Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevemaldonadosilvestrini

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

eridromanrosario

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2024 11:06 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

mreith

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 11:37 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mreith

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 11:14 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fincagaiapr

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 04:16 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omarmcarmona

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omarmcarmona

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omarmcarmona

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mreith

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2024 04:15 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

mreith

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2024 11:07 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andres_science

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2024 11:03 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rynott

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2024 03:56 ΜΜ AST
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

fincagaiapr

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 11:02 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

octavio_riverah

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Puerto Rico (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

octavio_riverah

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Puerto Rico (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

komille277

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2024 02:46 ΜΜ AST

Τόπος

Combate Beach (Google, OSM)

Περιγραφή

Host is Pithocelobium

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

komille277

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2024 01:13 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

octavio_riverah

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

octavio_riverah

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

Puerto Rico (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrkuethe

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2024 02:29 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magsylombard

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2024 09:14 ΠΜ AST

Περιγραφή

Looks like a Nertera, but I don't think that genus is found on Hispaniola. Photographed between Valle del Tetero and El Cruce.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

andres_science

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2024 10:09 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charolais

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2024 11:43 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aurelio_samana

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2024 09:47 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

mreith

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2024 04:38 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

octavio_riverah

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Puerto Rico (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mreith

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2024 06:14 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshuadoby

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2022 09:02 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omarmcarmona

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

eridromanrosario

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2023 04:08 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

archypielago08

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2006 03:29 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)

Παρατηρητής

andres_science

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2024 09:37 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jerrybauer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Puerto Rico (Google, OSM)

Περιγραφή

Ternstroemia luquillensis (Sci.)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

river-rat-rick

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Puerto Rico (Google, OSM)

Περιγραφή

Genus Miconia

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

avocat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 11:04 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

avocat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 11:10 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

joeysantore

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2021 06:16 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omarmcarmona

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Puerto Rico (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedroacevedo

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2003 03:48 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevemaldonadosilvestrini

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Puerto Rico (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevemaldonadosilvestrini

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Puerto Rico (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fincagaiapr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2023 08:16 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevemaldonadosilvestrini

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Puerto Rico (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fincagaiapr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023 10:10 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omarmcarmona

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karl_questel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

komille277

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Puerto Rico (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevemaldonadosilvestrini

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevemaldonadosilvestrini

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevemaldonadosilvestrini

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eridromanrosario

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2023 11:21 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevemaldonadosilvestrini

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevemaldonadosilvestrini

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

afranck

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2015 03:04 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

octavio_riverah

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

octavio_riverah

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Puerto Rico (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

octavio_riverah

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Puerto Rico (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

octavio_riverah

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

octavio_riverah

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Puerto Rico (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

octavio_riverah

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

octavio_riverah

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Puerto Rico (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαψανίδα (Sinapis alba)

Παρατηρητής

octavio_riverah

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2020

Τόπος

Puerto Rico (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

octavio_riverah

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Τόπος

Puerto Rico (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

atlasalex

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2022 10:41 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

octavio_riverah

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

octavio_riverah

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

natalia170

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2019 11:19 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

octavio_riverah

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Puerto Rico (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

octavio_riverah

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eridromanrosario

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2023 11:59 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

archypielago08

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2023 09:14 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

octavio_riverah

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Puerto Rico (Google, OSM)

Περιγραφή

Host plant/Planta hospedera: Byrsonima lucida

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

octavio_riverah

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trekkinclovers

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 02:01 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

octavio_riverah

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

octavio_riverah

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Puerto Rico (Google, OSM)
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

juan_7

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2023 09:11 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lljohnson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2022 08:41 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2023 09:40 ΠΜ AST

Περιγραφή

ANP Bahia Ballena Para La Naturaleza

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 02:45 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel_fortin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 01:06 ΜΜ CST

Περιγραφή

Reserva Floristica Manejada Ceja de Melones

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel_fortin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 12:48 ΜΜ CST

Περιγραφή

Reserva Floristica Manejada Ceja de Melones, Holguin

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

rmawhorter

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2023 09:03 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Very woody. It appears to have male and female flowers. I can confirm this when more blossoms open.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luis_daniel_fernandez_montesino

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 01:31 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)

Παρατηρητής

komille277

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2023 11:55 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)

Παρατηρητής

omarmcarmona

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristinae1

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2023 01:30 ΜΜ AST

Τόπος

Puerto Rico (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

komille277

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 09:49 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

greensxm

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

Parque Nacional Balneario Seven Seas

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 03:28 ΜΜ AST

Περιγραφή

El Toro Trail, El Yunque National Forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 03:42 ΜΜ AST

Περιγραφή

El Toro Trail, El Yunque National Forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedroacevedo

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2003 06:32 ΜΜ AST

Περιγραφή

Basado en colección Acevedo 13384.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedroacevedo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2019 11:28 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 03:06 ΜΜ AST

Περιγραφή

El Toro Trail, El Yunque National Forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 02:17 ΜΜ AST

Περιγραφή

El Toro Trail, El Yunque National Forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 03:01 ΜΜ AST

Περιγραφή

El Toro Trail, El Yunque National Forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 02:35 ΜΜ AST

Περιγραφή

El Toro Trail, El Yunque National Forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 03:03 ΜΜ AST

Περιγραφή

El Toro Trail, El Yunque National Forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omarmcarmona

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία