Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

grey

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 12:50 PM NZST

Περιγραφή

Small spider found on paving stones outside house.

Αράχνες Άλτες - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kate_curtis: Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

tikitikitembo

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Wellington, NZ (Google, OSM)
Αράχνες Άλτες - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kate_curtis: Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 03:36 PM NZST

Περιγραφή

so cute

Αράχνες Άλτες - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kate_curtis: Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

grey

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 03:23 PM NZST

Περιγραφή

Found on tree bark on the ground.

Αράχνες Άλτες - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kate_curtis: Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nahgwulf

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 12:59 PM NZST
Trite planiceps - Photo (c) Gathadair, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kate_curtis: Trite planiceps, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smankelow

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 01:25 PM NZST
Holoplatys - Photo (c) Bill & Mark Bell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kate_curtis: Γένος Holoplatys, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpnavest

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 04:52 PM NZST

Ετικέτες

Eriophora pustulosa - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kate_curtis: Eriophora pustulosa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lyeo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 02:22 PM NZST
Araneomorphae - Photo (c) Rick McNelly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kate_curtis: Υποτάξη Araneomorphae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)

Παρατηρητής

annajacket

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 03:12 PM NZST

Περιγραφή

Some kind of spider with egg?

Αράχνη Λύκος - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kate_curtis: Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 12:02 AM NZST
Salticinae - Photo (c) Jay Sun Len, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kate_curtis: Υποοικογένεια Salticinae, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arnim

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 08:51 AM NZST

Περιγραφή

Another juvenile Trite auricoma?

Ετικέτες

Αράχνες Άλτες - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kate_curtis: Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fairyeagle

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 04:24 PM NZST
Opisthoncus polyphemus - Photo (c) Graham Wise, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kate_curtis: Opisthoncus polyphemus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quincy12345

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 11:00 AM NZST
Eriophora pustulosa - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kate_curtis: Eriophora pustulosa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melitabusch

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 12:20 PM NZST
Helpis minitabunda - Photo (c) Robert Whyte, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kate_curtis: Helpis minitabunda, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

househopper_jr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 01:14 PM NZST
Tetragnatha - Photo (c) Dendroica cerulea, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kate_curtis: Γένος Tetragnatha, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loretta30

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 05:05 PM NZST
Eriophora pustulosa - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kate_curtis: Eriophora pustulosa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjansss

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)
Helpis minitabunda - Photo (c) Robert Whyte, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kate_curtis: Helpis minitabunda, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

arnim

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 09:16 AM NZST

Ετικέτες

Αράχνες Άλτες - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kate_curtis: Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arnim

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 08:58 AM NZST

Περιγραφή

Look for it! Another terrific bit of camouflage.

Ετικέτες

Anoteropsis litoralis - Photo (c) grahame, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Grahame
Η ταυτότητα του χρήστη kate_curtis: Anoteropsis litoralis, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)

Παρατηρητής

grey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 03:46 PM NZST

Περιγραφή

On a rotting tree trunk.

Αράχνη Λύκος - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kate_curtis: Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecoman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 10:34 AM NZST
Eriophora pustulosa - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kate_curtis: Eriophora pustulosa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecoman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 11:59 AM NZST
Oxyopes gracilipes - Photo (c) Robert Whyte, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kate_curtis: Oxyopes gracilipes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecoman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 12:30 PM NZST
Steatoda capensis - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kate_curtis: Steatoda capensis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecoman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 12:35 PM NZST
Tetragnatha - Photo (c) Dendroica cerulea, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kate_curtis: Γένος Tetragnatha, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecoman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 12:37 PM NZST
Oxyopes gracilipes - Photo (c) Robert Whyte, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kate_curtis: Oxyopes gracilipes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecoman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 12:39 PM NZST
Dysdera crocata - Photo (c) Tone Killick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kate_curtis: Dysdera crocata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecoman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 12:50 PM NZST
Anoteropsis - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kate_curtis: Γένος Anoteropsis, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecoman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 12:30 PM NZST
Oxyopes gracilipes - Photo (c) Robert Whyte, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kate_curtis: Oxyopes gracilipes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aalbertrebergen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 08:17 PM NZST
Clubiona - Photo (c) steve_kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη kate_curtis: Γένος Clubiona, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpnavest

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 04:52 PM NZST

Περιγραφή

juv 3mm

Ετικέτες

Theridiidae - Photo (c) kunag-ping_yu, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kate_curtis: Οικογένεια Theridiidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 3768