Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

emmarehse

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 11:03 ΠΜ AST
Miconia umbellata - Photo (c) Martin Reith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Reith
Η ταυτότητα του χρήστη juan_7: Miconia umbellata, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

myrnaponte19

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 01:04 ΜΜ AST
Trema micranthum - Photo (c) Bioinvestigadores de Sincerin INETA Sincerin, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bioinvestigadores de Sincerin INETA Sincerin
Η ταυτότητα του χρήστη juan_7: Trema micranthum, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροπούλι (Pluvialis squatarola)

Παρατηρητής

lma82

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2024 09:22 ΠΜ AST
Αργυροπούλι - Photo (c) TroyEcol, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by TroyEcol
Η ταυτότητα του χρήστη juan_7: Αργυροπούλι (Pluvialis squatarola)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lma82

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2024 09:22 ΠΜ AST
Anarhynchus wilsonia - Photo (c) guyincognito, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by guyincognito
Η ταυτότητα του χρήστη juan_7: Anarhynchus wilsonia, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

weeza3

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 05:39 ΜΜ AST
Margarops fuscatus - Photo (c) Stephen Cresswell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Stephen Cresswell
Η ταυτότητα του χρήστη juan_7: Margarops fuscatus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kamrant

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 10:54 ΠΜ AST

Τόπος

Naguabo, PR (Google, OSM)
Rhynchospora - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη juan_7: Γένος Rhynchospora, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolynisaly

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 09:45 ΠΜ AST
Begonia decandra - Photo (c) mwh2019, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη juan_7: Begonia decandra, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαουρίδες (Οικογένεια Lauraceae)

Παρατηρητής

cooperm16

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 09:46 ΠΜ AST

Τόπος

Naguabo (Google, OSM)
Ocotea - Photo (c) Ken Rosenthal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ken Rosenthal
Η ταυτότητα του χρήστη juan_7: Γένος Ocotea, Ένα μέλος του Λαουρίδες (Οικογένεια Lauraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kamrant

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 09:52 ΠΜ AST
Cecropia schreberiana - Photo (c) Leonora Enking, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη juan_7: Cecropia schreberiana, Ένα μέλος του Κνιδοειδή (Οικογένεια Urticaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kamrant

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 09:54 ΠΜ AST
Marcgravia - Photo (c) Eric Knight, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη juan_7: Γένος Marcgravia, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brigidlynch

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 10:20 ΠΜ AST
Heliconia caribaea - Photo (c) mikasa06, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mikasa06
Η ταυτότητα του χρήστη juan_7: Heliconia caribaea, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brigidlynch

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 11:15 ΠΜ AST
Dendropanax arboreus - Photo (c) Neptalí Ramírez Marcial, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Neptalí Ramírez Marcial
Η ταυτότητα του χρήστη juan_7: Dendropanax arboreus, Ένα μέλος του Αραλιίδες (Οικογένεια Araliaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omarmcarmona

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 07:52 ΠΜ AST

Τόπος

Fajardo, PR, US (Google, OSM)
Ernodea littoralis - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη juan_7: Ernodea littoralis, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omarmcarmona

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 07:50 ΠΜ AST
Terminalia catappa - Photo (c) Michael Davidson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michael Davidson
Η ταυτότητα του χρήστη juan_7: Terminalia catappa, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omarmcarmona

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 08:17 ΠΜ AST

Τόπος

Fajardo, PR, US (Google, OSM)
Canella winterana - Photo (c) Jenny Evans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη juan_7: Canella winterana, Ένα μέλος του Κανελλώδη (Τάξη Canellales)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omarmcarmona

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 08:52 ΠΜ AST

Τόπος

Fajardo, PR, US (Google, OSM)
Gymnanthes lucida - Photo (c) neap_tide, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by neap_tide
Η ταυτότητα του χρήστη juan_7: Gymnanthes lucida, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chromoholicbird

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 09:02 ΠΜ AST
Cordia sulcata - Photo (c) Jose Alicea, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jose Alicea
Η ταυτότητα του χρήστη juan_7: Cordia sulcata, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chromoholicbird

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 09:55 ΠΜ AST
Miconia umbellata - Photo (c) Martin Reith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Reith
Η ταυτότητα του χρήστη juan_7: Miconia umbellata, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omarmcarmona

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 08:17 ΠΜ AST

Τόπος

Fajardo, PR, US (Google, OSM)
Euphorbia articulata - Photo (c) Steven Bachman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steven Bachman
Η ταυτότητα του χρήστη juan_7: Euphorbia articulata, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

audrey_elwood

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 11:24 ΠΜ AST
Miconia elaeagnoides - Photo (c) Omar Monzon Carmona, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Omar Monzon Carmona
Η ταυτότητα του χρήστη juan_7: Miconia elaeagnoides, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmarehse

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 10:28 ΠΜ AST
Momordica charantia - Photo (c) miriamff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη juan_7: Momordica charantia, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carnalls

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 05:23 ΜΜ AST
Momordica charantia - Photo (c) miriamff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη juan_7: Momordica charantia, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omarmcarmona

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 08:33 ΠΜ AST

Τόπος

Fajardo, PR, US (Google, OSM)
Suriana maritima - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη juan_7: Suriana maritima, Ένα μέλος του Κυαμώδη (Τάξη Fabales)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omarmcarmona

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 08:04 ΠΜ AST

Τόπος

Fajardo, PR, US (Google, OSM)
Eugenia axillaris - Photo (c) Peter and Kim Connolly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter and Kim Connolly
Η ταυτότητα του χρήστη juan_7: Eugenia axillaris, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chromoholicbird

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 09:53 ΠΜ AST
Cordia sulcata - Photo (c) Jose Alicea, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jose Alicea
Η ταυτότητα του χρήστη juan_7: Cordia sulcata, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chromoholicbird

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 09:51 ΠΜ AST
Miconia umbellata - Photo (c) Martin Reith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Reith
Η ταυτότητα του χρήστη juan_7: Miconia umbellata, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chromoholicbird

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Puerto Rico (Google, OSM)
Ocotea leucoxylon - Photo (c) Martin Reith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Reith
Η ταυτότητα του χρήστη juan_7: Ocotea leucoxylon, Ένα μέλος του Λαουρίδες (Οικογένεια Lauraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chromoholicbird

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 08:45 ΠΜ AST
Miconia umbellata - Photo (c) Martin Reith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Reith
Η ταυτότητα του χρήστη juan_7: Miconia umbellata, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolenoemi

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Pterocarpus indicus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη juan_7: Pterocarpus indicus, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omarmcarmona

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 08:00 ΠΜ AST

Τόπος

Fajardo, PR, US (Google, OSM)
Sarcomphalus domingensis - Photo (c) Daniel Cahen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Daniel Cahen
Η ταυτότητα του χρήστη juan_7: Sarcomphalus domingensis, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 10950