Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loganjh

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2022 12:35 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wesleyxtorres

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 10:56 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

alondradelmar

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 10:59 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

dasiel-borroto-escuela

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2023 01:51 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wayne_fidler

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2019 12:59 ΜΜ EST

Τόπος

Caimanera, Cuba (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

armandofeliciano

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 10:23 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas2641

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2023 03:46 ΜΜ EST
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

thomas2641

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2023 03:31 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omarmcarmona

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 09:01 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

thomas2641

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2023 03:40 ΜΜ EST

Περιγραφή

Blue mountain trail, almost 2200m alt. Cloud forest, Jamaica.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)

Παρατηρητής

thomas2641

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2023 03:29 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas2641

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2023 11:34 ΠΜ EST

Περιγραφή

Actually Myrica microcarpa

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damionwhyte

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 08:00 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

qcrescente

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2016

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)

Παρατηρητής

bryan1007

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 04:20 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

bryan1007

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 04:23 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

armandofeliciano

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2023 04:43 ΜΜ AST

Περιγραφή

Host tree: Homalium racemosum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eridromanrosario

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2022 03:19 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bruceneville

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 08:15 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eridromanrosario

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2023 09:35 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

bobtheal

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2023 08:56 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

bobtheal

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2023 08:57 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

omarmcarmona

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2023 01:45 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omarmcarmona

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2023 01:23 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eridromanrosario

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2023 04:20 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omarmcarmona

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2023 09:02 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)

Παρατηρητής

mreith

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 02:49 ΜΜ AST

Τόπος

Baní, DO-PV, DO (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

octavio_riverah

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Puerto Rico (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alondradelmar

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Puerto Rico (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

l23_r10

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαουρίδες (Οικογένεια Lauraceae)

Παρατηρητής

benjaminferlay

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2022 04:21 ΜΜ AST
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

benjaminferlay

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2022 05:27 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjaminferlay

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2022 03:47 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omarmcarmona

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2023 02:42 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

octavio_riverah

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

komille277

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)

Παρατηρητής

benjaminferlay

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2022 08:22 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)

Παρατηρητής

benjaminferlay

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2022 08:17 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)

Παρατηρητής

benjaminferlay

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2022 06:03 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)

Παρατηρητής

benjaminferlay

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2022 05:20 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)

Παρατηρητής

omarmcarmona

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2023 10:15 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isabel822

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 10:08 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

stevemaldonadosilvestrini

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2023 11:22 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevemaldonadosilvestrini

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2023 01:33 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevemaldonadosilvestrini

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevemaldonadosilvestrini

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2023 12:22 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevemaldonadosilvestrini

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2023 01:24 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)

Παρατηρητής

stevemaldonadosilvestrini

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2023 05:23 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevemaldonadosilvestrini

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2023 11:30 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabe294

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2022 08:05 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)

Παρατηρητής

omarmcarmona

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 09:18 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

omarmcarmona

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 09:38 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omarmcarmona

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 10:10 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

mreith

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 12:26 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

komille277

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2023 10:18 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

komille277

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2023 10:29 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

komille277

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2023 03:10 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omarmcarmona

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2022 12:03 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τυτώ (Tyto alba)

Παρατηρητής

naayee01

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2023 06:38 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevemaldonadosilvestrini

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 02:47 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

komille277

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 10:12 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

komille277

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 12:19 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

komille277

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 11:13 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevemaldonadosilvestrini

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2023 03:27 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevemaldonadosilvestrini

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2023 02:28 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevemaldonadosilvestrini

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2023 01:12 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevemaldonadosilvestrini

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2023 01:30 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

stevemaldonadosilvestrini

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2023 11:28 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevemaldonadosilvestrini

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2023 01:16 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

komille277

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2021

Περιγραφή

Originally posted to Mushroom Observer on Apr. 24, 2021.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

komille277

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022

Περιγραφή

Originally posted to Mushroom Observer on Aug. 22, 2022.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

komille277

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2020

Περιγραφή

Mycoheterotroph (with Glomeromycota?)

Originally posted to Mushroom Observer on Feb. 2, 2020.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevemaldonadosilvestrini

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2020 11:13 ΠΜ EDT

Τόπος

Dorado, PR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pimsgarden

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 01:41 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rociodelmar_21

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2023 12:05 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevemaldonadosilvestrini

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 03:48 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

custoantonio18

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2022 09:42 ΠΜ AST

Τόπος

Jájome Bajo (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_montgomery

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 08:44 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lma82

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 02:59 ΜΜ AST