Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

random_person621

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 02:25 ΜΜ EDT
Phyla nodiflora - Photo (c) fotis-samaritakis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by fotis-samaritakis
Η ταυτότητα του χρήστη kcthetc1: Phyla nodiflora, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ebirding

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Photographed individual starts calling at 0:25

Hyla femoralis - Photo (c) Kyran Leeker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kyran Leeker
Η ταυτότητα του χρήστη kcthetc1: Hyla femoralis, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ebirding

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)
Orius insidiosus - Photo (c) Bufface, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bufface
Η ταυτότητα του χρήστη kcthetc1: Orius insidiosus, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριφύλλι Το Αρουραίο (Trifolium arvense)

Παρατηρητής

ebirding

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Τριφύλλι Το Αρουραίο - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη kcthetc1: Τριφύλλι Το Αρουραίο (Trifolium arvense)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ebirding

Ημερομηνία

Μάιος 2024
Eulithis diversilineata - Photo (c) joannerusso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by joannerusso
Η ταυτότητα του χρήστη kcthetc1: Σύνθετο Eulithis diversilineata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ebirding

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)
Richardia brasiliensis - Photo (c) arenicola, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by arenicola
Η ταυτότητα του χρήστη kcthetc1: Richardia brasiliensis, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ebirding

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)
Thamnophis saurita - Photo (c) Justin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Justin
Η ταυτότητα του χρήστη kcthetc1: Thamnophis saurita, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrissyword2

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 08:07 ΠΜ EDT
Ruellia caroliniensis - Photo (c) Michael J. Papay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael J. Papay
Η ταυτότητα του χρήστη kcthetc1: Ruellia caroliniensis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mob-critters

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2024 02:58 ΜΜ EDT
Amblyomma americanum - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kcthetc1: Amblyomma americanum, Ένα μέλος του Ιξωδίδες (Οικογένεια Ixodidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camilly_salves

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2024 08:48 ΠΜ -03

Περιγραφή

Ua003 4

Παπιλιονοειδή - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη kcthetc1: Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

longoj

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 06:04 ΜΜ EDT
Senopterina varia - Photo (c) Lloyd Davis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lloyd Davis
Η ταυτότητα του χρήστη kcthetc1: Senopterina varia, Ένα μέλος του Πλατυστοματίνες (Υποοικογένεια Platystomatinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emu_193

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2024 08:17 ΜΜ EDT
Malacosoma disstria - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
Η ταυτότητα του χρήστη kcthetc1: Malacosoma disstria, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alana235

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 01:26 ΜΜ CDT
Pantherophis alleghaniensis - Photo (c) Michael Price, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Michael Price
Η ταυτότητα του χρήστη kcthetc1: Pantherophis alleghaniensis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrodkin

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2024 08:25 ΜΜ EDT
Enyo lugubris - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
Η ταυτότητα του χρήστη kcthetc1: Enyo lugubris, Ένα μέλος του Μακρογλωσσίνες (Υποοικογένεια Macroglossinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ccashore

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2023 10:06 ΠΜ EDT
Argyrostrotis quadrifilaris - Photo (c) G. L. Dearman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by G. L. Dearman
Η ταυτότητα του χρήστη kcthetc1: Argyrostrotis quadrifilaris, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Ναύαρχος (Vanessa atalanta)

Παρατηρητής

lquilter

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 05:32 ΜΜ EDT
Κόκκινος Ναύαρχος - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη kcthetc1: Κόκκινος Ναύαρχος (Vanessa atalanta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haki61

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 09:59 ΠΜ EDT

Τόπος

Elkton, FL, US (Google, OSM)
Argia tibialis - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jim Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη kcthetc1: Argia tibialis, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

logan-c

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 03:23 ΜΜ EDT
Tramea carolina - Photo (c) Vicki DeLoach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kcthetc1: Tramea carolina, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zeledonia

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 09:19 ΠΜ EDT
Erythronium americanum - Photo (c) fm5050, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by fm5050
Η ταυτότητα του χρήστη kcthetc1: Erythronium americanum, Ένα μέλος του Λειριοειδέες (Υποοικογένεια Lilioideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)

Παρατηρητής

djulia2

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 10:19 ΠΜ -03
Εσπερίδες - Photo (c) Sherrie Quillen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sherrie Quillen
Η ταυτότητα του χρήστη kcthetc1: Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renserrano

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Gopherus polyphemus - Photo (c) Arthur Windsor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kcthetc1: Gopherus polyphemus, Ένα μέλος του Χελώνα (Οικογένεια Testudinidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xenonium

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2024 12:14 ΠΜ EDT
Elateridae - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Doucet
Η ταυτότητα του χρήστη kcthetc1: Οικογένεια Elateridae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2024
Κορυφαίος
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

peter99

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2024 07:35 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Dead predated bird parts including head and bill which were used to make ID.

Πτηνά - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη kcthetc1: Πτηνά (Ομοταξία Aves)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ratliefjw27

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)
Conopholis americana - Photo (c) Robert Ash, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Robert Ash
Η ταυτότητα του χρήστη kcthetc1: Conopholis americana, Ένα μέλος του Οροβάγχες (Φυλή Orobancheae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ceallaigh99

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2024 03:02 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Yard is full of males and females even though the yard is a couple houses away from the Marsh.

Libellula auripennis - Photo (c) Mike Ostrowski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kcthetc1: Libellula auripennis, Ένα μέλος του Λιβελούλα (Γένος Libellula)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boywifebluez

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2024 03:45 ΜΜ EDT
Empyreuma pugione - Photo (c) Franklin Howley-Dumit Serulle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Franklin Howley-Dumit Serulle
Η ταυτότητα του χρήστη kcthetc1: Empyreuma pugione, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wonderrambler

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2024 03:17 ΜΜ EDT
Erythronium americanum - Photo (c) fm5050, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by fm5050
Η ταυτότητα του χρήστη kcthetc1: Erythronium americanum, Ένα μέλος του Λειριοειδέες (Υποοικογένεια Lilioideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Μπούφος (Bubo virginianus)

Παρατηρητής

glenn01

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2024 04:58 ΜΜ EDT
Αμερικανικός Μπούφος - Photo (c) Paul G. Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Paul G. Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη kcthetc1: Αμερικανικός Μπούφος (Bubo virginianus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λυκόπερδο (Γένος Lycoperdon)

Παρατηρητής

manuela19496

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2024 03:24 ΜΜ CEST
Λυκόπερδο - Photo (c) Sean Crawford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sean Crawford
Η ταυτότητα του χρήστη kcthetc1: Λυκόπερδο (Γένος Lycoperdon)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edporopat

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Possibly the most relaxed rattlesnake I have ever seen! Didn't rattle once, or appear defensive despite being moved off the road to avoid being hit by approaching cars. What a stunner!!

Κροταλίας Ο Αδαμάντινος - Photo (c) diomedea_exulans_li, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kcthetc1: Κροταλίας Ο Αδαμάντινος (Crotalus adamanteus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 966