Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherburwell

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 02:41 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

holocene_matt

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2022 03:06 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_winterflood

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2022 09:44 AM ACST

Περιγραφή

Small Reedling, male. Photos 1-3 side on, photo 4 appendages from below, photo 5 appendages from above. Rapid Creek, Darwin.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherburwell

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2022 05:37 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silram

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2022 02:14 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silram

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2022 12:24 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silram

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2022 11:21 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silram

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2022 09:26 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silram

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2022 11:46 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silram

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2022 12:13 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_winterflood

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2022 10:51 AM AEST

Περιγραφή

Synlestes tropicus, female. Emerald Falls Creek.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cairnsnaturealbum

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_winterflood

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2022 10:05 AM AEST

Περιγραφή

Diplacodes nebulosa. May be be same animal as obs. no. 104850200

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geoffreywalker69

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2021 08:31 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geoffreywalker69

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

The second Tropical Unicorn Darner

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geoffreywalker69

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_winterflood

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Telephlebia tillyardi, female. Found as a joint effort with Geoff Walker.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_winterflood

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2018

Περιγραφή

Austrocordulia refracta

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silram

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 10:38 AM AEST

Περιγραφή

We sighted this male Ochre-tipped Darner hunting and we kept a very close watch on it. It finally decided to land quite low near us. As we searched for it in the foliage it suddenly shot out from under some fern leaves and landed just to the right of us. The first three images are of it at that position hanging of a leaf. After a while it flew again but not far, it landed only three metres slightly above us to the left and on a clear twig, enabling us to shoot “ a virtual 360 degree tour “ of it, without being disturbed by us in any way whatsoever, shot after shot after shot. One very obliging male !! After having gotten all the images we wanted we left it there in peace and kept saying “Thank you – Thank you - Thank you”, as we walked away in a daze !!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silram

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 09:48 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_winterflood

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Fork Hunter, Davies Creek Falls, Qld

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherburwell

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2021 09:28 AM AEST

Περιγραφή

Some heavily cropped shots of the male terminalia included. Form of the superior appendages is hard to make out but the inferior appendages are moderately elongate and slender without a hooked apex (in lateral view) and appear to be divergent in dorsal view, excluding L. brevicauda and most consistent with L. conjuncta. Form of the basal wing venation eliminates L. barbarae as a contender.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silram

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2021 10:51 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_winterflood

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Rainforest Mystic (male) found by Geoff Walker at Davies Creek, Dinden National Park, Qld
(1) dorsal
(2) ventral

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silram

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2021 12:24 PM AEST

Περιγραφή

Male

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silram

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2021 11:06 AM AEST

Περιγραφή

There were 3 at that location

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silram

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2021 08:37 AM AEST

Περιγραφή

Male