Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kim_fleming

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2023 11:39 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kim_fleming

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2015 02:46 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kim_fleming

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2015 02:41 ΜΜ EST

Περιγραφή

I see quite a lot of this under bark on rotting logs and am not sure what exactly it is. Possibly stigmatella? The scale is marked in mm.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jan_thornhill

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2016 03:33 ΜΜ EST

Περιγραφή

On standing dead aspen that had recently lost its bark. Microscopy. Vouchered. See also https://www.inaturalist.org/observations/36946568
I'm linking to other probable or possible observations below in comments.
I also wrote a blog post about it: https://weirdandwonderfulwildmushrooms.blogspot.com/2023/11/its-bird-its-plane-no-its-pyrenomyxa.html

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fungee

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2019 03:25 ΜΜ EST

Περιγραφή

On dead elm, on the underside, thin perideum, if that's what it is. Black spore mass. Green in KOH. (10.1) 11 - 13.7 (26.5) × (3.7) 3.9 - 5.1 (6.3) µm

Q = (2.1) 2.4 - 3 (3.3) ; N = 35

Me = 12.4 × 4.6 µm ; Qe = 2.7 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1M5Yd8pD72oPJFySdl9RvqbIkM3vQoGZmydM1PM9u708/edit?usp=sharing

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

komille277

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2022

Περιγραφή

Originally posted to Mushroom Observer on Apr. 4, 2022.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

komille277

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022

Περιγραφή

Growing on surface of Kretzschmaria cf. clavus (mycoparasitic). Excipulum cells purplish in KOH

Originally posted to Mushroom Observer on Oct. 24, 2022.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

komille277

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2023 02:53 ΜΜ AST

Περιγραφή

Growing on peridia of Geastrum microsporus, no amyloid apical apparatus seen in Meltzer's

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kallampero

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 01:14 ΠΜ EDT

Περιγραφή

under 1mm. diam.

https://youtu.be/qNyOWN8HalM

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

komille277

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 01:17 ΜΜ AST

Περιγραφή

On fruits of Hymenaea courbaril

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kmccabe73

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 10:32 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Django working up microscopy and sequencing

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

komille277

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2023 11:09 ΠΜ AST

Περιγραφή

Aerially rhizomorphic; suspended from twigs and enveloping leaves on shrubs of the understory. Fruiting bodies present, minute. Hymenium white, smooth, alamellate. Pileus tan with a minute black papilla. Stipe wiry, black, similar to rhizomorph.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

komille277

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2023 05:54 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

komille277

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2023 10:58 ΠΜ AST

Τόπος

Patillas, PR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ikhom

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2020 02:31 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Small white apothecia on top of black stromata from Hypoxylon and Immotthia atrograna.
8-spored asci, IKI-. I couldn't find croziers.
Ascospores subglobose, measure in H2O
(2.5) 2.6 - 3 (3.1) × (1.7) 2 - 2.2 (2.4) µm
Q = 1.2 - 1.4 (1.5) ; N = 9
Me = 2.8 × 2.1 µm ; Qe = 1.3

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judvw23

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2023 03:00 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Black perithecia with black tri-forked appendages on the outside. The appendages can be seen best on the first picture. Growing on bark of tree that fell over a stream, but not touching the water. Some c.f Cosmospora is present as well, which is how the specimen was initially spotted.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judvw23

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2023 03:00 ΜΜ EDT

Περιγραφή

C.f Cosmospora. Red perithecia on bark with Wentiomyces sp.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corndog

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023

Περιγραφή

gregarious on rotten wood. Maybe .5cm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmadombkowski

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 10:15 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pulk

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023

Περιγραφή

See fields for notes.

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

charlespaxton

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 11:08 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2022 09:05 ΠΜ PST

Περιγραφή

growing on Xylaria!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2022 09:04 ΠΜ PST

Περιγραφή

infected with another asco

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heelsplitter

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2023

Περιγραφή

Erumpent on a dead Salix stick under peeling bark. Asci inoperculate, unitunicate, thick-walled, inamyloid, and 8-spored. Spores hyaline, smooth, and 3-septate at maturity. Spore measurements: (14.6) 15.9 – 19.3 (21.1) × (2.5) 2.7 – 3.5 (4) µm; Q = (4.4) 5 – 6.6 (7.3); N = 30; Me = 17.5 × 3.1 µm; Qe = 5.7

Originally posted to Mushroom Observer on Aug. 23, 2023.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hayden127

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 09:28 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Host buried in decaying log.

Observation of the host insect (https://www.inaturalist.org/observations/181005411)

F1043

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corndog

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023 11:50 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corndog

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2023 12:21 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corndog

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2023 08:24 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Found two specimens ~1m apart in a large Rhododendron - one (pictured) gripping the underside of a branch and the other (not pictured) gripping the edge of a leaf. Specimens sent with João Araújo to NYBG

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corndog

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2023 10:04 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Hymenostilbe asexual morph on spider

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corndog

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2023 07:40 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kallampero

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2014

Περιγραφή

host attached to underside of fallen tree (at least 30 cm diam, corticate) bridging stream. receiving lots of moisture from splashing water beneath. apparently entirely anamorphic. same log as RLC1390 (Observation 252366) and RLC1493 (Observation 252423)

Host: unk. insect (urticating?)

Habitat: Northwest Andean montane forest (NT0145)

Collector(s): D. Newman & R. Vandegrift

Collection #: RLC1285

Photomicrography and molecular data forthcoming

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corndog

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023 07:07 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corndog

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2023 08:12 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kallampero

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 02:06 ΠΜ EST

Περιγραφή

also seen here:

http://mushroomobserver.org/293386

Please forgive the very crude macro photo, taken just for reference. The micrographs may be equally uninformative, but they represent some of the only structures of significance I have seen when scoping this... organism, which may be "in the neighborhood of Coccomyces" according to a years-ago theory of Jason Karakehian, or may be something else entirely, perhaps not even fungal.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

e93

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 05:07 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kallampero

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2015

Περιγραφή

peach/orange form? tasted distinctly like butter!

Substrate: unidentified downed, partially corticate, irregularly decomposed log by river. growing from beneath cortex, white rotted, ~20cm diam.

Habitat: riparian “Tucumano-Boliviano” alder forest (Alnus acuminatus)

Ecoregion: Bolivian Yungas (NT0105)

Collectors: D. Newman, P. Kaishian, D. Ettlinger, I. Cuba Pinto, T. Padilla Albis, A.I. Echeverría Rojas, M.Á. Centellas Levy, N. Gonzales San Miguel, P.A. Angulo Salazar, S. Ochoa Bustillos & A. Sandoval

Collection #: SEHU004

Collected during the 2nd Expedición Micológica de la Sociedad Micológica de Bolivia, with support from Eduardo Morales and the Herbario Criptogámico of Universidad Católica Boliviana San Pablo (UCBSP).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chofungi

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 01:33 ΜΜ CST

Περιγραφή

on bamboo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corndog

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2021 04:10 ΜΜ PDT

Τόπος

Philomath, OR, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On ant burrowed in wood. Picture shows excavated host.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kallampero

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2018 04:26 ΜΜ -05

Περιγραφή

RLC1827

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mayk

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2020 01:22 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cabracrazy

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 10:42 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Growing on decaying and very wet pine. Collected for FUNDIS Southeast Rare Fungi Challenge

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kallampero

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2018

Τόπος

Ecuador (Google, OSM)

Περιγραφή

Specimens collected, transported, deposited, duplicated, exported and DNA sequenced with the express, written permission of the Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAE) and the Instituto Nacional de Biodiversidad (INaBio), in compliance with the Nagoya Protocol. Copies of permits available to select parties upon request.

Image #1:
Canon EOS 6D + Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x
4.0 sec, f/8.0, ISO 400
Color Corrected w/ X-Rite ColorChecker Passport
Focus Stacked with Zerene Stacker (10 Images)
Image #2:
Canon EOS 6D + Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x
4.0 sec, f/8.0, ISO 400
Color Corrected w/ X-Rite ColorChecker Passport
Focus Stacked with Zerene Stacker (7 Images)
Image #3:
Canon EOS 6D + Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x
0.3 sec, f/8.0, ISO 200
Color Corrected w/ X-Rite ColorChecker Passport
Focus Stacked with Zerene Stacker (13 Images)
Image #4:
Canon EOS 6D + Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x
0.3 sec, f/8.0, ISO 200
Color Corrected w/ X-Rite ColorChecker Passport
Focus Stacked with Zerene Stacker (23 Images)
Image #5:
Canon EOS 6D + Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x
1.0 sec, f/8.0, ISO 200
Color Corrected w/ X-Rite ColorChecker Passport
Focus Stacked with Zerene Stacker (10 Images)
Image #6:
Canon EOS 6D + Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x
1.0 sec, f/8.0, ISO 200
Color Corrected w/ X-Rite ColorChecker Passport
Focus Stacked with Zerene Stacker (21 Images)
Image #7:
Canon EOS 6D + Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x
2.5 sec, f/8.0, ISO 200
Color Corrected w/ X-Rite ColorChecker Passport
Focus Stacked with Zerene Stacker (8 Images)
Image #8:
Canon EOS 6D + Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x
1.0 sec, f/8.0, ISO 200
Color Corrected w/ X-Rite ColorChecker Passport
Focus Stacked with Zerene Stacker (15 Images)
Image #9:
Canon EOS 6D + Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x
1.0 sec, f/8.0, ISO 200
Color Corrected w/ X-Rite ColorChecker Passport
Focus Stacked with Zerene Stacker (14 Images)
Image #10:
Canon EOS 6D + Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x
1.0 sec, f/8.0, ISO 200
Color Corrected w/ X-Rite ColorChecker Passport
Focus Stacked with Zerene Stacker (8 Images)
Image #11:
Canon EOS 6D + Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x
1/5 sec, f/8.0, ISO 200
Color Corrected w/ X-Rite ColorChecker Passport
Focus Stacked with Zerene Stacker (31 Images)
Image #12:
Canon EOS 6D + Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x
0.4 sec, f/8.0, ISO 200
Color Corrected w/ X-Rite ColorChecker Passport
Focus Stacked with Zerene Stacker (11 Images)
Image #13:
Canon EOS 6D + Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x
1/5 sec, f/8.0, ISO 200
Color Corrected w/ X-Rite ColorChecker Passport
Focus Stacked with Zerene Stacker (7 Images)
Image #14:
Canon EOS 6D + Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x
1.0 sec, f/8.0, ISO 200
Color Corrected w/ X-Rite ColorChecker Passport
Focus Stacked with Zerene Stacker (8 Images)
Image #15:
Canon EOS 6D + Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x
0.5 sec, f/8.0, ISO 200
Color Corrected w/ X-Rite ColorChecker Passport
Focus Stacked with Zerene Stacker (6 Images)
Image #16:
Canon EOS 6D + Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x
1/5 sec, f/8.0, ISO 200
Color Corrected w/ X-Rite ColorChecker Passport
Focus Stacked with Zerene Stacker (10 Images)
Image #17:
Canon EOS 6D + Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x
0.6 sec, f/8.0, ISO 200
Color Corrected w/ X-Rite ColorChecker Passport
Focus Stacked with Zerene Stacker (18 Images)

Additional specimens not added to iNat observation fields:
Herbario Nacional del Ecuador: RLC1672

—MO custom fields—

Comments: note those FBs with yellow apothecia possess exclusively white hairs, while those with orange to red apothecia possess bicolored hairs (white and yellow). all individuals suspected to belong to the same taxon. this species the subject of ongoing study with Dr. Luis Quijada of the Pfister Lab. microcharacters place it evenly between Belonidium and Trichopeziza, with encrusted hairs that turn purple in KOH. Also known from Panama. full micromorphological workup forthcoming. compare with RLC1698

Originally posted to Mushroom Observer on Feb. 14, 2022.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kallampero

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2018

Τόπος

Ecuador (Google, OSM)

Περιγραφή

Specimens collected, transported, deposited, duplicated, exported and DNA sequenced with the express, written permission of the Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAE) and the Instituto Nacional de Biodiversidad (INaBio), in compliance with the Nagoya Protocol. Copies of permits available to select parties upon request.

Image #1:
Canon EOS 6D + Canon EF50mm f/2.5 Compact Macro
1/30 sec, f/11, ISO 400
Color Corrected w/ X-Rite ColorChecker Passport
Focus Stacked with Zerene Stacker (12 Images)
Image #2:
Canon EOS 6D + Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x
0.5 sec, f/8.0, ISO 100
Color Corrected w/ X-Rite ColorChecker Passport
Focus Stacked with Zerene Stacker (29 Images)
Image #3:
Canon EOS 6D + Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x
0.5 sec, f/8.0, ISO 100
Color Corrected w/ X-Rite ColorChecker Passport
Focus Stacked with Zerene Stacker (10 Images)
Image #4:
Canon EOS 6D + Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x
1.0 sec, f/4.0, ISO 100
Color Corrected w/ X-Rite ColorChecker Passport
Focus Stacked with Zerene Stacker (17 Images)

Additional specimens not added to iNat observation fields:
Oregon State University Herbarium: RLC1611

—MO custom fields—

Comments: see Observation 470447 for comments on this collection and this sp.

Originally posted to Mushroom Observer on Feb. 8, 2022.

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

cabracrazy

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2023 06:26 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Growing on leaf/flower debris from Magnolia macrophylla.
Last two photos is same specimens after two days. Fruiting bodies turn from purple to yellow in KOH.

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

cabracrazy

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2023 07:16 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Collected beneath the same tree as my other observation of this same species- https://www.inaturalist.org/observations/171660035
Seems to be prolific among the magnolia duff but does not appear to be infecting any other duff present.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cabracrazy

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 01:05 ΜΜ CDT

Περιγραφή

These are growing on multiple different substrates in a small area- hardwood leaves, little sticks, and hickory nut shells.

Fruiting body turns purple in KOH.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kallampero

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2015

Περιγραφή

A still unknown, white spored, always solitary agaric, nicknamed “La Princessa” in 2012 by Bolivian mycology student, Elizabeth Melgarejo. Note the pinkish marginate gills and faint reddish staining on stipe surface where handled. The best guess on this has historically been Agaricaceae.

Substrate: solitary in sandy soil

Habitat: secondary lowland tropical rainforest, regularly subject to landslides and some human disturbance. adjacent to golf course and horse pasture.

Ecoregion: Southwest Amazon Moist Forests (NT0166)

Collectors: D. Newman, P. Kaishian, D. Ettlinger & T. Padilla

Collection #: CHOC038

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kallampero

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2017

Περιγραφή

the most gregarious example of this species observed yet. growing singly but numerously in a roughly 10×10 meter area.

Substrate: in soil

Habitat: lowland tropical rain forest

Ecoregion: Southwest Amazon Moist Forests (NT0166)

Collectors: D. Newman, I. Cuba Pinto & P. Kaishian

Collection #: CHAL135

Collected during the 2017 SUNY-ESF Fungi of Bolivia Field Course & 2nd Field Workshop on Neotropical Polypores

Originally posted to Mushroom Observer on Apr. 22, 2022.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kallampero

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2015

Περιγραφή

this is the most beautiful Mycena s.l. I have ever seen. view images at original size to truly appreciate the detail in this exquisite design. checked for bioluminescence (negative).

Substrate: on small twigs

Habitat: montane to high-montane, humid, secondary mountain forests

Ecoregion: Bolivian Yungas (NT0105)

Collectors: D. Newman, P. Kaishian, L. Deininger, D. Ettlinger & T. Padilla

Collection #: APA018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siburanlai

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2018 09:11 ΠΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kallampero

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2012

Περιγραφή

color recorded as 5B7, which would make the studio photos more accurate. I remember this having a pretty firm consistency.

Substrate:

Habitat: dry semideciduous forest [Curupaú (Anadenanthera colubrina) / Motacú (Attalea phalerata) / Bamboo (Chusquea spp.) / Bibosi (Ficus sp.)]

Ecoregion: intersection of Chiquitano Dry Forests (NT0212) and Cerrado Savanna (NT0704)

Collectors: D. Newman, I. Cuba Pinto, E. Melgarejo Estrada, D. Camacho Ramirez & S. Montaño Poquiviqui.

Collection #: DSN12.247 (SS39)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

epopov

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2022 11:29 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

epopov

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2019 04:28 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

will_aguado

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2017 01:13 ΜΜ CDT

Τόπος

N7, Senegal (Google, OSM)

Περιγραφή

Yellow mold on saba senegalensis seed found north of kedougou, senegal

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

longtooth

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2022 12:05 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Sandy soil. Hemlock Wh pine beech pitch pine. Beautiful but contaminated. Discarded.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

longtooth

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2021 12:33 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

longtooth

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 11:52 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Hardwood log. Hemlock maple beech

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

longtooth

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2007 11:53 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Live Oak Tree

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

longtooth

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2019 10:11 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

longtooth

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2014 03:31 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jef

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2023 01:03 ΜΜ EST

Περιγραφή

Edited to add searchable data: host is Pholcid spider (cellar spider). Spider-eating fungus.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brendon53

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2022 07:39 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwili

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2022 11:20 ΠΜ WAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwili

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2022 10:45 ΠΜ WAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

russgray

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2023 11:03 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tresfisher

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 10:27 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kallampero

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2015

Περιγραφή

compare with JuDe048 (Observation 296484) & RLC1532 (Observation 269366)

Substrate: in sandy soil. long rooting structures possibly attached to roots.

Habitat: tropical dry forest adjacent to pasture/savannah

Ecoregion: Chiquitano Dry Forests (NT0212)

Collectors: D. Newman, P. Kaishian, D. Ettlinger & T. Padilla

Collection #: JuDe022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kallampero

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2015

Περιγραφή

compare with RLC1532 (Observation 269366) & JuDe022 (Observation 269366)

specimens excavated well beneath the surface of the soil and fallen palm fronds in which they were nestled. radicating bases tapered thinner and thinner to the point of being unable to be handled without breaking. many rootlets present in the soil, intertwined with the bases of the fungus, though not necessarily attached to them. no perithecia initially observed until further analysis during megamacro photography. whitish-yellowish covering assumed to be conidia. no other color scheme observed, even in rotting, presumably older material from the same cluster. consistency distinctly non-carbonaceous, more firm fleshy.

Substrate: presumed to be parasitic on roots/rootlets beneath the soil.

Habitat: tropical dry forest adjacent to pasture/savannah

Ecoregion: Chiquitano Dry Forests (NT0212)

Collectors: D. Newman, P. Kaishian, D. Ettlinger & T. Padilla

Collection #: JuDe048

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)

Παρατηρητής

kallampero

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2012

Περιγραφή

i have never seen a fungus like this before; tiny apothecia tightly aggregated into concentric zones on the undersides of a living leaves. totally stumped and in awe.

Substrate: living leaves (sp. not recorded)

Habitat: mid-elevation cloud forest, ~2300m

Ecoregion: Bolivian Yungas (NT0105)

Collectors: D. Newman, I. Cuba Pinto & E. Melgarejo Estrada, G. Chávez Cosio, M.E. Zeballos, L.L. Moya Ramallo, A.I. Echeverría Rojas, E.I. Llanque Mamani, A.M. Flores & M. Canaza

Collection #: DSN12.104

Collected during the 1st Expedición Micológica de la Sociedad Micológica de Bolivia, with support from Eduardo Morales and the Herbario Criptogámico of Universidad Católica Boliviana San Pablo (UCBSP).

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

kallampero

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2012

Περιγραφή

Substrate: on branch immediately adjactent to an insect gall

Habitat: dry semideciduous forest [Curupaú (Anadenanthera colubrina) / Motacú (Attalea phalerata) / Bamboo (Chusquea spp.)]

Ecoregion: intersection of Chiquitano Dry Forests (NT0212) and Cerrado Savanna (NT0704)

Collectors: D. Newman, I. Cuba Pinto, E. Melgarejo Estrada, D. Camacho Ramirez & S. Montaño Poquiviqui.

Collection #: DSN12.222 (SS14)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kallampero

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2016

Περιγραφή

Dr. Priscila Chaverri and her teaching assistant, Efraín Escudero-Leyva of the Instituto Politécnico Nacional in Mexico, were the course’s resident ascomycetologists. As this initially resembled one of the green Hypocrea/Trichoderma spp., I passed it off to them, thinking light work would be made of the ID process. After some microscopy and reference checking, Efraín returns with the name Dactylospora, a (mostly) lichenicolous genus in the Lecanorales.

This is one of the most beautiful fungi I have ever seen, and I greatly look forward to discovering the rest of its name.

UPDATE 8/28/16: Believed to be a member of the genus Abrothallus by multiple members of the “Ascomycetes of the World” Facebook group. Name updated accordingly.

Substrate: unk. foliose lichen (Observation 249900)

Habitat: Costa Rican Páramo

Ecoregion: Talamanca Montane Forests (NA0167)

Collector(s): D. Newman

Collection #: n/a

Collected for the 2016 Organization for Tropical Studies “Fungi and Fungus-Like Organisms” Course

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kallampero

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2019

Περιγραφή

Image #1:
Canon EOS 6D + Sigma 50mm f/2.8 EX DG Macro
1.0 sec, f/8.0, ISO 400
Color Corrected w/ X-Rite ColorChecker Passport
Focus Stacked with Zerene Stacker (23 Images)
Image #2:
Canon EOS 6D + Sigma 50mm f/2.8 EX DG Macro
1.0 sec, f/8.0, ISO 400
Color Corrected w/ X-Rite ColorChecker Passport
Focus Stacked with Zerene Stacker (23 Images)
Image #3:
Canon EOS 6D + Sigma 50mm f/2.8 EX DG Macro
1.0 sec, f/8.0, ISO 400
Color Corrected w/ X-Rite ColorChecker Passport
Focus Stacked with Zerene Stacker (16 Images)
Image #4:
Canon EOS 6D + Sigma 50mm f/2.8 EX DG Macro
0.4 sec, f/8.0, ISO 400
Color Corrected w/ X-Rite ColorChecker Passport
Focus Stacked with Zerene Stacker (7 Images)
Image #5:
Canon EOS 6D + Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x + Yongnuo YN-14EX TTL LED Macro Ring Flash
1/180 sec, f/11, ISO 100
Color Corrected w/ X-Rite ColorChecker Passport
Focus Stacked with Zerene Stacker (2 Images)
Image #6:
Canon EOS 6D + Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x + Yongnuo YN-14EX TTL LED Macro Ring Flash
1/180 sec, f/11, ISO 100
Color Corrected w/ X-Rite ColorChecker Passport
Focus Stacked with Zerene Stacker (2 Images)
Image #7:
Canon EOS 6D + Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x + Yongnuo YN-14EX TTL LED Macro Ring Flash
1/180 sec, f/11, ISO 100
Color Corrected w/ X-Rite ColorChecker Passport
Focus Stacked with Zerene Stacker (4 Images)
Image #8:
Canon EOS 6D + Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x + Yongnuo YN-14EX TTL LED Macro Ring Flash
1/180 sec, f/11, ISO 100
Color Corrected w/ X-Rite ColorChecker Passport
Focus Stacked with Zerene Stacker (5 Images)

—MO custom fields—

Comments: a beautiful mycoheterotroph. This is probably T. panamensis, the one common and widespread member of the genus in the Neotropics. The rest are exceedingly rare.

Originally posted to Mushroom Observer on May 27, 2019.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gpasch

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2020 01:06 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022 11:01 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2019

Τόπος

Ecuador (Google, OSM)

Περιγραφή

Hygrocybe aphylla

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richtehan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Περιγραφή

An anamorphic fungus growing on the synnemata of a Gibellula sp. Gibellula conidiophores are visible underneath abundant hyphae of the presumed hyperparasite, in image 3. Suspected Hypocrealean.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kim_fleming

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2018 12:49 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

br000ke

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2021 02:28 ΜΜ UTC

Τόπος

Arcata, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coddiwompler

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Περιγραφή

Originally I had no idea what this was. I thought it was a cordyceps as it has erupted from the body of a katydid or grasshopper. Someone has suggested pin mold, another has suggested slime mold.
Found positioned on a decaying log in subtropical rainforest next to a creek. We have recently had lots of rain and high humidity.

Via a cordyceps identification page on Facebook, Nigel Hywel-Jones commented "It is indeed spectacular, and rare. In 35+ years and over 20,000 collections in 12 countries I have found it once. On an adult moth. That is how rare it is. It is in the genus Sporodiniella and is a Zygomycete. It looks similar to Sporodiniella umbellata."

So I have now listed it as such.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

warren_cardimona

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2022 04:25 ΜΜ PST

Τόπος

Caspar, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cizon77

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2011 05:50 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henicorhina

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2013 02:54 ΠΜ -05

Περιγραφή

For the hanging part. The fungus is in a separate observation

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henicorhina

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2013 02:54 ΠΜ CST

Περιγραφή

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suse100

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2015

Περιγραφή

Image #4: I tried to do sporeprint on white paper, but there was no result. Might be white-spored.

Originally posted to Mushroom Observer on Feb. 9, 2015.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suse100

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2015

Περιγραφή

Originally posted to Mushroom Observer on Jan. 28, 2016.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suse100

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2014

Περιγραφή

Originally posted to Mushroom Observer on Dec. 11, 2014.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suse100

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2015

Περιγραφή

Originally posted to Mushroom Observer on Jan. 25, 2015.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suse100

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2015

Περιγραφή

It has minute pores.

Originally posted to Mushroom Observer on Feb. 17, 2015.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suse100

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2014

Περιγραφή

Originally posted to Mushroom Observer on Feb. 6, 2015.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suse100

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2015

Περιγραφή

Originally posted to Mushroom Observer on Oct. 4, 2015.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suse100

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2016

Περιγραφή

Unidentified Neotropical Fungus 10

Originally posted to Mushroom Observer on Feb. 26, 2016.

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

suse100

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2016

Περιγραφή

Originally posted to Mushroom Observer on Mar. 10, 2016.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suse100

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2014

Περιγραφή

Originally posted to Mushroom Observer on Jan. 21, 2014.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suse100

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2014

Περιγραφή

Originally posted to Mushroom Observer on Nov. 19, 2014.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suse100

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2014

Περιγραφή

Originally posted to Mushroom Observer on Nov. 20, 2014.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suse100

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2014

Περιγραφή

Originally posted to Mushroom Observer on Nov. 17, 2014.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)

Παρατηρητής

suse100

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2014

Περιγραφή

Originally posted to Mushroom Observer on Nov. 15, 2014.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suse100

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2014

Περιγραφή

Originally posted to Mushroom Observer on Nov. 18, 2014.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suse100

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2014

Περιγραφή

Originally posted to Mushroom Observer on Jan. 23, 2014.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suse100

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2013

Περιγραφή

Originally posted to Mushroom Observer on Feb. 6, 2014.