Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Σαρσέλα (Spatula discors)

Παρατηρητής

kmiecilm

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 12:35 PM CDT
Αμερικανική Σαρσέλα - Photo (c) gregslak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by gregslak
Η ταυτότητα του χρήστη jophophora: Αμερικανική Σαρσέλα (Spatula discors)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεφανοπρίστης (Lophodytes cucullatus)

Παρατηρητής

kmiecilm

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 12:21 PM CDT
Στεφανοπρίστης - Photo (c) Ashley M Bradford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ashley M Bradford
Η ταυτότητα του χρήστη jophophora: Στεφανοπρίστης (Lophodytes cucullatus)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μολυβοτσίχλονο (Junco hyemalis)

Παρατηρητής

nelson6553

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2021 01:37 PM CDT
Μολυβοτσίχλονο - Photo (c) Becky Matsubara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jophophora: Μολυβοτσίχλονο (Junco hyemalis)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kellynielsengreenteam

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 08:00 PM CDT
Agelaius phoeniceus - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη jophophora: Agelaius phoeniceus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοτσίχλονο (Passerina cyanea)

Παρατηρητής

chunkymunkypengopus

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 04:29 PM CDT

Τόπος

Urbana, IL, USA (Google, OSM)
Γαλαζοτσίχλονο - Photo (c) Gareth Rasberry, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jophophora: Γαλαζοτσίχλονο (Passerina cyanea)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γατοπούλι (Dumetella carolinensis)

Παρατηρητής

chrysta

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2022 04:53 PM CDT

Τόπος

Glendale, WI, USA (Google, OSM)
Γατοπούλι - Photo (c) Michael King, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael H. King
Η ταυτότητα του χρήστη jophophora: Γατοπούλι (Dumetella carolinensis)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrysta

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2022 05:07 PM CDT

Τόπος

Glendale, WI, USA (Google, OSM)
Pheucticus ludovicianus - Photo (c) John Murnane, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Murnane
Η ταυτότητα του χρήστη jophophora: Pheucticus ludovicianus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caterpillar511

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 07:26 AM EDT
Regulus calendula - Photo (c) Charlotte Bill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Charlotte Bill
Η ταυτότητα του χρήστη jophophora: Regulus calendula, Ένα μέλος του Βασιλίσκος (Γένος Regulus)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anniehg

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 12:53 PM CDT
Pheucticus ludovicianus - Photo (c) John Murnane, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Murnane
Η ταυτότητα του χρήστη jophophora: Pheucticus ludovicianus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

Παρατηρητής

brewmaster

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Indiana, US (Google, OSM)
Ψαρόνι - Photo (c) Fran W., όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fran W.
Η ταυτότητα του χρήστη jophophora: Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hola56789

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 09:54 AM CDT
Polioptila caerulea - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη jophophora: Polioptila caerulea, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Πάρουλα (Setophaga virens)

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2022 05:06 PM EDT
Πράσινη Πάρουλα - Photo (c) Dan Pancamo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jophophora: Πράσινη Πάρουλα (Setophaga virens)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μελανοπάρουλα (Setophaga striata)

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2022 06:11 PM EDT
Μελανοπάρουλα - Photo (c) Marc Faucher, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Marc Faucher
Η ταυτότητα του χρήστη jophophora: Μελανοπάρουλα (Setophaga striata)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Νερόκοτα (Gallinula galeata)

Παρατηρητής

lmdalessio

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 01:45 PM CDT
Αμερικανική Νερόκοτα - Photo (c) uzun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uzun
Η ταυτότητα του χρήστη jophophora: Αμερικανική Νερόκοτα (Gallinula galeata)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2022 05:29 PM EDT
Leiothlypis peregrina - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jophophora: Leiothlypis peregrina, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Πάρουλα (Setophaga americana)

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2022 05:18 PM EDT
Κοινή Πάρουλα - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη jophophora: Κοινή Πάρουλα (Setophaga americana)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γατοπούλι (Dumetella carolinensis)

Παρατηρητής

ashleyd2000

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Indiana, US (Google, OSM)
Γατοπούλι - Photo (c) Michael King, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael H. King
Η ταυτότητα του χρήστη jophophora: Γατοπούλι (Dumetella carolinensis)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)

Παρατηρητής

saxon281

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 03:09 PM EDT

Τόπος

Hamilton (Google, OSM)
Σπιτοσπουργίτης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jophophora: Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίτρινη Πάρουλα (Setophaga petechia)

Παρατηρητής

williamwisephoto

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 09:43 AM CDT

Περιγραφή

Exner Marsh Nature Preserve; McHenry County, Illinois.

 • Cloudy and 48 degrees. Wind and rain with a high near 59 degrees.
 • Sunrise 5:47 AM; Sunset 7:51 PM
 • Daylight hours: 14 hours, 4 minutes (+2m 10s)
 • Moon 19% Waxing Crescent

Ετικέτες

Κίτρινη Πάρουλα - Photo (c) Gérard Cachon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jophophora: Κίτρινη Πάρουλα (Setophaga petechia)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williamwisephoto

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 09:45 AM CDT

Περιγραφή

Exner Marsh Nature Preserve; McHenry County, Illinois.

 • Cloudy and 48 degrees. Wind and rain with a high near 59 degrees.
 • Sunrise 5:47 AM; Sunset 7:51 PM
 • Daylight hours: 14 hours, 4 minutes (+2m 10s)
 • Moon 19% Waxing Crescent

Ετικέτες

Αμερικανική Καρδερίνα - Photo (c) Martine Blanchette, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martine Blanchette
Η ταυτότητα του χρήστη jophophora: Αμερικανική Καρδερίνα (Spinus tristis)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Κορμοράνος (Phalacrocorax auritus)

Παρατηρητής

williamwisephoto

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 09:45 AM CDT

Περιγραφή

Exner Marsh Nature Preserve; McHenry County, Illinois.

 • Cloudy and 48 degrees. Wind and rain with a high near 59 degrees.
 • Sunrise 5:47 AM; Sunset 7:51 PM
 • Daylight hours: 14 hours, 4 minutes (+2m 10s)
 • Moon 19% Waxing Crescent

Ετικέτες

Αμερικανικός Κορμοράνος - Photo (c) Tommy Farquhar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tommy Farquhar
Η ταυτότητα του χρήστη jophophora: Αμερικανικός Κορμοράνος (Phalacrocorax auritus)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williamwisephoto

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 09:50 AM CDT

Περιγραφή

Exner Marsh Nature Preserve; McHenry County, Illinois.

 • Cloudy and 48 degrees. Wind and rain with a high near 59 degrees.
 • Sunrise 5:47 AM; Sunset 7:51 PM
 • Daylight hours: 14 hours, 4 minutes (+2m 10s)
 • Moon 19% Waxing Crescent

Ετικέτες

Αμερικανική Καρδερίνα - Photo (c) Martine Blanchette, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martine Blanchette
Η ταυτότητα του χρήστη jophophora: Αμερικανική Καρδερίνα (Spinus tristis)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

Παρατηρητής

williamwisephoto

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 09:56 AM CDT

Περιγραφή

Exner Marsh Nature Preserve; McHenry County, Illinois.

 • Cloudy and 48 degrees. Wind and rain with a high near 59 degrees.
 • Sunrise 5:47 AM; Sunset 7:51 PM
 • Daylight hours: 14 hours, 4 minutes (+2m 10s)
 • Moon 19% Waxing Crescent

Ετικέτες

Ψαρόνι - Photo (c) Fran W., όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fran W.
Η ταυτότητα του χρήστη jophophora: Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσός Δρυοκολάπτης (Colaptes auratus)

Παρατηρητής

williamwisephoto

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 09:56 AM CDT

Περιγραφή

Exner Marsh Nature Preserve; McHenry County, Illinois.

 • Cloudy and 48 degrees. Wind and rain with a high near 59 degrees.
 • Sunrise 5:47 AM; Sunset 7:51 PM
 • Daylight hours: 14 hours, 4 minutes (+2m 10s)
 • Moon 19% Waxing Crescent

Ετικέτες

Χρυσός Δρυοκολάπτης - Photo (c) Kala Murphy King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kala Murphy King
Η ταυτότητα του χρήστη jophophora: Χρυσός Δρυοκολάπτης (Colaptes auratus)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williamwisephoto

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 10:11 AM CDT

Περιγραφή

Exner Marsh Nature Preserve; McHenry County, Illinois.

 • Cloudy and 48 degrees. Wind and rain with a high near 59 degrees.
 • Sunrise 5:47 AM; Sunset 7:51 PM
 • Daylight hours: 14 hours, 4 minutes (+2m 10s)
 • Moon 19% Waxing Crescent

Ετικέτες

Regulus calendula - Photo (c) Charlotte Bill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Charlotte Bill
Η ταυτότητα του χρήστη jophophora: Regulus calendula, Ένα μέλος του Βασιλίσκος (Γένος Regulus)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Φαλαρίδα (Fulica americana)

Παρατηρητής

pondhole

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 12:07 PM CDT
Αμερικανική Φαλαρίδα - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη jophophora: Αμερικανική Φαλαρίδα (Fulica americana)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοτσίχλονο (Passerina cyanea)

Παρατηρητής

oeolson

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 10:28 AM EDT
Γαλαζοτσίχλονο - Photo (c) Gareth Rasberry, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jophophora: Γαλαζοτσίχλονο (Passerina cyanea)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melonlike

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 05:13 PM EDT
Αμερικάνικος Σταχτογερανός - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη jophophora: Αμερικάνικος Σταχτογερανός (Antigone canadensis)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jillymcanderson

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 07:34 PM EDT
Piranga olivacea - Photo (c) Judd Patterson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Judd Patterson
Η ταυτότητα του χρήστη jophophora: Piranga olivacea, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικάνικο Γκρεμοχελίδονο (Petrochelidon pyrrhonota)

Παρατηρητής

randyshonkwiler

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 06:45 AM CDT
Αμερικάνικο Γκρεμοχελίδονο - Photo (c) Richard Griffin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jophophora: Αμερικάνικο Γκρεμοχελίδονο (Petrochelidon pyrrhonota)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

 • 11381