Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naomilebeau

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 03:37 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dpom

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 12:27 ΜΜ PDT

Τόπος

La Honda, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

tadpole

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanparr

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

virusmanbob

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 09:05 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zaf2103

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 01:10 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorri-gong

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Περιγραφή

caught and released by UC Davis researcher

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 05:15 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πετρίτης (Falco peregrinus)

Παρατηρητής

ross2

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 09:50 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

icosahedron

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 12:28 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Dan Levitis found this very tolerant insect. I was convinced it was a wasp....

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgreenberger

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 12:35 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Thanks @nancyasquith for telling me about this gall!
https://www.inaturalist.org/observations/82388374

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturesarchive

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 05:32 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 05:07 ΜΜ PDT

Περιγραφή

found 2

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Μπούφος (Bubo virginianus)

Παρατηρητής

noahotis

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 03:59 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Dead on the ground in golden gate park

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arnel

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 02:50 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Redwood Inside-out Flower (Vancouveria planipetala), photographed along the access road to the Iverson Cabin site at Portola Redwoods State Park in southern San Mateo County, CA.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wyntervaughan

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 10:22 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Found in Napa, California

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturecandids

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Περιγραφή

iNat suggestion.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bexicle777

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 03:06 ΜΜ PDT

Περιγραφή

!!!!! Really cool
terrifying.
Any reason why they were all found on this sedge?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twin1twin2

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 09:09 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μακρύουρη Νυφίτσα (Neogale frenata)

Παρατηρητής

margaritamontenegro

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 09:42 ΠΜ PDT

Τόπος

Novato, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πούμα (Puma concolor)

Παρατηρητής

barry_thomson

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 08:12 ΜΜ PDT

Τόπος

Belmont, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 09:57 ΠΜ PDT

Τόπος

pillar point (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harlin20

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 11:44 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ninacourlee

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megshasfun

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 12:36 ΜΜ AWST

Περιγραφή

Floating near the RHKYC pontoon

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachaelguan

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 08:38 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobohog

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 07:57 ΜΜ CST

Περιγραφή

在樹上好奇地看著我們,不太有戒心。https://youtu.be/v40JavN2CZQ

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carbomay

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 10:34 ΠΜ HKT

Τόπος

香港天水圍 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshua1117

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Philippines (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dirt_tan949

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anniezarate

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 06:22 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catagch

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rianafourie

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Botswana (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vitlukas

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 06:06 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Περιγραφή

MLSSA dive w SR,GS and CT. Mediocre viz and all shots natural light only.
Note striped sea louse on head.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matiascabezas

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 02:59 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amberenergy

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 08:29 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffrey0306

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 10:51 ΜΜ AWST

Τόπος

北太平洋, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκρίζα Φώκια (Halichoerus grypus)

Παρατηρητής

lucybriz

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 03:12 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graytreefrog

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

First record of this species in Arlington County since 1977. Adult female found under a log in an upland area dominated by mountain laurel, similar to the habitat I’ve found this species in elsewhere in northern Virginia. This was in a park that has been extensively surveyed, yet there aren’t even any historical records of this species from this park. Absolutely amazing to find this species somewhere it has gone undetected for all this time.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joolzincalgary

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 11:25 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Bobcat keeping proper social distancing from his kill. He neatly covered half his breakfast, although there weren't enough leaves to cover the legs.

We followed his progress from 11AM till the time he left at 5PM, after he ate most of what he had buried, only leaving behind a bit of the carcass and plenty of fur for my next door neighbour to clean up.

As seen in the last pic this was a superb learning experience for the kids, aged 3 to 10. Who said kids aren't getting enough education from staying away from school during this pandemic? They learned plenty on how the food chain works, although my 3 year old girl had some difficulty with the graphic experience. But she never got upset, despite her love for chasing after bunnies.

There are plenty of bobcat sightings in this part of town, being this close to Fish Creek provincial park. My security system often catches them walking through my yard.

I stood behind the fence for some of these shots, no more than 2.5 metres away from where he rested and he never got upset, despite the small crowd that formed to catch sight of him. Not once did he show signs of aggression, despite the shot my wife took of him with his fangs out (he was caught yawning).
We are only 60 metres from busy Canyon Meadows Drive.

A lovely, healthy-looking adult bobcat and what seems to be a large jackrabbit. What a great experience for everyone that caught a glimpse of wild nature today taking place in our backyards.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

photocyte

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 09:27 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Bioluminescent Lingulodinium polyedra bloom off SIO pier. Filmed with A7S camera.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cobaltducks

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 12:47 ΜΜ ACST

Περιγραφή

Very small, roughly 3mm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκρίζα Φώκια (Halichoerus grypus)

Παρατηρητής

amyrydon

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 03:33 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raqueldecastromaia

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raqueldecastromaia

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raqueldecastromaia

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 11:25 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Cape Mountain Zebra, Gondwana Game Reserve, Garden Route City Nature Challenge

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ημίπτερα (Τάξη Hemiptera)

Παρατηρητής

newtpatrol

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 02:32 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Beautiful match for mule's ears (Wyethia)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alivenfree76

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 11:59 ΠΜ CDT

Τόπος

Smyrna, TN, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dannycl

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 10:57 ΠΜ HST

Περιγραφή

Vista en Guajiquiro La Paz, Camino a la comunidad de Támara .

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iguanodont

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 02:28 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grace301

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 05:04 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Found this little guy on the beach❤️ A shark embryo no clue which species but he is safe under some sea grass

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lito_tejada

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Honduras (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 11:19 ΠΜ EDT

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

missmarie313

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 10:26 ΠΜ AWST

Τόπος

Hong Kong (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucymcfadden

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 04:17 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogervasquez1208

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 08:42 ΜΜ HST

Τόπος

Marcala, Honduras (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαρόμπουφος (Ketupa zeylonensis)

Παρατηρητής

ericching

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοάλα (Phascolarctos cinereus)

Παρατηρητής

steve_oh_no

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_oh_no

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valmarsh

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 03:07 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tristan150

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 04:44 ΠΜ AWST

Τόπος

Davao City (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

capitancubilla25

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ntepper

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 06:48 ΠΜ EDT

Τόπος

Mashpee, MA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kgarrett

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 07:54 ΠΜ PDT

Περιγραφή

male of nesting pair

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yaemiranda

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 10:48 ΠΜ HST

Τόπος

Tolé, Panamá (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marylarsonnaturephoto

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 12:55 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

unlikelycharming

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisnel

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 10:49 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcos_silveira

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 10:30 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariocecib

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 02:53 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hawnzd

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Μπούφος (Bubo virginianus)

Παρατηρητής

dlevitis

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 10:22 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

mel_fr

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

chaparral_sunrise

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 06:48 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spartina

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2019 05:37 ΜΜ EST

Περιγραφή

On a vertical intertidal rock on Elbow Cay. I only found a couple of these.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindseyjs

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2019 03:21 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natureinla

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2015

Περιγραφή

Observation and photo by Maya Lopez and Wendy Lopez, sent to nature@nhm.org.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα (Τάξη Diptera)

Παρατηρητής

alex_bairstow

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2019 05:02 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Found in a small piece of driftwood

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γωβηίδες (Οικογένεια Gobiidae)

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2019 07:39 ΠΜ PDT

Περιγραφή

I'm guessing this is some kind of commensal with the innkeeper worms. Haven't dug into it yet.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2019 08:27 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Found while digging a hole in the mud / sand, along with lug worms and ghost shrimp, so could have been inhabiting the burrow (or body) of either.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudyard

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 10:14 ΠΜ PDT

Περιγραφή

gone feral

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomeara

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 10:20 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudyard

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 01:03 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristinwynholds

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 10:32 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryosukeh

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 10:06 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sutrostewards1

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 09:33 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudyard

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 02:26 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

windport

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

florem

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 10:43 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deneb16

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 11:44 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evan81

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

Western Cape, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alyssacritters

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 06:34 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Heard the kite smack into a tree branch and didn't realize what it was doing until it dropped this guy from above!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastianvieirau

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 04:17 ΜΜ CDT

Τόπος

Grapevine, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Stopped by Meadowmere Park on the way to LLELA.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottedmunds

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

Pink dolphin following this fishing boat

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gyrrlfalcon

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 11:44 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickaelagallo

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

Ecuador (Google, OSM)

Περιγραφή

Escondidas en un huicundo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

newtpatrol

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 04:06 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Around 4 feet long, went very fast up into this bush and stared at me

Ετικέτες