Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michellearnold

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2019 04:31 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Chinese mantis eating a Ruby throated hummingbird in butterfly bush

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teaghang

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 03:00 ΜΜ EST

Περιγραφή

Another photo of the same individual (previously posted).
Note:
• Brown looking wings
• white-ish rings and spots around eyes

Asking opinions if you think this is a hybrid or not.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avonlea1177

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2023 07:39 ΜΜ EST

Τόπος

Pigeon Forge (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jophophora

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Περιγραφή

WHCR being harassed by BNST.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρατζάς (Hydroprogne caspia)

Παρατηρητής

jophophora

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Delaware, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jophophora

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dtread1

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2022 03:16 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inbetweenbays

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2022 03:49 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2022 01:11 ΜΜ EST

Τόπος

Galloway, NJ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκολοπακίδες (Οικογένεια Scolopacidae)

Παρατηρητής

wardrransdell

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2022 10:53 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόχηνα (Anser caerulescens)

Παρατηρητής

ellendale

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2022 10:23 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χαλικοκυλιστής (Arenaria interpres)

Παρατηρητής

jsomgo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2022 10:11 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colbee1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2022 12:09 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smpvolunteer-jcannon

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2022 12:55 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjbaltierra

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2019 12:10 ΜΜ PST

Περιγραφή

Still dont know why it happened but while out birding this Sharpie landed on my head! Scared me at first and then amazingly it let me take selfies with it! Had no idea what it was until I started taking pics I was expecting a magpie not a hawk!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drsimon51

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2022 02:25 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

psweet

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2022 12:39 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 10:02 ΠΜ PDT

Τόπος

Palo Alto, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Cutest EVER. In an acorn... Montebello Road, between Page Mill and Black Mountain summit.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεράκι, Αετός (Τάξη Accipitriformes)

Παρατηρητής

batgnome

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2022

Περιγραφή

Snowprint of a bird landing to catch something small. There was a little blood on the snow too.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονογερακίνα (Buteo lagopus)

Παρατηρητής

liam_pentangelo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 01:22 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mark828

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2019 10:57 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Cooper's Hawk with a nest nearby gets serious.
https://www.youtube.com/watch?v=tH0SQumMGJ4

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lianamay

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2020 10:26 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανόμπουφος (Asio otus)

Παρατηρητής

tosaeagle68

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2013

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hoosierherpenthusiast

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2021 08:35 ΠΜ EST

Περιγραφή

Drooping, long bill and club-shaped outer primary. Confirmed by expert

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meangreenfan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Continuing

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

subash2026

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 05:26 ΜΜ CDT

Περιγραφή

A family of Canada geese was seen at the Holiday Park, Bloomington, IL. Canada geese breed only once a year during the months of March, April or May. These new goslings were seen in late May. According to the GeeseRelief, it was interesting to know that, "The female chooses a mate based on his displays and how well she believes he can protect her. Canada geese are monogamous and mate for life. If one of the pair dies, the surviving goose will mourn and may eventually find another mate."
Source: https://www.geeserelief.com/geese-management/geese-breeding-season.html

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jophophora

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοτσικνιάς (Egretta caerulea)

Παρατηρητής

peyton_gongwer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benzerante

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luke11210

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2021 10:16 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσίχλα Του Σουαίνσον (Catharus ustulatus)

Παρατηρητής

jophophora

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Περιγραφή

C, minimus?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joe_jarosz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 10:28 ΠΜ UTC

Περιγραφή

I thought this was a mallard but it has green wing bands and a brown on his head.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)

Παρατηρητής

jpujjayi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2021 07:16 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dalemeister

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2016 02:56 ΠΜ UTC

Περιγραφή

Computer power failure error: actual photo date October 23, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natureman98

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2021 05:51 ΠΜ UTC
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

mamafluffantein

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 09:50 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nip13

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2020 11:25 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graytarp

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2021 12:07 ΜΜ UTC
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

hannah_snyder

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2021 07:40 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

ryan_ursescu

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 09:06 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

billgossard

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2021 01:51 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

wwwprof

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 08:17 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Σαρσέλα (Spatula discors)

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2016 04:54 ΜΜ EST

Περιγραφή

This observation is for the prey. This smallish alligator swam up with it already captured, tried for 20 minutes to toss it back, and in the end swam away with the duck still gripped in its jaws.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_cour

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 08:19 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπονδυλωτό (Υποσυνομοταξία Vertebrata)

Παρατηρητής

aeg3282

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 11:28 ΠΜ UTC
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

carolxs

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2021 10:43 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaysonschorsch

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2021 03:02 ΜΜ UTC
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

bbrown000

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021

Περιγραφή

Found on a dead log in a flood plain on September 11.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jophophora

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Περιγραφή

2nd pic is original unaltered shot

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

jansonjeanne1

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 07:49 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kemodf711

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 01:45 ΜΜ CDT
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

thomassorensen

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 09:20 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

bill_smith

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 08:06 ΜΜ EDT
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

lakeclouds111

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 01:11 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shastabray

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 09:40 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ibuyno

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2020 07:58 ΜΜ CDT

Τόπος

Prophetstown (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gannu_nature

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 10:55 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γρυλλίδια (Ανθυποτάξη Gryllidea)

Παρατηρητής

envs2250_c_tinsley

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 10:44 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sonjagasper1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 08:42 ΜΜ CDT

Τόπος

Maine, WI, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milopyne

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2021 03:13 ΜΜ EST

Περιγραφή

A very gnarly tree!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mannac

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 06:54 ΠΜ CDT

Τόπος

Lion's Den Gorge (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικός Γκιώνης (Megascops asio)

Παρατηρητής

jemredwood

Ημερομηνία

Μάρτιος 2014

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πάπια Βαβαρίας (Cairina moschata)

Παρατηρητής

azgulo

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2017 10:06 ΠΜ MDT

Περιγραφή

First wild one I had seen in several years at this location.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heatherloveswildlife

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jophophora

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Περιγραφή

Taking a bath revealed his "orange crown"

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μελανοπάρουλα (Setophaga striata)

Παρατηρητής

bonesmith

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 04:15 ΠΜ EDT

Τόπος

Chicago (Google, OSM)

Περιγραφή

Help me identify the home invader that woke me up at 4 AM

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικόσιτη Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos var. domesticus)

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2017 05:01 ΜΜ CDT

Περιγραφή

fancy hairdo!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heatherpickard

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2008 09:30 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panza_rayada

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 10:10 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jophophora

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Had the pleasure of seeing him singing in the canopy from a tower looking down.

NOTE: ADD AUDIO

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owenbirder13

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 06:27 ΠΜ CDT

Τόπος

Chincoteague NWR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sam_hartzler

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 07:44 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dingooctavious

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2020 12:11 ΜΜ CDT

Περιγραφή

This one has to be different from Phymata fasciata

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)

Παρατηρητής

jennifer_baumgartner

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 05:21 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beastmazter

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 07:48 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vvoelker

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2018 11:27 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rainforest

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2018 08:54 ΜΜ CET

Τόπος

Puyo, Ecuador (Google, OSM)

Περιγραφή

Kindly help ID this Spiny Devil Katydid.
Video:
https://youtu.be/qXvJHKWb3Q0
Panacanthus Cuspidatus?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulroots

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 11:41 ΠΜ CDT

Περιγραφή

in nest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stanlilley

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2021 09:29 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίτρινος Χυμοπότης (Sphyrapicus varius)

Παρατηρητής

lil_slugger

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 05:01 ΜΜ UTC

Τόπος

Glendale, WI, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

I've always wondered if the first image is work of a woodpecker/other organism, or just the tree's natural cork? If it's simply the tree, the tree's ID will do. Thank you! 🌲

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βέσπουλα (Γένος Vespula)

Παρατηρητής

megan_rice

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 01:03 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερυθρελάτη (Picea abies)

Παρατηρητής

kaitlin100

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 02:17 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Witches' broom deformation

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

ellieray

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2021 06:53 ΠΜ CDT

Τόπος

Wheaton (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottmarita

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 07:50 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικόσιτη Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos var. domesticus)

Παρατηρητής

eelamon

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Indiana, US (Google, OSM)
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

makalail

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 12:14 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβαδοσφυριχτής (Charadrius vociferus)

Παρατηρητής

tvasquez

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2019 08:56 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emash

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 11:43 ΠΜ EDT

Τόπος

Green Eagle Farm (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danlego

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Indiana, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bouteloua

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παγοβούτι (Gavia immer)

Παρατηρητής

jp123

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 03:46 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlp353

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 01:00 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chdphoto

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2020 09:53 ΠΜ CDT

Τόπος

Delafield, WI, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

found on asphalt walking path, along the Ice Age Trial 27 May 2020, aprox temp 75

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colinpurrington

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2018 02:58 ΜΜ EDT

Περιγραφή

More than six spots but I think this is a six-spotted tiger beetle. Second pic shows multiple setae on first antennal segment. Found under bark of rotting beech tree (it was a cold day).

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Μπούφος (Bubo virginianus)

Παρατηρητής

alex1292

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2019 11:27 ΠΜ UTC

Περιγραφή

Avian skull found in Peoria, IL - need help identifying

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2004 09:31 ΠΜ EDT

Τόπος

Lancaster, MA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Those are bat wings sticking out of the bullfrog's mouth.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

ad4mj

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021

Περιγραφή

Great egrets are very successful water birds that can be found globally. They even live alongside Elephants in Africa. They would have existed alongside Mammoths and Mastodons during the ice age in North America. The Great egret obviously outlasted them and thrives around humans. They will out last us for sure.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wmcorty

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2021 10:01 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trishadinh

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 05:58 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedge

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 08:31 ΠΜ CDT

Τόπος

Urbana, IL, US (Google, OSM)