Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna_k82

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2024 02:04 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

werner_schuster

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 01:46 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγαχειλίδες (Οικογένεια Megachilidae)

Παρατηρητής

zraph

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Steiermark, AT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablosilvestre

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 12:57 ΜΜ CEST

Περιγραφή

x Centaurea sp.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thijsvalkenburg

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 10:04 ΜΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

konstakal

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2020 02:07 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antonjo

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2024 11:07 ΠΜ CEST

Τόπος

Solin, Hrvatska (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wolfgangbacher

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 02:30 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertomanganaro

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2024 12:43 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cosmin_manci

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2024 09:52 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)

Παρατηρητής

petra_antl

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 12:17 ΜΜ CEST

Τόπος

Alicante, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οσμία (Γένος Osmia)

Παρατηρητής

thijsvalkenburg

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2024 04:22 ΜΜ WEST

Τόπος

Silves, Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdjz

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2024 06:26 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulasee

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2024 06:40 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χωματόφρυνος (Bufo bufo)

Παρατηρητής

astrid328

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tassos

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2024 12:09 ΜΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sabine-g

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2024 02:38 ΜΜ CET

Περιγραφή

leider nur ein Bild, dann war sie weg

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jykernel

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2023 03:19 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barbarakl

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2024 12:56 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)

Παρατηρητής

juliamep

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2023 05:19 ΜΜ CEST

Τόπος

Graz, Österreich (Google, OSM)

Περιγραφή

Very weak. Evicted, bitten or stung by Megachile sculpturalis, I think.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snowlion7

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2024 11:50 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Νερόκοτα (Gallinula chloropus)

Παρατηρητής

thomas_oswald

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 12:46 ΜΜ CEST

Περιγραφή

never seen before, sorry for the bad quality

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miro_maric

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)

Παρατηρητής

miriamoettl

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2024 02:32 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carnifex

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 11:19 ΜΜ CEST

Περιγραφή

specimen collected for barcoding; species ID confirmed (>99% match)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθήδια (Γένος Anthidium)

Παρατηρητής

fausto

Ημερομηνία

Ιούνιος 2017

Τόπος

Lombardia, IT (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flight69

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2016 05:29 ΜΜ BST

Τόπος

Loulé, Portugal (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cicadina

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2020 03:57 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dasha_vrtovijez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2022

Περιγραφή

Plants: Erica carnea, Helichrysum italicum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timviclev

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 01:56 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank007

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2019 01:24 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

superhik

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 07:20 ΜΜ CEST

Τόπος

Vela Luka, Croatia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spiphany

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2023 02:01 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saschaj

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2021 01:17 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dasha_vrtovijez

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023 11:20 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spiphany

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 02:10 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theochass

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 04:08 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Osmia ?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennrose

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023 12:51 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nvicens

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2020 08:16 ΠΜ CEST

Τόπος

Girona, Espanya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

v_stefan

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2023 03:25 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panagiotisd

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2020 05:37 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alfred_daniel_j

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 12:45 ΠΜ IDT

Τόπος

Israel (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

umai64

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2020 12:22 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Kopula

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patrickdebeuf

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 12:06 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zuccamaxime

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2023 08:15 ΠΜ CEST

Περιγραφή

Identifiée sous bino par l'asso Arthropologia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saschaj

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2020 12:25 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

niklasnaturparkranger

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 10:18 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bund_naturschutz_kreisgruppe_muenchen

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2023 11:35 ΠΜ CEST

Περιγραφή

Hylaeus pictipes female on Echium vulgare
picture/det. by Julie Weissmann, Marvin Maurer, Kilian Frühholz

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexcm

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2016 02:28 ΜΜ CEST

Τόπος

Tulln, Österreich (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

insectsandstories

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2023 11:53 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

insectsandstories

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2023 04:53 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

insectsandstories

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2023 01:52 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

insectsandstories

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2023 05:52 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγαχείλη (Γένος Megachile)

Παρατηρητής

birdingjulia

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2023 03:34 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sabine-g

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2023 04:20 ΜΜ CEST

Περιγραφή

scabiosae?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martineorianauriol

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 12:21 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdingjulia

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2023 09:17 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdingjulia

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2023 09:11 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθήδιο (Υπογένος Anthidium)

Παρατηρητής

zoltanbagosi

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023 11:44 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreapnor

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Περιγραφή

Right?
While some Anthophora/Amegilla garrula, see
https://www.inaturalist.org/observations/189972731 were flying around, I saw also this specimen (I'm sorry for the blurry photos). For its "C" shaped white bands on abdomen sides and the presence of Anthophora, I suppose it could be Thyreus sp. (T. histrionicus? Already seen in these valleys https://digilander.libero.it/mario.comba/Apidae.pdf)
Thanks in advance for any help.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)

Παρατηρητής

kaninchen

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2023 02:58 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliamep

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2023 01:31 ΜΜ CEST

Τόπος

Graz, Österreich (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)

Παρατηρητής

iyptala

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2020 09:07 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

somogyiannagnes

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2022

Τόπος

Püspökladány (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliamep

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2023 08:56 ΠΜ CEST

Τόπος

Graz, Österreich (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dimitar-s

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 12:22 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lmar116

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 03:44 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benoitnabholz

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 10:00 ΠΜ CEST

Περιγραφή

On Echium vulgare
Collected

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aureleb

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2023

Τόπος

Bologne, Italie (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marilena_wilding

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 04:44 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fotojockl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 06:43 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθήδιο (Υπογένος Anthidium)

Παρατηρητής

heathmcd

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2019 03:41 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertcardona

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertcardona

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iyptala

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2023 05:28 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miro_maric

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ikskyrskobl

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 11:02 ΜΜ MSK

Περιγραφή

Характерная щипцевидная форма мандибул

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miro_maric

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brunoparisotto

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2015

Περιγραφή

Nomada, genere-Arthropoda-Hexapoda-Insecta-Pterygota-Hymenoptera_Apocrita-Aculeata-Apoidea-Anthophila-Apidae_Nomadinae-Nomadini-Nomada

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruimvs

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2023 02:36 ΜΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petra_antl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 03:14 ΜΜ CEST

Τόπος

Alicante, España (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elliklaus

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2023 06:53 ΜΜ CEST

Τόπος

Brig, Switzerland (Google, OSM)

Περιγραφή

on Odontites luteus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miro_maric

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miro_maric

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Licko-Senjska, HR (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miro_maric

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Licko-Senjska, HR (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablovini

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 04:45 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brunoparisotto

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2015

Περιγραφή

Pseudoanthidium, genere-Arthropoda-Hexapoda-Insecta-Pterygota-Hymenoptera_Apocrita-Aculeata-Apoidea-Anthophila-Megachilidae_Megachilinae-Anthidiini-Pseudoanthidium

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schoetensacki

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 02:20 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

capepolly

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2023 09:52 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josef-schmid

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2023 12:11 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγαχειλίδες (Οικογένεια Megachilidae)

Παρατηρητής

josef-schmid

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2023 10:22 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahernansaez

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 09:25 ΠΜ CEST

Περιγραφή

202307 Can Soler

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josef-schmid

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 04:45 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fateryga

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 08:29 ΠΜ +05

Τόπος

15 km NWW Pop (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josef-schmid

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 04:44 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οσμία (Γένος Osmia)

Παρατηρητής

cpu

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2023 04:27 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emanuelkern

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2023 11:01 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christoph_moning

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2023 09:58 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliusp

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 02:03 ΜΜ CEST