Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cbaisden302

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2024 02:42 ΜΜ EDT

Τόπος

Monticello, FL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ebirding

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Eating a frog(maybe a Southern Leopard Frog)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rockjetty

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2023 05:23 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billemch

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 08:56 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarah211

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 07:23 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Near the visitor center bridge. It’s spreading rapidly this year.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kim_fleming

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2013 03:30 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kim_fleming

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2022 12:12 ΜΜ EST

Περιγραφή

found under loose bark

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kim_fleming

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2013 09:55 ΠΜ EDT

Περιγραφή

lizard barklouse nymph on slime mold

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botanicaltreasures

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 12:37 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hflamholtz

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 12:44 ΜΜ EDT

Περιγραφή

This growth was on a tree. I touched it gently and it released a lot of spores into the air like a puffball but it was growing on the side of a tree about 5 ft off the ground.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kim_fleming

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2012 03:34 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kat30

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 01:59 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kim_fleming

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2020 12:27 ΜΜ EST

Περιγραφή

vorticella on midge eggs with bonus springtail

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_campbell

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 10:37 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kim_fleming

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2021 12:02 ΜΜ EST

Περιγραφή

on beech