Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eliot13

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2006 12:00 ΠΜ CEST

Τόπος

Nice, France (Google, OSM)
Ceratiomyxa fruticulosa - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jurga_li: Ceratiomyxa fruticulosa, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

linatautkiene

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 09:43 ΠΜ EEST

Τόπος

60391, Lietuva (Google, OSM)
Πτηνά - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη jurga_li: Πτηνά (Ομοταξία Aves)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaja5

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 11:21 ΠΜ EEST

Τόπος

20305, Lietuva (Google, OSM)
Veronica chamaedrys - Photo (c) Vasile Stan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vasile Stan
Η ταυτότητα του χρήστη jurga_li: Veronica chamaedrys, Ένα μέλος του Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

airidauogintait

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 03:10 ΜΜ EEST
Antennaria dioica - Photo (c) Bernhard Fischer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bernhard Fischer
Η ταυτότητα του χρήστη jurga_li: Antennaria dioica, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουρκουλιονοειδή (Υπεροικογένεια Curculionoidea)

Παρατηρητής

linatautkiene

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 03:26 ΜΜ EEST

Τόπος

86250, Lietuva (Google, OSM)
Κουρκουλιονοειδή - Photo (c) Richard Ong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Ong
Η ταυτότητα του χρήστη jurga_li: Κουρκουλιονοειδή (Υπεροικογένεια Curculionoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)

Παρατηρητής

regina86

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 02:53 ΜΜ EEST

Τόπος

29175, Lietuva (Google, OSM)
Κολεόπτερα - Photo (c) Eduardo Muñoz Orellana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eduardo Muñoz Orellana
Η ταυτότητα του χρήστη jurga_li: Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

ruta7

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 09:12 ΜΜ EEST
Πτερυγωτά - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη jurga_li: Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βάτος (Γένος Rubus)

Παρατηρητής

evelinabalande

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 09:20 ΜΜ EEST
Βάτος - Photo (c) Benedict Gagliardi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Benedict Gagliardi
Η ταυτότητα του χρήστη jurga_li: Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

pijuskre

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 01:57 ΜΜ EEST

Τόπος

Bokšto g. (Google, OSM)
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jurga_li: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pijuskre

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jurga_li: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oksana117

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 05:27 ΜΜ EEST
Xanthoria parietina - Photo (c) Bruce McCune, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bruce McCune
Η ταυτότητα του χρήστη jurga_li: Xanthoria parietina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liza216

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 05:29 ΜΜ EEST
Xanthoria parietina - Photo (c) Bruce McCune, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bruce McCune
Η ταυτότητα του χρήστη jurga_li: Xanthoria parietina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aivaras72

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 05:29 ΜΜ EEST

Περιγραφή

Kerpia

Xanthoria parietina - Photo (c) Bruce McCune, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bruce McCune
Η ταυτότητα του χρήστη jurga_li: Xanthoria parietina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)

Παρατηρητής

pauliusug

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 01:36 ΜΜ EEST
Κοκκινελίδες - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryosuke Kuwahara
Η ταυτότητα του χρήστη jurga_li: Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)

Παρατηρητής

gaudas

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 03:53 ΜΜ EEST
Κολεόπτερα - Photo (c) Eduardo Muñoz Orellana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eduardo Muñoz Orellana
Η ταυτότητα του χρήστη jurga_li: Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

naglis4

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 12:00 ΜΜ EEST

Περιγραφή

Radau pavėsinėje

Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jurga_li: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σημύδα (Γένος Betula)

Παρατηρητής

saule26

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 08:30 ΠΜ EEST
Σημύδα - Photo (c) Martin J. Calabrese, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Martin J. Calabrese
Η ταυτότητα του χρήστη jurga_li: Σημύδα (Γένος Betula)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saule26

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 08:30 ΠΜ EEST
Anthriscus sylvestris - Photo (c) ape, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by ape
Η ταυτότητα του χρήστη jurga_li: Anthriscus sylvestris, Ένα μέλος του Ανθρίσκος (Γένος Anthriscus)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trecdalis_stalo

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 08:30 ΠΜ EEST
Viburnum opulus - Photo (c) Ahmed Mujčinović, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Ahmed Mujčinović
Η ταυτότητα του χρήστη jurga_li: Viburnum opulus, Ένα μέλος του Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολλητσίδα (Galium aparine)

Παρατηρητής

saule26

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 08:31 ΠΜ EEST
Κολλητσίδα - Photo (c) Magnus Hagdorn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jurga_li: Κολλητσίδα (Galium aparine)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρθρόποδα (Συνομοταξία Arthropoda)

Παρατηρητής

milana_5b

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 08:31 ΠΜ EEST

Περιγραφή

Vabaliukas

Αρθρόποδα - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryosuke Kuwahara
Η ταυτότητα του χρήστη jurga_li: Αρθρόποδα (Συνομοταξία Arthropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)

Παρατηρητής

dominyykas

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 08:32 ΠΜ EEST
Ανώτερα Φυτά - Photo (c) harrylurling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by harrylurling
Η ταυτότητα του χρήστη jurga_li: Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saule26

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 08:31 ΠΜ EEST
Oxalis stricta rufa - Photo (c) Sauli Yksjarvi, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sauli Yksjarvi
Η ταυτότητα του χρήστη jurga_li: Oxalis stricta var. rufa, Ένα μέλος του Οξαλίδα (Υπογένος Oxalis)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ημίπτερα (Τάξη Hemiptera)

Παρατηρητής

saule26

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 08:32 ΠΜ EEST
Ημίπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη jurga_li: Ημίπτερα (Τάξη Hemiptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ταράξακος (Τμήμα Taraxacum)

Παρατηρητής

milana_5b

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 08:32 ΠΜ EEST

Περιγραφή

Augalas

Ταράξακος - Photo (c) lonnyholmes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lonnyholmes
Η ταυτότητα του χρήστη jurga_li: Ταράξακος (Τμήμα Taraxacum)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trecdalis_stalo

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 08:29 ΠΜ EEST
Anthriscus sylvestris - Photo (c) ape, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by ape
Η ταυτότητα του χρήστη jurga_li: Anthriscus sylvestris, Ένα μέλος του Ανθρίσκος (Γένος Anthriscus)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

dariukas

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 08:29 ΠΜ EEST
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη jurga_li: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρδαμίνη (Γένος Cardamine)

Παρατηρητής

saule26

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 08:28 ΠΜ EEST
Καρδαμίνη - Photo (c) Peter O, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jurga_li: Καρδαμίνη (Γένος Cardamine)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

saule26

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 08:28 ΠΜ EEST
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη jurga_li: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saule26

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 08:29 ΠΜ EEST
Βερονίκη - Photo (c) cpfeuillet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by cpfeuillet
Η ταυτότητα του χρήστη jurga_li: Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 69772