Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

logster

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2022 04:14 PM EDT

Τόπος

Blacksburg, VA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2018 06:14 PM KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brooksy

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2019 10:05 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εφημερόπτερα (Τάξη Ephemeroptera)

Παρατηρητής

deemc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 06:16 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brice-crum

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 05:48 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

louiseinva

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 10:32 AM EDT

Περιγραφή

I fear that many of the wasps on my property may have Paraxenos.
On Clustered mountain mint in my pollinator garden which is surrounded by woods with a stream.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

louiseinva

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 10:09 AM EDT

Περιγραφή

Sphex nudus on a Clustered mountain mint in my pollinator garden. Surrounded by woods with streams. Clay soil. I received this ID from Alon Coppens in a post to Solitary Wasp Forum in FB.

Confirmed in BugGuide, thank you @jonathan142 ! https://bugguide.net/node/view/2038697#3339328

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

celithemis

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cavemander17

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2004 01:39 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseph92

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2020 05:21 PM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cadecampbell

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2018 09:01 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gtsalmon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2009 02:54 PM CDT

Περιγραφή

Dicephalic neonate found in a residential yard. GTS 861. VW ABC 015. Note several spinal kinks. Specimen survived several months, fed sporadically, died and was preserved.

See: Wallach, Van and Gerard T. Salmon (2013) Axial Bifurcation and Duplication in Snakes. Part V. A Review of Nerodia sipedon Cases with a New Record from New York State, 102-106. In Bulletin of the Chicago Herpetological Society 48(8).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apbray

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2019 11:05 PM EDT

Τόπος

Shelburne, VT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Male on top of Spotted Salamander

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

My first for iNat! Also my 100th Herp species for VA this year! Beautiful black morph male was found ~10 feet from where we parked the car. After a couple photos of him he noticed we were on to him, and he maneuvered into the typical threat posture. Definitely my favorite VA snake!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

derhennen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2011 04:53 PM EDT

Περιγραφή

Beiser Field Station