens - Photo (c) kqedquest, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kestrel: Mazzaella splendens, Ένα μέλος του Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

larahsia

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 07:01 AM PDT
Hermissenda crassicornis - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kestrel: Hermissenda crassicornis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

tylerbickford

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 07:11 AM PDT
Flustrellidra corniculata - Photo (c) Gena Bentall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kestrel: Flustrellidra corniculata, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 08, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

anniemiller

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2019 08:59 AM PDT
Watersipora - Photo (c) markham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kestrel: Γένος Watersipora, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 08, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

anniemiller

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2021 02:09 PM PDT
Chondracanthus - Photo (c) folini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Franco Folini
Η ταυτότητα του χρήστη kestrel: Γένος Chondracanthus, Ένα μέλος του Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

jstraus

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2017 02:14 PM PDT
Fucus distichus - Photo (c) jengordon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kestrel: Fucus distichus, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

anniemiller

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2021 03:27 PM PDT
Mopalia muscosa - Photo (c) Sarah Chinn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kestrel: Mopalia muscosa, Ένα μέλος του Πολυπλακοφόρα (Ομοταξία Polyplacophora)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

anniemiller

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2021 02:23 PM PDT
Calyptraeidae - Photo (c) Crabby Taxonomist, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kestrel: Οικογένεια Calyptraeidae, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

rebeccafay

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2020 12:05 PM PDT
Styela clava - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kestrel: Styela clava, Ένα μέλος του Χορδωτό (Συνομοταξία Chordata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anniemiller

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2019 09:08 AM PDT
Amphipoda - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη kestrel: Τάξη Amphipoda, Ένα μέλος του Ευμαλακόστρακα (Υφομοταξία Eumalacostraca)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anniemiller

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2019 09:28 AM PDT
Sphaeromatidae - Photo (c) Simon Grove, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Grove (TMAG)
Η ταυτότητα του χρήστη kestrel: Οικογένεια Sphaeromatidae, Ένα μέλος του Ισόποδα (Τάξη Isopoda)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anniemiller

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2019 09:24 AM PDT
Pentidotea wosnesenskii - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kestrel: Pentidotea wosnesenskii, Ένα μέλος του Ισόποδα (Τάξη Isopoda)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2021.
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 17797