Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snailady

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 07:27 AM EDT
Corydalus cornutus - Photo (c) Vilseskogen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη joseph92: Corydalus cornutus, Ένα μέλος του Μεγαλόπτερα (Τάξη Megaloptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εφημερόπτερα (Τάξη Ephemeroptera)

Παρατηρητής

riaharu

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 07:20 PM +05
Potamanthus - Photo (c) Anneke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anneke
Η ταυτότητα του χρήστη joseph92: Γένος Potamanthus, Ένα μέλος του Εφημερόπτερα (Τάξη Ephemeroptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bill40

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 11:12 AM -06

Τόπος

Ecuador (Google, OSM)
Anous stolidus galapagensis - Photo (c) Victor Fazio, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Victor W Fazio III
Η ταυτότητα του χρήστη joseph92: Anous stolidus ssp. galapagensis, Ένα μέλος του Γλάρος (Οικογένεια Laridae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bill40

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 11:07 AM -06

Τόπος

Daphne Major (Google, OSM)
Pelecanus occidentalis urinator - Photo (c) Scott Bowers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Scott Bowers
Η ταυτότητα του χρήστη joseph92: Pelecanus occidentalis ssp. urinator, Ένα μέλος του Καφέ Πελεκάνος (Pelecanus occidentalis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bill40

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 11:18 AM -06

Τόπος

Ecuador (Google, OSM)
Pelecanus occidentalis urinator - Photo (c) Scott Bowers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Scott Bowers
Η ταυτότητα του χρήστη joseph92: Pelecanus occidentalis ssp. urinator, Ένα μέλος του Καφέ Πελεκάνος (Pelecanus occidentalis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bill40

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 01:51 PM -06
Microlophus indefatigabilis - Photo (c) Ibeth Alarcón, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ibeth Alarcón
Η ταυτότητα του χρήστη joseph92: Microlophus indefatigabilis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bill40

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 01:52 PM -06
Microlophus indefatigabilis - Photo (c) Ibeth Alarcón, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ibeth Alarcón
Η ταυτότητα του χρήστη joseph92: Microlophus indefatigabilis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

macedrumright

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 06:42 PM PDT
Pteronarcys - Photo (c) Owen Strickland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Owen Strickland
Η ταυτότητα του χρήστη joseph92: Γένος Pteronarcys, Ένα μέλος του Πλεκόπτερα (Τάξη Plecoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυρμηλεοντίδες (Οικογένεια Myrmeleontidae)

Παρατηρητής

rocnrol

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 11:05 AM PDT
Μυρμηλεοντίδες - Photo (c) Wayne Fidler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Fidler
Η ταυτότητα του χρήστη joseph92: Μυρμηλεοντίδες (Οικογένεια Myrmeleontidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εφημερόπτερα (Τάξη Ephemeroptera)

Παρατηρητής

goodlordbird

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 10:18 PM EDT
Anthopotamus - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη joseph92: Γένος Anthopotamus, Ένα μέλος του Εφημερόπτερα (Τάξη Ephemeroptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattkenne1

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 11:40 PM CDT
Hexagenia - Photo (c) Wolfgang Siebeneich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wolfgang Siebeneich
Η ταυτότητα του χρήστη joseph92: Γένος Hexagenia, Ένα μέλος του Εφημερόπτερα (Τάξη Ephemeroptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mercedes-fletcher

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 10:07 PM EDT
Anthopotamus - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη joseph92: Γένος Anthopotamus, Ένα μέλος του Εφημερόπτερα (Τάξη Ephemeroptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattkenne1

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 11:06 PM CDT
Isonychia - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη joseph92: Γένος Isonychia, Ένα μέλος του Εφημερόπτερα (Τάξη Ephemeroptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εφημερόπτερα (Τάξη Ephemeroptera)

Παρατηρητής

shelleypasco

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 07:50 PM PDT
Ephemerellidae - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη joseph92: Οικογένεια Ephemerellidae, Ένα μέλος του Εφημερόπτερα (Τάξη Ephemeroptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bernardross

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 11:58 PM CDT
Isonychia - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη joseph92: Γένος Isonychia, Ένα μέλος του Εφημερόπτερα (Τάξη Ephemeroptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022
Ephemerellidae - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη joseph92: Οικογένεια Ephemerellidae, Ένα μέλος του Εφημερόπτερα (Τάξη Ephemeroptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lvdr

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2022 08:08 AM CEST
Baetidae - Photo (c) Patrick Coin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη joseph92: Οικογένεια Baetidae, Ένα μέλος του Εφημερόπτερα (Τάξη Ephemeroptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

digitalmobius

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2022 03:38 AM CDT
Hexagenia - Photo (c) Wolfgang Siebeneich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wolfgang Siebeneich
Η ταυτότητα του χρήστη joseph92: Γένος Hexagenia, Ένα μέλος του Εφημερόπτερα (Τάξη Ephemeroptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εφημερόπτερα (Τάξη Ephemeroptera)

Παρατηρητής

digitalmobius

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2022 03:37 AM CDT
Isonychia - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη joseph92: Γένος Isonychia, Ένα μέλος του Εφημερόπτερα (Τάξη Ephemeroptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

dobbo1911

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2022 10:15 AM BST
Κουνούπια - Photo (c) JJ Harrison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη joseph92: Κουνούπια (Οικογένεια Culicidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

tcullinane

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2022 12:17 AM EDT
Μυρμηλέων - Photo (c) Anne SORBES, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη joseph92: Μυρμηλέων (Γένος Myrmeleon)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelsey459

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2022 09:55 AM EDT
Caenidae - Photo (c) jesscorpey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη joseph92: Οικογένεια Caenidae, Ένα μέλος του Εφημερόπτερα (Τάξη Ephemeroptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rumbajz

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2022 03:25 PM CEST
Ephemera - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη joseph92: Γένος Ephemera, Ένα μέλος του Εφημερόπτερα (Τάξη Ephemeroptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbushes

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 08:42 PM BST
Potamanthus luteus - Photo (c) Cédric Mondy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cédric Mondy
Η ταυτότητα του χρήστη joseph92: Potamanthus luteus, Ένα μέλος του Εφημερόπτερα (Τάξη Ephemeroptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γιγαντοχελώνα Του Σάντα Κρουζ (Chelonoidis niger ssp. porteri)

Παρατηρητής

oiseux

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022
Chelonoidis niger - Photo (c) pandbmom, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by pandbmom
Η ταυτότητα του χρήστη joseph92: Chelonoidis niger, Ένα μέλος του Χελώνα (Οικογένεια Testudinidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)

Παρατηρητής

marlisab7

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 09:53 AM CDT
Ζυγόπτερα - Photo (c) marcel-silvius, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη joseph92: Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

audraholmes

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 07:32 PM CDT

Τόπος

Shallowater (Google, OSM)
Kinosternon flavescens - Photo (c) Eric Osmundson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη joseph92: Kinosternon flavescens, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esbenlkjaer

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 01:01 PM CDT

Τόπος

Streeter, ND, USA (Google, OSM)
Callibaetis - Photo (c) Erik Attaway, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erik Attaway
Η ταυτότητα του χρήστη joseph92: Γένος Callibaetis, Ένα μέλος του Εφημερόπτερα (Τάξη Ephemeroptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alisonnetta

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 01:02 PM EDT
Isonychia - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη joseph92: Γένος Isonychia, Ένα μέλος του Εφημερόπτερα (Τάξη Ephemeroptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)

Παρατηρητής

jonastheilmeier

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022

Περιγραφή

Braune Farbe

Ανισόπτερα - Photo (c) Jim Moore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jim Moore (Maryland)
Η ταυτότητα του χρήστη joseph92: Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 28338