Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bodhiheera

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 02:02 ΜΜ EEST

Τόπος

20540 Turku, Suomi (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhatuomola

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 09:28 ΠΜ EEST

Περιγραφή

On Lapsena communis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhatuomola

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2023 03:49 ΜΜ EEST

Περιγραφή

On Alnus glutinosa

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zygisva

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2023 09:20 ΠΜ EEST

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mindeunix

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Lithuania (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhatuomola

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2023 09:39 ΜΜ EEST

Περιγραφή

On Populus tremula

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhatuomola

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2023 07:43 ΜΜ EEST

Περιγραφή

On Populus tremula

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

railaiteva

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2023 01:24 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vasarevasare

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2023 01:23 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

louise_de_roubaix

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2023 08:46 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fero

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2022 12:57 ΜΜ CET

Περιγραφή

with Calicium glaucellum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m4rk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 12:19 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rasagaidiene

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 02:02 ΜΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhatuomola

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 08:34 ΠΜ EEST

Περιγραφή

Ramularia veronicae on Veronica officinalis. Caespituli greyish-white. Ramularia coccinea has pink or reddish caespituli.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrislochner

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 02:58 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhatuomola

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 12:34 ΜΜ EEST

Περιγραφή

On Leymus arenarius

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhatuomola

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 09:11 ΠΜ EEST

Περιγραφή

On Vaccinium myrtillus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhatuomola

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 08:42 ΠΜ EEST

Περιγραφή

On Knautia arvensis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhatuomola

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 09:33 ΠΜ EEST

Περιγραφή

On Carex arenaria

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bodhiheera

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 11:28 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhatuomola

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 08:43 ΠΜ EEST

Περιγραφή

On Knautia arvensis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhatuomola

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 02:55 ΜΜ EEST

Περιγραφή

On Sorbus aucuparia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhatuomola

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 11:00 ΠΜ EEST

Περιγραφή

On Populus tremula

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhatuomola

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 01:51 ΜΜ EEST

Περιγραφή

Woolly burlock yellow vein virus (WBYVV) on Arctium tomentosum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhatuomola

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 07:56 ΠΜ EEST

Περιγραφή

On Anemonoides nemorosa

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhatuomola

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 07:09 ΠΜ EEST

Περιγραφή

On Alnus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhatuomola

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2022 09:58 ΠΜ EEST

Περιγραφή

On Ribes rubrum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhatuomola

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 04:08 ΜΜ EEST

Περιγραφή

On Urtica dioica

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhatuomola

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 08:50 ΠΜ EEST

Περιγραφή

On a dead stem of Rubus idaeus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhatuomola

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2022 06:24 ΜΜ EEST

Περιγραφή

On a branch of Caragana arborescens

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhatuomola

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2022 12:06 ΜΜ EET

Περιγραφή

On Quercus robur branch

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinatbrakputs

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2022 02:48 ΜΜ SAST

Περιγραφή

cm scale; growing on dead shrub

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tala_ismail

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2021 01:17 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bodhiheera

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 10:32 ΠΜ EEST

Περιγραφή

On Alnus.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhatuomola

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 05:14 ΜΜ EEST

Περιγραφή

On Hypericum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jurga_li

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 12:50 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhatuomola

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 04:01 ΜΜ EEST

Περιγραφή

On Trientalis europae

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhatuomola

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 04:02 ΜΜ EEST

Περιγραφή

On Alnus glutinosa

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhatuomola

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 02:45 ΜΜ EEST

Περιγραφή

On Ranunuculus fallax (part of the R. auricomus group)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhatuomola

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 06:07 ΜΜ EEST

Περιγραφή

On Cirsium vulgare

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhatuomola

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 05:16 ΜΜ EEST

Περιγραφή

On Stellaria media

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhatuomola

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 04:54 ΜΜ EEST

Περιγραφή

On Sorbus aucuparia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhatuomola

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 05:34 ΜΜ EEST

Περιγραφή

On Turritis glabra

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhatuomola

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 12:05 ΜΜ EEST

Περιγραφή

On Vicia cracca

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bodhiheera

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 11:33 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhatuomola

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 09:32 ΠΜ EEST

Περιγραφή

On Viola canina

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhatuomola

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 09:43 ΜΜ EEST

Περιγραφή

On Taraxacum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhatuomola

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 09:44 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhatuomola

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 04:27 ΜΜ EEST

Περιγραφή

On Populus tremula

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhatuomola

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2021 08:07 ΜΜ EEST

Περιγραφή

On Taraxacum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhatuomola

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 04:11 ΜΜ EEST

Περιγραφή

On Anthriscus sylvestris

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhatuomola

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2021 07:04 ΜΜ EEST

Περιγραφή

On Turritis glabra

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhatuomola

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 08:04 ΠΜ EEST

Περιγραφή

On Phragmites australis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2021 11:50 ΠΜ SAST

Τόπος

Lesheba 6 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhatuomola

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2021 04:12 ΜΜ +03

Περιγραφή

On dead stems of Pteridium aquilinum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petrabroddle

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sallyslak

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2021 06:32 ΠΜ SAST

Τόπος

Fence path (Google, OSM)

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2020 09:14 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Gold crustose lichen on sandstone

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2020 01:36 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Yellow fructiose lichen on sandstone on dam wall

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2015 07:24 ΠΜ SAST

Τόπος

Kapteinskloof (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anibotani

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2020 11:15 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leandra-k_89

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Namakwa, ZA-NC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2020 10:40 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sallyslak

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2020 07:22 ΠΜ SAST

Τόπος

Fynbos trail (Google, OSM)

Περιγραφή

On clay.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2020 10:19 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Orange fructicose lichen on stem

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

solokultas

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2020 03:03 ΜΜ +03

Τόπος

98285, Lithuania (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2020 12:36 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Brown foliose lichen on sandstone summit

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2020 10:21 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Dark grey crustose lichen on sandstone

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2020 11:07 ΠΜ SAST

Περιγραφή

grey fructicose lichen on branch

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2020 11:07 ΠΜ SAST

Περιγραφή

grey fructicose lichen on branch

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blkvulture

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2020 12:24 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2020 08:48 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Green foliose lichen on builder rubble

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2020 08:47 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Green foliose lichen on builder rubble

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2020 01:55 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Pink-grey crustose lichen on sandstone

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kai_schablewski

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2020 12:46 ΜΜ CEST

Τόπος

Wasserkuppe (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 03:20 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linap

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2020 07:14 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sallyslak

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2019 08:11 ΠΜ SAST

Τόπος

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2016 03:59 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhatuomola

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2020 03:12 ΜΜ +03

Περιγραφή

On a dead stem of Urtica dioica

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricky_taylor

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2020 06:48 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Western Cape, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgeg

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2020 01:21 ΜΜ BST

Περιγραφή

Host: Frullania dilatata.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomsonsgift

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2020 01:36 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdastlucia

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2020 12:27 ΜΜ SAST

Τόπος

St Lucia 1 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonrgrant

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2020 03:17 ΜΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eikeheinemann

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2017 06:42 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2020 09:22 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Grey foliose lichen on granite wall

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgeg

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2020 02:16 ΜΜ GMT

Τόπος

Brighstone Forest (Google, OSM)

Περιγραφή

Orange spots. Parasitic on Frullania dilatata.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgeg

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2020 11:27 ΠΜ GMT

Τόπος

Brighstone Forest (Google, OSM)

Περιγραφή

Parasitic on Frullania dilatata. Tiny pale cup-fungi.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colin25

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2020 12:42 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2014

Περιγραφή

Grey filimentous lichen with blue tips


Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2014

Περιγραφή

Coral lichen


Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gyrrlfalcon

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2019 11:46 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Crustose lichen on rock

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexis_orion

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2020 04:04 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2019 06:57 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Green foliose lichen on bark

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2018 10:31 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Dayglow crustose lichen on shale

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2018 11:12 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Green foliose lichen on sandstone in drip

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2018 08:17 ΠΜ SAST

Περιγραφή

White fluffy lichen on sandstone in hydrofilm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colin25

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2017

Περιγραφή

The pink growths, id thanks to Tony Rebelo