Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhakinnunen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 10:32 AM EEST

Περιγραφή

On Alnus.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhatuomola

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 05:14 PM EEST

Περιγραφή

On Hypericum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jurga_li

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 12:50 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhatuomola

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 04:01 PM EEST

Περιγραφή

On Trientalis europae

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhatuomola

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 04:02 PM EEST

Περιγραφή

On Alnus glutinosa

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhatuomola

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 02:45 PM EEST

Περιγραφή

On Ranunuculus fallax (part of the R. auricomus group)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhatuomola

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 06:07 PM EEST

Περιγραφή

On Cirsium vulgare

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhatuomola

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 05:16 PM EEST

Περιγραφή

On Stellaria media

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhatuomola

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 04:54 PM EEST

Περιγραφή

On Sorbus aucuparia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhatuomola

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 05:34 PM EEST

Περιγραφή

On Turritis glabra

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhatuomola

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 12:05 PM EEST

Περιγραφή

On Vicia cracca

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhakinnunen

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 11:33 AM EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhatuomola

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 09:32 AM EEST

Περιγραφή

On Viola canina

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhatuomola

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 09:43 PM EEST

Περιγραφή

On Taraxacum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhatuomola

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 09:44 PM EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhatuomola

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 04:27 PM EEST

Περιγραφή

On Populus tremula

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhatuomola

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2021 08:07 PM EEST

Περιγραφή

On Taraxacum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhatuomola

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 04:11 PM EEST

Περιγραφή

On Anthriscus sylvestris

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhatuomola

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2021 07:04 PM EEST

Περιγραφή

On Turritis glabra

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhatuomola

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 08:04 AM EEST

Περιγραφή

On Phragmites australis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2021 11:50 AM SAST

Τόπος

Lesheba 6 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhatuomola

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2021 04:12 PM +03

Περιγραφή

On dead stems of Pteridium aquilinum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petrabroddle

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sallyslak

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2021 06:32 AM SAST

Τόπος

Fence path (Google, OSM)

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2020 09:14 AM SAST

Περιγραφή

Gold crustose lichen on sandstone

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2020 01:36 PM SAST

Περιγραφή

Yellow fructiose lichen on sandstone on dam wall

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2015 09:24 AM SAST

Τόπος

Kapteinskloof (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anibotani

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2020 11:15 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leandra-k_89

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Namakwa, ZA-NC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2020 10:40 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sallyslak

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2020 07:22 AM SAST

Τόπος

Fynbos trail (Google, OSM)

Περιγραφή

On clay.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2020 10:19 AM SAST

Περιγραφή

Orange fructicose lichen on stem

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

solokultas

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2020 03:03 PM +03

Τόπος

98285, Lithuania (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2020 12:36 PM SAST

Περιγραφή

Brown foliose lichen on sandstone summit

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2020 10:21 AM SAST

Περιγραφή

Dark grey crustose lichen on sandstone

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2020 11:07 AM SAST

Περιγραφή

grey fructicose lichen on branch

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2020 11:07 AM SAST

Περιγραφή

grey fructicose lichen on branch

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blkvulture

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2020 12:24 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2020 08:48 AM SAST

Περιγραφή

Green foliose lichen on builder rubble

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2020 08:47 AM SAST

Περιγραφή

Green foliose lichen on builder rubble

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2020 01:55 PM SAST

Περιγραφή

Pink-grey crustose lichen on sandstone

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kai_schablewski

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2020 12:46 PM CEST

Τόπος

Wasserkuppe (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 03:20 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linap

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2020 07:14 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sallyslak

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2019 08:11 AM SAST

Τόπος

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2016 03:59 PM SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhatuomola

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2020 03:12 PM +03

Περιγραφή

On a dead stem of Urtica dioica

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricky_taylor

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2020 06:48 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Western Cape, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgeg

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2020 01:21 PM BST

Περιγραφή

Host: Frullania dilatata.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomsonsgift

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2020 01:36 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdastlucia

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2020 12:27 PM SAST

Τόπος

St Lucia 1 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonrgrant

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2020 03:17 PM AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milooo

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2017 06:42 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2020 09:22 AM SAST

Περιγραφή

Grey foliose lichen on granite wall

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgeg

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2020 02:16 PM GMT

Τόπος

Brighstone Forest (Google, OSM)

Περιγραφή

Orange spots. Parasitic on Frullania dilatata.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgeg

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2020 11:27 AM GMT

Τόπος

Brighstone Forest (Google, OSM)

Περιγραφή

Parasitic on Frullania dilatata. Tiny pale cup-fungi.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colin25

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2020 12:42 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2014

Περιγραφή

Grey filimentous lichen with blue tips


Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2014

Περιγραφή

Coral lichen


Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gyrrlfalcon

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2019 11:46 AM SAST

Περιγραφή

Crustose lichen on rock

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexis_orion

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2020 04:04 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2019 06:57 AM SAST

Περιγραφή

Green foliose lichen on bark

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2018 10:31 AM SAST

Περιγραφή

Dayglow crustose lichen on shale

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2018 11:12 AM SAST

Περιγραφή

Green foliose lichen on sandstone in drip

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2018 08:17 AM SAST

Περιγραφή

White fluffy lichen on sandstone in hydrofilm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colin25

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2017

Περιγραφή

The pink growths, id thanks to Tony Rebelo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2014

Περιγραφή

Pustular lichen? On sandstone on stream edge


Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2014

Περιγραφή

Hygropetric Lichen


Permanently wet cliff s-facing.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2014

Περιγραφή

Megalaria sp.


Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2014

Περιγραφή

Underwater lichen


Is this possible?

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bittor

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2020 09:22 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karoopixie

Ημερομηνία

Ιούλιος 2013

Περιγραφή

Rhombic skaaplichen - Montagu WCape


Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2019 09:42 AM SAST

Περιγραφή

Green foliose with grey trim lichen on bark

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zaca

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2019 01:08 PM GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikkohei13

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2019 02:10 PM EET

Τόπος

Uusimaa, FI-ES, FI (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2013

Περιγραφή

Light grey clumpy foliose lichen on granite


Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2013

Περιγραφή

Pink jelly lichen on granite


Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fero

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2019 02:17 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2019 06:59 AM SAST

Περιγραφή

Grey foliose lichen on bark

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgeg

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2019 10:58 AM GMT

Περιγραφή

On Frullania dilatata (orange in perianths).

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgeg

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2019 12:35 PM GMT

Τόπος

Ventnor, UK (Google, OSM)

Περιγραφή

Host = Xanthoria parietina.

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

magdastlucia

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2019 05:43 PM SAST

Περιγραφή

Mold or Slime Mold?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2019 06:00 PM SAST

Περιγραφή

Brown (dying?) foliose lichen on sandstone wall

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

ricky_taylor

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2019 12:42 PM SAST

Περιγραφή

On tree

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2019 09:51 AM SAST

Περιγραφή

White crustose lichen on sandstone in water

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2013

Τόπος

Sparrebosch Trail (Google, OSM)

Περιγραφή

Teloschistes species


Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martina_lwg

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2019 12:14 PM SAST

Τόπος

Eden, Südafrika (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivykins

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 01:19 PM SAST
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

hannadutoit

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 01:01 PM SAST

Τόπος

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)

Περιγραφή

Blue Fungus growing on dead wood in the forest. Could someone give an id please?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2019 12:41 PM SAST

Περιγραφή

Grey pustular crustose lichen on sandstone

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2019 07:57 AM SAST

Περιγραφή

Grey crustose lichen on tillite

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alison_young

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2019 05:02 PM SAST

Περιγραφή

Growing on steep shady bank.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2019 12:36 PM SAST

Περιγραφή

Black filamentous lichen on white sand (in winter pools?)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shauns

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2018 03:59 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2018 11:59 AM SAST

Ετικέτες

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

linkie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2019 09:32 AM SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanbalkcom

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2018 03:26 PM SAST

Περιγραφή

Large white crust on reddish coastal rocks. Barnacle-like apothecia.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanbalkcom

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2018 11:15 AM SAST

Τόπος

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)

Περιγραφή

High up on sea cliffs. Very shaded

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flower_girl

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2018 10:42 AM SAST