Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2024

Τόπος

Ceduna jetty (Google, OSM)

Περιγραφή

Same image as preceding observation but SUBJECT is now the sea star in mid lower field.

Tosia australis - Photo (c) Wayne Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Martin
Η ταυτότητα του χρήστη katemn: Tosia australis, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicholelindsey

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2024 07:27 ΠΜ ACST
Tosia australis - Photo (c) Wayne Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Martin
Η ταυτότητα του χρήστη katemn: Tosia australis, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

breanna_thompson

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 11:03 ΠΜ AEST
Tosia magnifica - Photo (c) Saspotato, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη katemn: Tosia magnifica, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marinejanine

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 10:29 ΠΜ ACST
Tosia australis - Photo (c) Wayne Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Martin
Η ταυτότητα του χρήστη katemn: Tosia australis, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marinejanine

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 10:20 ΠΜ ACST
Tosia australis - Photo (c) Wayne Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Martin
Η ταυτότητα του χρήστη katemn: Tosia australis, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulsuth

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 12:03 ΜΜ AEDT
Tosia australis - Photo (c) Wayne Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Martin
Η ταυτότητα του χρήστη katemn: Tosia australis, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yacee

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2024 10:50 ΠΜ AEST
Tosia australis - Photo (c) Wayne Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Martin
Η ταυτότητα του χρήστη katemn: Tosia australis, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelalord

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2024 03:45 ΜΜ AEST
Tosia australis - Photo (c) Wayne Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Martin
Η ταυτότητα του χρήστη katemn: Tosia australis, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yacee

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2024 11:00 ΠΜ AEST
Tosia australis - Photo (c) Wayne Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Martin
Η ταυτότητα του χρήστη katemn: Tosia australis, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_isotope

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2016 08:44 ΠΜ AEDT
Tosia magnifica - Photo (c) Saspotato, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη katemn: Tosia magnifica, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gavin_n

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2024 11:37 ΠΜ AEST

Περιγραφή

1st photo by @elijah_goh

Tosia australis - Photo (c) Wayne Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Martin
Η ταυτότητα του χρήστη katemn: Tosia australis, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

george_seagull

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2024 09:32 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Marengo.

Tosia neossia - Photo (c) Tony Strazzari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tony Strazzari
Η ταυτότητα του χρήστη katemn: Tosia neossia, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aquatic_adventures

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2023 11:53 ΠΜ AEST
Tosia australis - Photo (c) Wayne Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Martin
Η ταυτότητα του χρήστη katemn: Tosia australis, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aquatic_adventures

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 12:44 ΜΜ AEDT
Tosia australis - Photo (c) Wayne Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Martin
Η ταυτότητα του χρήστη katemn: Tosia australis, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharejosie

Ημερομηνία

Ιούλιος 2024

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)
Tosia magnifica - Photo (c) Saspotato, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη katemn: Tosia magnifica, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharky1066

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2024
Ophionereis schayeri - Photo (c) Matt Tank, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matt Tank
Η ταυτότητα του χρήστη katemn: Ophionereis schayeri, Ένα μέλος του Οφιουροειδή (Ομοταξία Ophiuroidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2023 12:53 ΜΜ ACDT
Clarkcoma pulchra - Photo (c) Matt Tank, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matt Tank
Η ταυτότητα του χρήστη katemn: Clarkcoma pulchra, Ένα μέλος του Οφιουροειδή (Ομοταξία Ophiuroidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2023 12:51 ΜΜ ACDT

Τόπος

Christies Beach (Google, OSM)
Macrophiothrix spongicola - Photo (c) Tony Strazzari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tony Strazzari
Η ταυτότητα του χρήστη katemn: Macrophiothrix spongicola, Ένα μέλος του Οφιουροειδή (Ομοταξία Ophiuroidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2023 12:56 ΜΜ ACDT
Clarkcoma pulchra - Photo (c) Matt Tank, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matt Tank
Η ταυτότητα του χρήστη katemn: Clarkcoma pulchra, Ένα μέλος του Οφιουροειδή (Ομοταξία Ophiuroidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023 10:45 ΠΜ ACDT
Ophiothrix caespitosa - Photo (c) imogenisunderwater, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by imogenisunderwater
Η ταυτότητα του χρήστη katemn: Ophiothrix caespitosa, Ένα μέλος του Οφιουροειδή (Ομοταξία Ophiuroidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023 12:52 ΜΜ ACDT
Ophiomyxa australis - Photo (c) uwkwaj, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uwkwaj
Η ταυτότητα του χρήστη katemn: Ophiomyxa australis, Ένα μέλος του Οφιουροειδή (Ομοταξία Ophiuroidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2023 11:57 ΠΜ ACDT
Clarkcoma canaliculata - Photo (c) Helen Crawford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Helen Crawford
Η ταυτότητα του χρήστη katemn: Clarkcoma canaliculata, Ένα μέλος του Οφιουροειδή (Ομοταξία Ophiuroidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2023 02:14 ΜΜ ACDT
Ophiothrix caespitosa - Photo (c) imogenisunderwater, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by imogenisunderwater
Η ταυτότητα του χρήστη katemn: Ophiothrix caespitosa, Ένα μέλος του Οφιουροειδή (Ομοταξία Ophiuroidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wamoz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2023 12:24 ΜΜ ACDT

Περιγραφή

Note the Hairy Pistol Prawn in image #2. Didn't record this one ... go a better look at another one nearby - see https://inaturalist.ala.org.au/observations/191153311

Clarkcoma canaliculata - Photo (c) Helen Crawford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Helen Crawford
Η ταυτότητα του χρήστη katemn: Clarkcoma canaliculata, Ένα μέλος του Οφιουροειδή (Ομοταξία Ophiuroidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 12:10 ΜΜ ACDT

Τόπος

Rapid Bay jetty (Google, OSM)

Περιγραφή

Under a bit of jetty junk.

Ετικέτες

dsm
Ophiomyxa australis - Photo (c) uwkwaj, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uwkwaj
Η ταυτότητα του χρήστη katemn: Ophiomyxa australis, Ένα μέλος του Οφιουροειδή (Ομοταξία Ophiuroidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 01:21 ΜΜ ACDT

Περιγραφή

With associated scale worm Lepidonotus melanogrammus - https://www.inaturalist.org/observations/192529295

Ophionereis schayeri - Photo (c) Matt Tank, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matt Tank
Η ταυτότητα του χρήστη katemn: Ophionereis schayeri, Ένα μέλος του Οφιουροειδή (Ομοταξία Ophiuroidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callaghangardener

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2023 12:33 ΜΜ ACDT
Clarkcoma canaliculata - Photo (c) Helen Crawford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Helen Crawford
Η ταυτότητα του χρήστη katemn: Clarkcoma canaliculata, Ένα μέλος του Οφιουροειδή (Ομοταξία Ophiuroidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2023 02:48 ΜΜ ACDT

Περιγραφή

Juvenile

Clarkcoma canaliculata - Photo (c) Helen Crawford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Helen Crawford
Η ταυτότητα του χρήστη katemn: Clarkcoma canaliculata, Ένα μέλος του Οφιουροειδή (Ομοταξία Ophiuroidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2024 01:56 ΜΜ ACDT
Clarkcoma canaliculata - Photo (c) Helen Crawford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Helen Crawford
Η ταυτότητα του χρήστη katemn: Clarkcoma canaliculata, Ένα μέλος του Οφιουροειδή (Ομοταξία Ophiuroidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2024 02:05 ΜΜ ACDT
Ophiothrix caespitosa - Photo (c) imogenisunderwater, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by imogenisunderwater
Η ταυτότητα του χρήστη katemn: Ophiothrix caespitosa, Ένα μέλος του Οφιουροειδή (Ομοταξία Ophiuroidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 2565