Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xulescu_g

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 02:50 PM EEST

Τόπος

Harman, Romania (Google, OSM)
Halictus scabiosae - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη karimstrohriegl: Halictus scabiosae, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)

Παρατηρητής

trulla

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 02:01 PM CEST
Λασιόγλωσσο - Photo (c) Alex, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη karimstrohriegl: Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μελισσοειδή (Υπεροικογένεια Apoidea)

Παρατηρητής

alterasa

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2021 02:13 PM UTC

Τόπος

Sesimbra Rochas (Google, OSM)
Bembix - Photo (c) Scott King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη karimstrohriegl: Γένος Bembix, Ένα μέλος του Μελισσοειδή (Υπεροικογένεια Apoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdingjulia

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2021 05:16 PM CEST
Xylocopa violacea - Photo (c) gianfrs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη karimstrohriegl: Xylocopa violacea, Ένα μέλος του Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)

Παρατηρητής

felix173

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 12:15 PM EEST
Λασιόγλωσσο - Photo (c) Alex, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη karimstrohriegl: Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)

Παρατηρητής

mariushabenau

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 02:24 PM CEST
Λασιόγλωσσο - Photo (c) Alex, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη karimstrohriegl: Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)

Παρατηρητής

evaramsebner

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 02:32 PM CEST
Λασιόγλωσσο - Photo (c) Alex, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη karimstrohriegl: Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

sarahxpirker

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 03:36 PM EEST
Μέλισσα - Photo (c) Oregon Department of Agriculture, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη karimstrohriegl: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

caro_fr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 01:55 PM CEST
Μέλισσα - Photo (c) Oregon Department of Agriculture, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη karimstrohriegl: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)

Παρατηρητής

celina84

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 02:55 PM CEST
Λασιόγλωσσο - Photo (c) Alex, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη karimstrohriegl: Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)

Παρατηρητής

thomas860

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Noord-Holland, NL (Google, OSM)
Συρφίδες - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη karimstrohriegl: Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelmm

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2018 10:04 AM CEST

Τόπος

Ávila, Spain (Google, OSM)

Περιγραφή

On Vicia sp. flowers

Habropoda zonatula - Photo (c) Roman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη karimstrohriegl: Habropoda zonatula, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luc-arc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 04:07 PM CEST
Sphecodogastra - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη karimstrohriegl: Υπογένος Sphecodogastra, Ένα μέλος του Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα Υφάντρα (Anthidium manicatum)

Παρατηρητής

lantinantoine

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 07:17 AM CEST
Μέλισσα Υφάντρα - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη karimstrohriegl: Μέλισσα Υφάντρα (Anthidium manicatum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)

Παρατηρητής

elyus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 04:59 PM CEST
Λασιόγλωσσο - Photo (c) Alex, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη karimstrohriegl: Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 01:21 PM CEST
Eutricharaea - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη karimstrohriegl: Υπογένος Eutricharaea, Ένα μέλος του Μεγαχείλη (Γένος Megachile)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 01:16 PM CEST
Eutricharaea - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη karimstrohriegl: Υπογένος Eutricharaea, Ένα μέλος του Μεγαχείλη (Γένος Megachile)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 08:34 PM CEST
Eutricharaea - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη karimstrohriegl: Υπογένος Eutricharaea, Ένα μέλος του Μεγαχείλη (Γένος Megachile)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα Υφάντρα (Anthidium manicatum)

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 01:30 PM CEST
Μέλισσα Υφάντρα - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη karimstrohriegl: Μέλισσα Υφάντρα (Anthidium manicatum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andresmelero

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 10:52 AM EEST
Hoplitis - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη karimstrohriegl: Γένος Hoplitis, Ένα μέλος του Μεγαχειλίνες (Υποοικογένεια Megachilinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

celanie

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 01:59 PM CEST
Colletes hederae - Photo (c) Alain  C., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη karimstrohriegl: Colletes hederae, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sotnik_on

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 04:55 PM UTC
Amegilla garrula - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη karimstrohriegl: Amegilla garrula, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sotnik_on

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 05:03 PM UTC
Eutricharaea - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη karimstrohriegl: Υπογένος Eutricharaea, Ένα μέλος του Μεγαχείλη (Γένος Megachile)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)

Παρατηρητής

josef-schmid

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 01:11 PM CEST
Λασιόγλωσσο - Photo (c) Alex, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη karimstrohriegl: Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salvatore_infanti

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 05:31 PM CEST
Andrena hattorfiana - Photo (c) Vlad Proklov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη karimstrohriegl: Andrena hattorfiana, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκαθάρι Στρατιώτης (Pyrrhocoris apterus)

Παρατηρητής

nela_st

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 02:04 PM EEST
Σκαθάρι Στρατιώτης - Photo (c) Boris Loboda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη karimstrohriegl: Σκαθάρι Στρατιώτης (Pyrrhocoris apterus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elisabethdirninger

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 02:57 PM CEST
Barbus - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη karimstrohriegl: Γένος Barbus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 10:30 PM CEST
Megachile parietina - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη karimstrohriegl: Megachile parietina, Ένα μέλος του Μεγαχείλη (Γένος Megachile)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nyctibrae

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 09:22 PM CEST
Ωκύπους - Photo (c) Jason Michael Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη karimstrohriegl: Ωκύπους (Γένος Ocypus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόμβος (Γένος Bombus)

Παρατηρητής

martin_ladner

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 01:37 PM CEST
Βόμβος - Photo (c) sankax, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη karimstrohriegl: Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 5643