Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seangolden

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2023 08:26 ΜΜ CDT
Entomophthoromycotina - Photo (c) Damon Tighe, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kallampero: Υποσυνομοταξία Entomophthoromycotina, Ένα μέλος του Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jairo_uribarri

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 10:29 ΜΜ MDT
Rosellinia - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη kallampero: Γένος Rosellinia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2017 07:34 ΠΜ PDT
Sarcosomataceae - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη kallampero: Οικογένεια Sarcosomataceae, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mreeves

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2021 11:33 ΠΜ MDT
Lachnellula arida - Photo (c) Tiffany Garner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tiffany Garner
Η ταυτότητα του χρήστη kallampero: Lachnellula arida, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

defreeze

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 02:44 ΜΜ MDT

Τόπος

Taos Ski Valley (Google, OSM)
Lachnellula - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη kallampero: Γένος Lachnellula, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)
Penttilamyces olivascens - Photo (c) Maria Shumskaya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Maria Shumskaya
Η ταυτότητα του χρήστη kallampero: Penttilamyces olivascens, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

komille277

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2021

Περιγραφή

Originally posted to Mushroom Observer on Nov. 16, 2021.

Rhizochaete - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη kallampero: Γένος Rhizochaete, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

komille277

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2021

Περιγραφή

Originally posted to Mushroom Observer on Dec. 11, 2021.

Auricularia cornea - Photo (c) flo2018, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by flo2018
Η ταυτότητα του χρήστη kallampero: Auricularia cornea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

komille277

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2021

Περιγραφή

Originally posted to Mushroom Observer on Dec. 11, 2021.

Rhizocybe - Photo (c) Grey Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Grey Smith
Η ταυτότητα του χρήστη kallampero: Γένος Rhizocybe, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

komille277

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2020

Περιγραφή

Growing with landscaped rainbow eucalyptus

Originally posted to Mushroom Observer on Nov. 16, 2021.

Pisolithus arhizus - Photo (c) Paul G. Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Paul G. Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη kallampero: Σύνθετο Pisolithus arhizus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

komille277

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2020

Περιγραφή

Originally posted to Mushroom Observer on Nov. 16, 2021.

Cantharellus coccolobae - Photo (c) Will Chatfield-Taylor, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Will Chatfield-Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη kallampero: Cantharellus coccolobae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

komille277

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2020

Περιγραφή

Originally posted to Mushroom Observer on Nov. 16, 2021.

Entoloma - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη kallampero: Γένος Entoloma, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

komille277

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2020

Περιγραφή

Originally posted to Mushroom Observer on Nov. 16, 2021.

Trametes villosa - Photo (c) Teodoro Chivatá Bedoya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Teodoro Chivatá Bedoya
Η ταυτότητα του χρήστη kallampero: Trametes villosa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

komille277

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2020

Περιγραφή

Originally posted to Mushroom Observer on Nov. 16, 2021.

Geastrum - Photo (c) Julie Vause, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Julie Vause
Η ταυτότητα του χρήστη kallampero: Γένος Geastrum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

komille277

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2020

Περιγραφή

Originally posted to Mushroom Observer on Nov. 16, 2021.

Collybiopsis - Photo (c) Alexis Robiolle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alexis Robiolle
Η ταυτότητα του χρήστη kallampero: Γένος Collybiopsis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

komille277

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2020

Περιγραφή

Originally posted to Mushroom Observer on Nov. 16, 2021.

Pleurotus djamor - Photo (c) caolive, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kallampero: Σύνθετο Pleurotus djamor, Ένα μέλος του Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

komille277

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2020

Περιγραφή

Growing between roots of decaying palm (coconut) stump in urban neighborhood. Saprobic

Originally posted to Mushroom Observer on Nov. 16, 2021.

Chalciporus - Photo (c) Jörg Hempel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kallampero: Γένος Chalciporus, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

komille277

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2020

Περιγραφή

Originally posted to Mushroom Observer on Nov. 16, 2021.

Chalciporus - Photo (c) Jörg Hempel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kallampero: Γένος Chalciporus, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

komille277

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2020

Περιγραφή

Originally posted to Mushroom Observer on Nov. 16, 2021.

Chalciporus - Photo (c) Jörg Hempel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kallampero: Γένος Chalciporus, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

komille277

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2020

Περιγραφή

Originally posted to Mushroom Observer on Nov. 16, 2021.

Panus hirtiformis - Photo (c) Danny Newman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Danny Newman
Η ταυτότητα του χρήστη kallampero: Panus hirtiformis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

komille277

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2021

Περιγραφή

On pine debris. Cinnamon odor of dried basidiome

Originally posted to Mushroom Observer on Nov. 20, 2021.

Pseudomerulius curtisii - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη kallampero: Pseudomerulius curtisii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

komille277

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2021

Περιγραφή

Originally posted to Mushroom Observer on Nov. 26, 2021.

Coniophora - Photo (c) Paul Cook, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Paul Cook
Η ταυτότητα του χρήστη kallampero: Γένος Coniophora, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

komille277

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2021

Περιγραφή

On hardwood log over stream. Spores 3×2um or smaller. Sent:Claudio may22

Image #8: Asperulate, amyloid spores on tooth surface
Image #9: Projecting gloeocystidia 1000x
Image #10: Gloeocystidia 1000x KOH
Image #11: Gloeocystidia 1000x
Image #12: Context thick walled hyphae
Image #13: Tooth edge 1000x KOH

Originally posted to Mushroom Observer on Nov. 27, 2021.

Stecchericium seriatum - Photo (c) Kurt Miller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kurt Miller
Η ταυτότητα του χρήστη kallampero: Stecchericium seriatum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

komille277

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2021

Περιγραφή

On hardwood log along stream

Image #2: Encrusted cystidia

Originally posted to Mushroom Observer on Nov. 28, 2021.

Physisporinus lineatus - Photo (c) Rene, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rene
Η ταυτότητα του χρήστη kallampero: Physisporinus lineatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

komille277

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2021

Περιγραφή

On bamboo debris (Bambusa vulgaris). Small, up to 5mm. Chrysocystidia with appendages

Originally posted to Mushroom Observer on Dec. 4, 2021.

Deconica - Photo (c) Sadie Hickey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sadie Hickey
Η ταυτότητα του χρήστη kallampero: Γένος Deconica, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

komille277

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021

Περιγραφή

Originally posted to Mushroom Observer on Dec. 6, 2021.

Crepidotus - Photo (c) Fluff Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fluff Berger
Η ταυτότητα του χρήστη kallampero: Γένος Crepidotus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

komille277

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2021

Περιγραφή

Growing from mycelial mats with white rhizomorphic hyphae at base and throughout substrate (bamboo debris). Odor and taste not remarkable. Pileus margin with subtle pinkish hue when fresh. Spores ellipsoid about 5×3. Clamps present, basidia 4 spored, cystidia absent. Hyphae inflated up to 10um in context.

Originally posted to Mushroom Observer on Dec. 6, 2021.

Rhizocybe - Photo (c) Grey Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Grey Smith
Η ταυτότητα του χρήστη kallampero: Γένος Rhizocybe, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

komille277

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2021

Περιγραφή

On bamboo branch (Bambusa vulgaris). Separable from surface. Spores inamyloid, asperulate, about 3um. Thin to thick walled hyphae present with clamps. Basidioles short cylindrical with basal clamp, no sterigmata observed (possibly very inconspicuous for low end microscope). Crystals on hymenium surface, cystidia absent.

Image #9: Tooth edge

Originally posted to Mushroom Observer on Dec. 9, 2021.

Trechispora - Photo (c) balawu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by balawu
Η ταυτότητα του χρήστη kallampero: Γένος Trechispora, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

komille277

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2021

Περιγραφή

On caribbean pine

Originally posted to Mushroom Observer on Dec. 11, 2021.

Fibroporia radiculosa - Photo (c) Django Grootmyers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Django Grootmyers
Η ταυτότητα του χρήστη kallampero: Fibroporia radiculosa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

komille277

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2021

Περιγραφή

On pine. Dull pileus surface with a laccate margin. Cuticle rigid, hard. Cuticle cell structure generally difficult to distinguish/fused together in non laccate areas, perhaps more regular and clearly separated in young lacquer at margin. Likewise amyloidity weak in dull cuticle, possibly stronger in laccate portions. Spores diverse but generally large with truncated apex

Image #5: Cuticle cells KOH
Image #6: Spores 1000x
Image #7: Bovista type hyphae
Image #9: Cuticle meltzer’s
Image #10: Cuticle cells KOH

Originally posted to Mushroom Observer on Dec. 11, 2021.

Ganoderma multiplicatum - Photo (c) Kurt Miller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kurt Miller
Η ταυτότητα του χρήστη kallampero: Ganoderma multiplicatum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 5863