Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lproulx

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2022 02:29 PM ADT

Τόπος

Annapolis, NS, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agbelliveau

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2022 12:56 PM ADT

Περιγραφή

On bark of mature to old Acer rubrum in old Acer rubrum - Abies balsamea swamp with other rare lichen species. Cross sections in microscope are to show dry (thinner) vs wet (thicker) thickness, graticule unit is 10 microns.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agbelliveau

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Kings, CA-NS, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrgallop

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2020 10:29 AM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtimmons

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2019 03:10 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agbelliveau

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2019 09:51 AM AST

Περιγραφή

Growing atop Lobaria quercizans on Fraxinus americana along brook in ravine

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

ianmanning

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2018 10:02 AM AST