Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khulu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 10:21 AM SAST
Xanthoparmelia - Photo (c) c michael hogan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jurga_li: Γένος Xanthoparmelia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djwebster

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 12:21 PM UTC

Περιγραφή

Foliose lichen on bark

Crocodia aurata - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jurga_li: Crocodia aurata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djwebster

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 12:33 PM UTC

Περιγραφή

Foliose lichen on rock, greenish lichen on LHS

Flavoparmelia soredians - Photo (c) Heikel B., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jurga_li: Flavoparmelia soredians, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djwebster

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 12:45 PM UTC

Περιγραφή

Large (~ 10 to 20cm) grey orbicular lichen on man made structures (roof tiles, cast concrete) and rocks. Cortex K+ yellow-green, mild reaction, UV-.

Xanthoparmelia - Photo (c) c michael hogan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jurga_li: Γένος Xanthoparmelia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djwebster

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2021 08:41 AM UTC

Περιγραφή

Fruticose lichen on bark

Teloschistes exilis - Photo (c) Eric Paulus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jurga_li: Teloschistes exilis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djwebster

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2021 08:43 AM UTC

Περιγραφή

Frutiicose lichen on bark

Ramalina celastri - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jurga_li: Ramalina celastri, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djwebster

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 09:33 AM UTC

Περιγραφή

Crustose lichen on concrete kerbstone

Caloplaca - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη jurga_li: Γένος Caloplaca, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djwebster

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 09:46 AM UTC

Περιγραφή

Foliose lichen, on concrete signpost

Xanthoria parietina - Photo (c) Drow_male, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jurga_li: Xanthoria parietina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djwebster

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 03:05 PM UTC

Περιγραφή

Fruticose - on bark/twig

Teloschistes capensis - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jurga_li: Teloschistes capensis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djwebster

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 03:07 PM UTC

Περιγραφή

Fruticose lichen on bark/twig

Ramalina celastri - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jurga_li: Ramalina celastri, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djwebster

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 04:23 PM UTC

Περιγραφή

On rock, leeward side, on sea shore near Paternoster

Combea mollusca - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jurga_li: Combea mollusca, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leandra-k_89

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 10:12 AM SAST
Lecanorales - Photo (c) Marley Ford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jurga_li: Τάξη Lecanorales, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leandra-k_89

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 10:12 AM SAST
Dufourea turbinata - Photo (c) Barbara Schneider, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jurga_li: Dufourea turbinata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephenhardcastle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2021 03:49 PM SAST
Lecanoromycetes - Photo (c) J Brew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jurga_li: Ομοταξία Lecanoromycetes, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zawalker

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2019 08:33 AM EET
Stellarangia - Photo (c) Ingeborg van Leeuwen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wildchroma
Η ταυτότητα του χρήστη jurga_li: Γένος Stellarangia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zawalker

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2019 09:26 AM EET
Stellarangia elegantissima - Photo (c) Ingeborg van Leeuwen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wildchroma
Η ταυτότητα του χρήστη jurga_li: Stellarangia elegantissima, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zawalker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2019 03:40 PM EET
Combea mollusca - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jurga_li: Combea mollusca, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zawalker

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2018 09:13 AM EET
Lecanoromycetes - Photo (c) J Brew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jurga_li: Ομοταξία Lecanoromycetes, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zawalker

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2018 12:14 PM EET

Περιγραφή

the red lichen

Teloschistaceae - Photo (c) Edgley Cesar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jurga_li: Οικογένεια Teloschistaceae, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zawalker

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2018 12:36 PM EET

Τόπος

Erongo, Namibia (Google, OSM)

Περιγραφή

the orange - red lichen

Stellarangia - Photo (c) Ingeborg van Leeuwen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wildchroma
Η ταυτότητα του χρήστη jurga_li: Γένος Stellarangia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christiners

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2021 04:54 PM SAST

Τόπος

Waterberg (Google, OSM)

Ετικέτες

Xanthoparmelia - Photo (c) c michael hogan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jurga_li: Γένος Xanthoparmelia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christiners

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 11:11 AM SAST
Stellarangia elegantissima - Photo (c) Ingeborg van Leeuwen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wildchroma
Η ταυτότητα του χρήστη jurga_li: Stellarangia elegantissima, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christiners

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 11:25 AM SAST
Namakwa - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jurga_li: Σύνθετο Namakwa, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zawalker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 08:52 AM EET
Teloschistes capensis - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jurga_li: Teloschistes capensis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zawalker

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 11:38 AM EET

Περιγραφή

host plant: Arthraerua leubnitziae

Dufourea turbinata - Photo (c) Barbara Schneider, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jurga_li: Dufourea turbinata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sariai

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 03:00 PM EEST

Τόπος

Sariai, Lithuania (Google, OSM)
Physconia - Photo (c) aarongunnar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jurga_li: Γένος Physconia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rokasj

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2021 11:28 AM EEST

Τόπος

Pašiliai, Lietuva (Google, OSM)
Xanthoria parietina - Photo (c) Drow_male, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jurga_li: Xanthoria parietina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eugenezakharov

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 09:50 AM MSK
Cladonia fimbriata - Photo (c) Sarka Martinez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jurga_li: Cladonia fimbriata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eugenezakharov

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 12:36 PM MSK
Cladonia arbuscula - Photo (c) Vladimir Travkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jurga_li: Cladonia arbuscula, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srepo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 12:19 PM CEST
Lobaria pulmonaria - Photo (c) L S, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jurga_li: Lobaria pulmonaria, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 57320