Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 03:36 PM NZST

Περιγραφή

so cute

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpnavest

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 04:52 PM NZST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanro

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2021 09:06 PM +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanro

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2021 09:23 PM +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

mike68lusk

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 09:02 PM NZST

Περιγραφή

Nikau frond, wet native bush. do you want it @kate_curtis ?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rvp

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2019 04:17 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2008 04:35 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

jeanro

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 10:45 AM +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

commoncopper

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2021 12:29 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

jacobl

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2021 03:19 PM NZDT

Περιγραφή

Found in alpine meadow, above the tree line.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2021 01:26 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

bythepark

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 01:20 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

jeanro

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 04:15 PM +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2021 11:24 AM NZDT

Περιγραφή

Possibly a lighter coloured variant of this jumping spider https://inaturalist.nz/observations/69909832? Locally common under tuff rocks and boulders - in association with https://inaturalist.nz/observations/69909832 and https://inaturalist.nz/observations/69909775

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastiandoak

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2021 10:32 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2021 10:16 AM NZDT

Περιγραφή

Not the usual colour scheme to chuck in with 'Marpissa marina' (black and grey coastal salticidae)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2021 09:22 AM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

possumsend

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2021 12:44 PM NZDT

Περιγραφή

On a rock tor.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erinaceus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2021 10:48 AM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

jessrandall

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2020 08:34 AM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2019 02:37 PM NZDT

Περιγραφή

There is a spider in this photo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacobl

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2020 12:47 PM NZDT

Περιγραφή

Another one of the tiny, cute alpine jumping spiders.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

bythepark

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2020 06:54 PM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2020 07:30 AM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

mike68lusk

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2020 10:20 AM NZDT

Περιγραφή

under bark

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2020 10:28 AM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2020 11:59 AM NZDT

Περιγραφή

in the sand on the beach

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanlfm

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2019 03:54 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

bikingbirder

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2015 12:00 AM NZDT

Τόπος

Okoia, New Zealand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryan_nz

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2020 01:48 PM NZST

Τόπος

Eastbourne St E (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adzebill

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2020 01:18 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2020 01:38 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

househopper_jr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2020 02:31 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2020 11:48 AM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

jtweed

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Περιγραφή

Beaten from Carmichaelia.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phillipcochrane

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2020 08:44 PM NZDT

Περιγραφή

I'd call it Daddy long legs

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

arnim

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2020 08:26 AM NZDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscarkokako

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2020 08:37 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

househopper_jr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020 10:33 AM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikeknzl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2020 01:00 PM NZST

Περιγραφή

Found on the back door step

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike68lusk

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2020 11:34 AM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες (Τάξη Araneae)

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2020 09:45 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

mike68lusk

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2020 02:38 PM NZST

Περιγραφή

under bark

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dougalt

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2020 11:18 PM NZST

Περιγραφή

Probably Cryptaranea atrihastula at upper left and [edit: awaiting ID] on lower right. Both about 7 mm long. On a Griselinia tree. Other spiders nearby.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpnavest

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2020 04:58 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

paddy18

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2020 11:35 AM NZST

Περιγραφή

5mm in size very dark but hasn't got the white head band that "Fred" has, this one is nicknamed "Sam" and is also being housed to send to @kate_curtis

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

paddy18

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2020 09:36 AM NZST

Περιγραφή

@kate_curtis I have captured this one for you too. That makes 3 i'm currently looking after for you :)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanlfm

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2019 06:18 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanlfm

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2019 03:54 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanlfm

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2019 03:54 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanlfm

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2019 03:54 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lek

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2016 04:37 PM +13

Τόπος

Franklin, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

8 mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

georgiasteel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2020 04:22 PM +13

Τόπος

7875, New Zealand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schneehagen

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2020 07:16 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_thorpe

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2020

Τόπος

Manawatu Gorge (Google, OSM)

Περιγραφή

12-25 Feb 2020. FIT 23.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

jacobl

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2020 12:19 PM NZDT

Περιγραφή

A very small jumping spider seen on mossy tree trunks.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flossiepip

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2020 08:53 PM NZST

Τόπος

Kaeo, New Zealand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manuhume

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2014

Τόπος

Richmond, Tasman (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heni

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2017 12:49 PM NZST

Περιγραφή

It looks like this spider has made its home in the remains of a Mason wasp (Pison spinolae) nest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zelun0903

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2018 04:20 PM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrismac

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2020 01:30 PM NZST

Τόπος

Pacific Ocean, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Guarding its egg case

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danilo_hegg

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2020 10:36 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

naturewatchwidow

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2020 11:16 AM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

jeanro

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2019 12:57 PM +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paddy18

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2020 05:26 PM NZDT

Περιγραφή

very dark jumping spider, currently in a jar in case it needs freezing (poor thing)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

warrenchinn

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2020 10:22 AM NZDT

Περιγραφή

Salticidae. Spotted while descending off Mt Harper, Arthur's Pass NP

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2020 02:52 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danilo_hegg

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2020 05:39 PM NZDT

Περιγραφή

Very small

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

dougalt

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2020 04:23 PM NZDT

Περιγραφή

Small, entirely grey jumping spider. About 8 mm long.

Probably same as https://inaturalist.nz/observations/18893478

Apologies for the out-of-focus shots: it was moving quickly!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

mike68lusk

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2020 09:45 AM NZDT

Περιγραφή

native bush

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

jtweed

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2019 01:30 PM NZDT

Περιγραφή

Resting on Haastia pulvinaris var. pulvinaris on Travers Ridge.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katesteeds

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2020 07:38 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild_wind

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecoman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2019 03:17 PM NZDT

Περιγραφή

small ~5-7mm body length

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

sunita

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2019 04:57 PM NZST

Περιγραφή

On coastal rocks, removed from beach area.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacqui-nz

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2019 12:17 PM NZST

Περιγραφή

Lethargic spider hiding in lichen on a tree fern trunk.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2019 01:44 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

grey

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2019 08:17 AM NZST

Περιγραφή

Found on house exterior.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2019 09:52 AM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lloyd_esler

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2019 12:38 PM NZST

Περιγραφή

Gossamer. A billion spiderlings decide to go ballooning at once when there is no wind. I'm claiming this as the largest contiguous spider web in NZ

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erinaceus

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2016 10:31 AM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tony_wills

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2019 10:16 PM NZST

Περιγραφή

A spider large enough to set off the motion detector. Don't know that there's any chance of an ID though.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtweed

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2019 09:34 AM NZST

Περιγραφή

Caught in light trap.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_kerr

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2013

Περιγραφή

Synotaxidae: Meringa leith ?
see Fig. 67, pg. 24; Forster, Platnick and Coddington 1990

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpnavest

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2017 12:52 PM NZDT

Περιγραφή

Forster&Forster 99 Pg142

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

flossiepip

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2018 09:53 AM NZDT

Τόπος

Kaeo, New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

Posted some photos of one of these 6/7 weeks ago and another turned up this morning hunting flies on the kitchen ceiling. Its clearly the same as the last one just smaller about 3mm against 5mm. Don't think that its Trite planiceps but not sure its Trite mustilina either so might be an un-described jumper! I might call this one black stocking thighs.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

dougalt

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2018 04:03 PM NZDT

Περιγραφή

On a large Aciphylla plant at Wellington south coast. Overall monotone medium grey. About 8 mm long. It was very interested in passing ladybird beetles.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

buggirl13

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2019 02:56 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες (Τάξη Araneae)

Παρατηρητής

jon_sullivan

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 11:06 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flossiepip

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2019 12:34 PM NZST

Τόπος

Kaeo, New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

Possible juvenile, very small 3/3 -1/2mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpnavest

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2019 01:45 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevereekie1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2007 03:03 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacog

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2019 10:37 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturewatchwidow

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2019 12:26 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpnavest

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2019 08:41 AM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joycey07

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2019

Τόπος

Auckland, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

jacobl

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2019 11:35 AM NZDT

Περιγραφή

My favourite little undescribed jumping spider, hiding in an alpine boulder field.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erinaceus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2018 02:55 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flossiepip

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2019 10:37 AM NZDT

Τόπος

Kaeo, New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

10mm or a little larger, striking colour. Two large and pronounced tubercules. Seen one similar before also taken as prey.