Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gavin_goodyear

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2022 10:07 AM AEST
Neptis praslini - Photo (c) Malcolm Tattersall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kerrycoleman: Neptis praslini, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drmattnimbs

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 09:21 AM AEST
Cethosia penthesilea - Photo (c) Judd Patterson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Judd Patterson
Η ταυτότητα του χρήστη kerrycoleman: Cethosia penthesilea, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_winterflood

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 02:53 PM AEST

Περιγραφή

Argiocnemis rubescens

Argiocnemis rubescens - Photo (c) Erland Refling Nielsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kerrycoleman: Argiocnemis rubescens, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_winterflood

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 02:50 PM AEST

Περιγραφή

Argiocnemis rubescens

Argiocnemis rubescens - Photo (c) Erland Refling Nielsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kerrycoleman: Argiocnemis rubescens, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_winterflood

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 02:43 PM AEST

Περιγραφή

Brachydiplax duivenbodei

Brachydiplax duivenbodei - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη kerrycoleman: Brachydiplax duivenbodei, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_winterflood

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 02:15 PM AEST

Περιγραφή

Ceriagrion aeruginosum

Ceriagrion aeruginosum - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη kerrycoleman: Ceriagrion aeruginosum, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_winterflood

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 01:48 PM AEST

Περιγραφή

Rhodothemis lieftincki

Rhodothemis lieftincki - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη kerrycoleman: Rhodothemis lieftincki, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_winterflood

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 01:45 PM AEST

Περιγραφή

Brachydiplax duivenbodei

Brachydiplax duivenbodei - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη kerrycoleman: Brachydiplax duivenbodei, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_winterflood

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 01:47 PM AEST

Περιγραφή

Tramea loewii

Tramea loewii - Photo (c) Bill Higham, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kerrycoleman: Tramea loewii, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_winterflood

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 02:31 PM AEST

Περιγραφή

Myiagra rubecula

Myiagra rubecula - Photo (c) Marie Tarrant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marie Tarrant
Η ταυτότητα του χρήστη kerrycoleman: Myiagra rubecula, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cco

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2015 03:44 PM AEST
Agrionoptera insignis allogenes - Photo (c) Graham Winterflood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kerrycoleman: Agrionoptera insignis ssp. allogenes, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drmattnimbs

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 09:21 AM AEST
Cethosia cydippe - Photo (c) Nigel Voaden, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kerrycoleman: Cethosia cydippe, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

upollo

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 09:11 AM AEST
Pittosporum ferrugineum - Photo (c) leithallb, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by leithallb
Η ταυτότητα του χρήστη kerrycoleman: Pittosporum ferrugineum, Ένα μέλος του Σελινώδη (Τάξη Apiales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

upollo

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 08:54 AM AEST
Hypserpa laurina - Photo (c) Rene, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rene
Η ταυτότητα του χρήστη kerrycoleman: Hypserpa laurina, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

upollo

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 08:50 AM AEST
Chionanthus ramiflorus - Photo (c) Vinayaraj, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kerrycoleman: Chionanthus ramiflorus, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

upollo

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 08:53 AM AEST
Mallotus philippensis - Photo (c) Tatters ❀, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kerrycoleman: Mallotus philippensis, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

upollo

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 09:05 AM AEST
Licuala ramsayi - Photo (c) tanetahi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kerrycoleman: Licuala ramsayi, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

upollo

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 09:08 AM AEST
Polyscias elegans - Photo (c) Nick Lambert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Nick Lambert
Η ταυτότητα του χρήστη kerrycoleman: Polyscias elegans, Ένα μέλος του Αραλιίδες (Οικογένεια Araliaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

upollo

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 09:01 AM AEST
Spathodea campanulata - Photo (c) squirrelwatcher019, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by squirrelwatcher019
Η ταυτότητα του χρήστη kerrycoleman: Spathodea campanulata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

upollo

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 09:23 AM AEST
Pavetta australiensis - Photo (c) Lexi Roberts, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lexi Roberts
Η ταυτότητα του χρήστη kerrycoleman: Pavetta australiensis, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deeqld

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2020 02:45 PM AEST
Nacaduba kurava - Photo (c) WK Cheng, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WK Cheng
Η ταυτότητα του χρήστη kerrycoleman: Nacaduba kurava, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

russellcumming

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 12:35 PM AEST

Περιγραφή

Zillie Falls carpark.

Karrabina biagiana - Photo (c) mad4rosie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mad4rosie
Η ταυτότητα του χρήστη kerrycoleman: Karrabina biagiana, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

russellcumming

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 12:09 PM AEST

Περιγραφή

Millaa Millaa Falls.

In rainforest.

Callicarpa longifolia - Photo (c) kerrycoleman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kerrycoleman
Η ταυτότητα του χρήστη kerrycoleman: Callicarpa longifolia, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twofourclap

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 10:49 AM AEST
Terminalia - Photo (c) Jakob Rowny, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Rowny
Η ταυτότητα του χρήστη kerrycoleman: Γένος Terminalia, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

headsoup

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 01:18 PM AEST
Hyrmine sexpunctata - Photo (c) kerrycoleman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kerrycoleman
Η ταυτότητα του χρήστη kerrycoleman: Hyrmine sexpunctata, Ένα μέλος του Πεντατομίνοι (Φυλή Pentatomini)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aryadeva

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 02:15 PM AEST
Alcides metaurus - Photo (c) Malcolm Tattersall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kerrycoleman: Alcides metaurus, Ένα μέλος του Γεωμετροειδή (Υπεροικογένεια Geometroidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geoffreywalker69

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 11:12 AM AEST

Περιγραφή

A female I think, not sure.

Psychonotis caelius - Photo (c) Mark Ayers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Ayers
Η ταυτότητα του χρήστη kerrycoleman: Psychonotis caelius, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geoffreywalker69

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 12:30 PM AEST
Melanitis leda - Photo (c) 
Ravi Vaidyanathan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kerrycoleman: Melanitis leda, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marmil

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2022 05:37 PM AEST

Περιγραφή

In a burrow, under a rotting log.

Rhinella marina - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη kerrycoleman: Rhinella marina, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marmil

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2022 11:10 AM AEST
Austroargiolestes icteromelas - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη kerrycoleman: Austroargiolestes icteromelas, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 10575