Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lillianclementine

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2024 05:48 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshuabroad

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 03:24 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marinejanine

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the-reef-stalker

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2024 07:11 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the-reef-stalker

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2024 05:20 ΜΜ AWST

Περιγραφή

Port Hedland WA - Tug Haven
Phylum Echinodermata
Class Crinoidea
Order Comatulida

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiffanykosch

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 07:22 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024

Τόπος

Noarlunga Jetty (Google, OSM)

Περιγραφή

At about centre on this busy jetty pile near the substrate about halfway along jetty.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imogenisunderwater

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 12:32 ΜΜ AEST

Τόπος

St Leonards Pier (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2024 03:55 ΜΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwendolwyn

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 12:05 ΜΜ AEDT

Τόπος

Australia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debsa59

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2024 10:49 ΠΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumpete

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2024 03:36 ΜΜ AEDT

Τόπος

Australia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oceanicshelley

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2024 04:29 ΜΜ ACDT

Περιγραφή

Spawning

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saltyseaurchinbeachcombing

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023

Περιγραφή

Tide Coming in Mid PM

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henrycarrick

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2020 09:52 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2024 01:53 ΜΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caseman1324

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2023 12:13 ΜΜ ACDT

Περιγραφή

In the rock pools at mills steps

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickoshaw

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 08:28 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saltyseaurchinbeachcombing

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023

Περιγραφή

Low tide

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saltyseaurchinbeachcombing

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023

Περιγραφή

Low tide

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saltyseaurchinbeachcombing

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023

Περιγραφή

Low tide

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolynmr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 05:37 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 10:43 ΠΜ ACDT

Ετικέτες

dsm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saltyseaurchinbeachcombing

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2023

Περιγραφή

Tide on rise in late AM - high energy beach. Impressive large sea wrack on foreshore

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrearuggeri93

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2024 10:15 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shkmeyer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2023 08:56 ΠΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bushbandit

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2024 05:44 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiffanykosch

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2024 11:40 ΠΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smoothcatfish

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2024 08:23 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greg_follett

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2024 11:36 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janejobe

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 12:06 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2024 06:03 ΜΜ ACDT

Περιγραφή

Common here as usual.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sacredkingfisher

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2024 11:32 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acsoule

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2024 07:32 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saltyseaurchinbeachcombing

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023

Περιγραφή

Tide on the rise mid PM

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saltyseaurchinbeachcombing

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2023

Τόπος

Haycock Point (Google, OSM)

Περιγραφή

Tide on rise mid afternoon - Wide low gradient high tide beach. Caught in receding tide on shoreline. Beach consists of white soft sands with dune backshore.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saltyseaurchinbeachcombing

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2023

Περιγραφή

Tide going down late AM - Wide low gradient high tide beach. Caught in receding tide on mid shoreline. Beach consists of white soft sands with dune backshore.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mayanaise

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 09:46 ΠΜ AEST

Τόπος

Australia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saltyseaurchinbeachcombing

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2023

Τόπος

Australia (Google, OSM)

Περιγραφή

Low tide Mid AM- Wide low gradient high tide beach. Caught in receding tide in rock pools. Beach consists of white soft sands with dune backshore. Large rock tide pools on point.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saltyseaurchinbeachcombing

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2023

Τόπος

Australia (Google, OSM)

Περιγραφή

Low tide Mid AM- Wide low gradient high tide beach. Caught in receding tide in rock pool. Beach consists of white soft sands with dune backshore. Large rock tide pools on point.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jilloz

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2023 08:26 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiffanykosch

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 02:43 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janicev

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 04:50 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kade

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 01:55 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_greenshields

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2023 11:58 ΠΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gemfyre713

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2016 09:56 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiffanykosch

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 11:38 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 02:57 ΜΜ ACDT

Τόπος

Rapid Bay jetty (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timkarnasuta

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2020 09:53 ΜΜ AWST

Τόπος

Woodman Point Dive (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marinejanine

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2018

Περιγραφή

Young juvenile, only 12mm diameter.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2016 01:06 ΜΜ ACDT

Περιγραφή

Pale form, on shallow ledge @ low tide. Reef Watch site.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waterhelen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2013 11:36 ΠΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2018 07:17 ΜΜ ACDT

Περιγραφή

On jetty pile in swim enclosure.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2019 05:39 ΜΜ ACST

Περιγραφή

Quite common on piles in the jetty swimming pool enclosure.

Ετικέτες

dsm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keggy_buoy

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2019 10:37 ΜΜ ACST

Περιγραφή

Star fish

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waterhelen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2011 12:54 ΜΜ ACDT

Περιγραφή

just a baby

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danimations

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2017 05:24 ΜΜ ACDT

Περιγραφή

Photographed by Oksana Holubowycz. Posted with her permission.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

streglystendec

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2019 11:33 ΠΜ ACDT

Περιγραφή

On reef at low tide.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

streglystendec

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2019 12:06 ΜΜ ACDT

Περιγραφή

On reef at low tide.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenny8593

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2020 03:56 ΜΜ ACST

Περιγραφή

Subject @ centre (cropped from previous observation)

Ετικέτες

dsm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

streglystendec

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2020 11:11 ΠΜ ACDT

Περιγραφή

Exceptionally low tide on sand bar near intertidal rocky reef and Posidonia australis beds.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2021 03:24 ΜΜ ACDT

Περιγραφή

Subject is L of centre.

[ Incidentally I note a small crinoid to R of centre, of same type as in an earlier submission from this dive].

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2021 02:18 ΜΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenny8593

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2021 11:05 ΠΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenny8593

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2021 11:08 ΠΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debaston

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2021 11:57 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 12:39 ΜΜ ACDT

Περιγραφή

Two as found near base of jetty pile.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenny8593

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Australia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenny8593

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Australia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenny8593

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Australia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenny8593

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Australia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2022 01:00 ΜΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dudz

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2022 09:14 ΠΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dudz

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2022 09:19 ΠΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 07:03 ΜΜ ACST

Περιγραφή

Three of the subject species on a pile, with a Uniophora species also present-see next submission.

Ετικέτες

dsm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

streglystendec

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2022 10:41 ΠΜ ACDT

Περιγραφή

Low tide on intertidal rocky reef.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quixel

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 04:38 ΜΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marinejanine

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 12:07 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 03:15 ΜΜ ACST

Περιγραφή

Very common on this dive as usual and as already noted.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beardedvulture

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 04:04 ΜΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snailtamer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 12:07 ΜΜ ACDT

Τόπος

Hallett Cove (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiffanykosch

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2023 02:10 ΜΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

streglystendec

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2018 11:52 ΠΜ ACDT

Περιγραφή

Intertidal reef, Bagwash, Edithburgh, Yorke Peninsula.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

streglystendec

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2018 12:54 ΜΜ ACDT

Περιγραφή

Inter-tidal reef at low tide, Bagwash, Edithburgh, York Peninsula.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronigreer

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Περιγραφή

Scan of old film, date not recorded, my bad. I have added these observations as general interest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2020 12:03 ΜΜ ACDT

Περιγραφή

As the name suggests,common here.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2020 03:28 ΜΜ ACDT

Περιγραφή

Common on this jetty dive, as usual.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

streglystendec

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2022 10:45 ΠΜ ACDT

Περιγραφή

Low tide on intertidal rocky reef.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 01:15 ΜΜ ACST

Περιγραφή

Another, at centre.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 01:05 ΜΜ ACST

Περιγραφή

Yet another...as noted,very common here!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debaston

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2021 01:03 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 02:03 ΜΜ ACST

Περιγραφή

SUBJECT is above(and behind) the Haliotis genus shell.(See next submission for that as subject).

Ετικέτες

dsm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 10:54 ΠΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

streglystendec

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2022 10:47 ΠΜ ACDT

Περιγραφή

Low tide on intertidal rocky reef.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

streglystendec

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2022 11:53 ΠΜ ACDT

Περιγραφή

On inter-tidal rocky reef at low tide.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

streglystendec

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2022 12:16 ΜΜ ACDT

Περιγραφή

On inter-tidal rocky reef at low tide.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebdive

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2018 11:51 ΠΜ ACST

Τόπος

Edithburgh Jetty (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2021 11:12 ΠΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henrycarrick

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2020 08:09 ΜΜ AWST

Περιγραφή

Shallow Posidonia australis meadows with silty sand habitat near limestone groyne. 4-8m at night. Photos taken by Tim Karnasuta and posted with his permission.