Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashlea03

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 10:20 ΠΜ AST
Dimelaena oreina - Photo (c) Joe Walewski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joe Walewski
Η ταυτότητα του χρήστη jonydigby: Dimelaena oreina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashlea03

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 11:15 ΠΜ AST

Περιγραφή

60cm dbh; many other yellow birch 50cm dbh and greater in area

Betula alleghaniensis - Photo (c) David McCorquodale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by David McCorquodale
Η ταυτότητα του χρήστη jonydigby: Betula alleghaniensis, Ένα μέλος του Σημύδα (Γένος Betula)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashlea03

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 11:31 ΠΜ AST

Περιγραφή

72cm dbh

Betula alleghaniensis - Photo (c) David McCorquodale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by David McCorquodale
Η ταυτότητα του χρήστη jonydigby: Betula alleghaniensis, Ένα μέλος του Σημύδα (Γένος Betula)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashlea03

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 11:39 ΠΜ AST
Acer pensylvanicum - Photo (c) Kevin Metcalf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kevin Metcalf
Η ταυτότητα του χρήστη jonydigby: Acer pensylvanicum, Ένα μέλος του Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashlea03

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 01:50 ΜΜ AST
Peltigera leucophlebia - Photo (c) Tomás Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tomás Curtis
Η ταυτότητα του χρήστη jonydigby: Peltigera leucophlebia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashlea03

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 12:51 ΜΜ AST
Nephroma parile - Photo (c) Carl-Adam Wegenschimmel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carl-Adam Wegenschimmel
Η ταυτότητα του χρήστη jonydigby: Nephroma parile, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashlea03

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 01:42 ΜΜ AST
Ostrya virginiana - Photo (c) Patrick Coin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jonydigby: Ostrya virginiana, Ένα μέλος του Οστρύα (Γένος Ostrya)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashlea03

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 02:56 ΜΜ AST

Περιγραφή

15-20 thalli; southside of trunk; on treated tree; several adjacent hemlocks all 50 dbh and greater with no coral

Sphaerophorus tuckermanii - Photo (c) Fred M. Rhoades, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Fred M. Rhoades
Η ταυτότητα του χρήστη jonydigby: Sphaerophorus tuckermanii, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lproulx

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 01:55 ΜΜ AST

Περιγραφή

Granite lakeside

Sphaerophorus globosus - Photo (c) Neil Vinson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Neil Vinson
Η ταυτότητα του χρήστη jonydigby: Sphaerophorus globosus, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lproulx

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 01:33 ΜΜ AST
Peltigera leucophlebia - Photo (c) Tomás Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tomás Curtis
Η ταυτότητα του χρήστη jonydigby: Peltigera leucophlebia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandwich

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 02:18 ΜΜ AST
Melanelixia subaurifera - Photo (c) psweet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by psweet
Η ταυτότητα του χρήστη jonydigby: Melanelixia subaurifera, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laura_bright

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 02:54 ΜΜ ADT
Lobarina scrobiculata - Photo (c) troy_mcmullin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by troy_mcmullin
Η ταυτότητα του χρήστη jonydigby: Lobarina scrobiculata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandwich

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Nova Scotia, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

On red maple.

Anaptychia palmulata - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jonydigby: Anaptychia palmulata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ninanewington

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 02:42 ΜΜ ADT

Τόπος

Annapolis, NS, CA (Google, OSM)
Icmadophila ericetorum - Photo (c) blue543, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by blue543
Η ταυτότητα του χρήστη jonydigby: Icmadophila ericetorum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ninanewington

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2022 01:24 ΜΜ AST

Τόπος

Annapolis, NS, CA (Google, OSM)
Pannaria conoplea - Photo (c) Tomás Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tomás Curtis
Η ταυτότητα του χρήστη jonydigby: Pannaria conoplea, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lproulx

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023 12:52 ΜΜ AST
Fraxinus americana - Photo (c) William Van Hemessen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by William Van Hemessen
Η ταυτότητα του χρήστη jonydigby: Fraxinus americana, Ένα μέλος του Φραξός (Γένος Fraxinus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

lproulx

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023 03:50 ΜΜ AST

Περιγραφή

Specimen

Λευκόουρο Ελάφι - Photo (c) unknownalloy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jonydigby: Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

icbryson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Halifax, CA-NS, CA (Google, OSM)
Anaptychia palmulata - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jonydigby: Anaptychia palmulata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashlea03

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 12:25 ΜΜ ADT

Περιγραφή

rough location. many hemlocks in the area adorned with coral.

Sphaerophorus - Photo (c) Adam Bryant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adam Bryant
Η ταυτότητα του χρήστη jonydigby: Γένος Sphaerophorus, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashlea03

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2023 12:38 ΜΜ ADT

Περιγραφή

not great photos. . . several thalli on several hemlock trees < 50cm dbh

Sphaerophorus - Photo (c) Adam Bryant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adam Bryant
Η ταυτότητα του χρήστη jonydigby: Γένος Sphaerophorus, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lproulx

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023 12:49 ΜΜ ADT
Betula alleghaniensis - Photo (c) David McCorquodale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by David McCorquodale
Η ταυτότητα του χρήστη jonydigby: Betula alleghaniensis, Ένα μέλος του Σημύδα (Γένος Betula)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lproulx

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023 12:31 ΜΜ ADT
Fraxinus americana - Photo (c) William Van Hemessen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by William Van Hemessen
Η ταυτότητα του χρήστη jonydigby: Fraxinus americana, Ένα μέλος του Φραξός (Γένος Fraxinus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashlea03

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023 01:13 ΜΜ ADT

Περιγραφή

on red maple polypore

Phaeocalicium polyporaeum - Photo (c) noah_siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by noah_siegel
Η ταυτότητα του χρήστη jonydigby: Phaeocalicium polyporaeum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashlea03

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023 01:43 ΜΜ ADT
Peltigera aphthosa - Photo (c) Josh*m, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jonydigby: Peltigera aphthosa, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashlea03

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023 01:19 ΜΜ ADT

Περιγραφή

on yellow birch

Metatrichia vesparia - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη jonydigby: Metatrichia vesparia, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashlea03

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023 01:44 ΜΜ ADT
Pseudocyphellaria holarctica - Photo (c) Samuel Brinker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Samuel Brinker
Η ταυτότητα του χρήστη jonydigby: Pseudocyphellaria holarctica, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashlea03

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023 01:47 ΜΜ ADT

Περιγραφή

so much! 10 foot long covered.

Icmadophila ericetorum - Photo (c) blue543, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by blue543
Η ταυτότητα του χρήστη jonydigby: Icmadophila ericetorum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashlea03

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023 02:25 ΜΜ ADT

Περιγραφή

in amongst the royal fern

Clematis virginiana - Photo (c) Marilylle Soveran, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jonydigby: Clematis virginiana, Ένα μέλος του Κληματίς (Γένος Clematis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashlea03

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023 12:08 ΜΜ ADT

Περιγραφή

left trunk is 68cm dbh

Tsuga canadensis - Photo (c) Ian Manning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ian Manning
Η ταυτότητα του χρήστη jonydigby: Tsuga canadensis, Ένα μέλος του Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashlea03

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023 02:16 ΜΜ ADT
Peltigera aphthosa - Photo (c) Josh*m, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jonydigby: Peltigera aphthosa, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 394