Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ikhom

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 10:28 AM EDT

Περιγραφή

On hardwood log. Apothecia are stipitate.
Asci 8-spored, croziers(+), 125-153x9.5-11.9um, IKI+bb.
Ascospores are biguttulate, measure in H2O
(14) 14.7 - 16.9 (17.5) × (4.4) 4.5 - 5 (5.2) µm
Q = (2.9) 3 - 3.6 (3.7) ; N = 12
Me = 15.8 × 4.7 µm ; Qe = 3.4
Paraphyses with inflated apex.

Ετικέτες

Ascocoryne sarcoides - Photo (c) sarah, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sarah Richardson
Η ταυτότητα του χρήστη jonathan_mack: Ascocoryne sarcoides, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ikhom

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 11:51 AM EDT

Περιγραφή

On decorticated hardwood log. Apothecia are black stipitate up to 4.5mm in diameter.

Ετικέτες

Bulgariella pulla - Photo (c) Danny Newman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jonathan_mack: Bulgariella pulla, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ikhom

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 11:43 AM EDT

Περιγραφή

On hardwood Betula log.
Apothecia are stipitate, up to 5mm in diameter.
Asci 8-spored, IKI-.
Ascospores are dark brown, multiguttulate, non-septate, measure in H2O
(9.8) 10.1 - 12.9 (14.7) × (6.5) 6.7 - 8.5 (9.2) µm
Q = (1.1) 1.2 - 1.8 (2.2) ; N = 24
Me = 11.2 × 7.7 µm ; Qe = 1.5
Paraphyses with VBs.
Asci
(131.8) 134.7 - 155.8 (156.4) × (10.6) 11 - 13.6 (14.4) µm
Q = (10.7) 10.8 - 12.8 (13.5) ; N = 9
Me = 144.6 × 12.2 µm ; Qe = 11.9

Ετικέτες

Bulgariella pulla - Photo (c) Danny Newman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jonathan_mack: Bulgariella pulla, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keith_seifert

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 10:49 AM EDT

Τόπος

Arnprior, ON, CA (Google, OSM)
Sarcomyxa serotina - Photo (c) Irene, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jonathan_mack: Sarcomyxa serotina, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lynneo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 01:19 PM EDT
Cornucopiella fusispora - Photo (c) jonathan_mack, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jonathan_mack: Cornucopiella fusispora, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imasongster

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 02:08 PM EDT
Ionomidotis irregularis - Photo (c) dmartin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jonathan_mack: Ionomidotis irregularis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lesliejoan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 12:22 PM EDT

Ετικέτες

Otidea - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jonathan_mack: Γένος Otidea, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lesliejoan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 12:02 PM EDT
Rhodocollybia maculata - Photo (c) BiteYourBum.Com Photography, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jonathan_mack: Rhodocollybia maculata, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lesliejoan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 10:17 AM EDT
Gliophorus laetus - Photo (c) noah_siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by noah_siegel
Η ταυτότητα του χρήστη jonathan_mack: Gliophorus laetus, Ένα μέλος του Υγροφορίνες (Υποτάξη Hygrophorineae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lesliejoan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 10:03 AM EDT
Lactarius vinaceorufescens - Photo (c) natureluvr01, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jonathan_mack: Lactarius vinaceorufescens, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lesliejoan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 09:57 AM EDT
Cerrena unicolor - Photo (c) Gabe T, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jonathan_mack: Cerrena unicolor, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ikhom

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 12:57 PM EDT

Περιγραφή

On wood chips.

Cyathus stercoreus - Photo (c) V.S. Volkotrub, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jonathan_mack: Cyathus stercoreus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ikhom

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 12:51 PM EDT

Περιγραφή

On wood chips.

Cyathus striatus - Photo (c) Drriss, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jonathan_mack: Cyathus striatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ikhom

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 12:58 PM EDT

Περιγραφή

On wood chips.

Crucibulum laeve - Photo (c) Steve Reekie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jonathan_mack: Crucibulum laeve, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ikhom

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 11:08 AM EDT

Περιγραφή

On a hardwood stick.

Sphaerobolus stellatus - Photo (c) Timothy Boomer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jonathan_mack: Sphaerobolus stellatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ikhom

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 11:39 AM EDT

Περιγραφή

Growing around Betula log.

Armillaria - Photo (c) AnneTanne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jonathan_mack: Γένος Armillaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ikhom

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 11:50 AM EDT

Περιγραφή

Growing on wood Probably on Betula.

Pluteus flavofuligineus - Photo (c) A. Rodman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jonathan_mack: Pluteus flavofuligineus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ikhom

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 10:20 AM EDT

Περιγραφή

Abundant on Red Spruce needles.

Heyderia abietis - Photo (c) noah_siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by noah_siegel
Η ταυτότητα του χρήστη jonathan_mack: Heyderia abietis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lynneo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 09:57 PM EDT
Inocybe geophylla - Photo (c) Harry Harms, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jonathan_mack: Inocybe geophylla, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lynneo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 02:50 PM EDT
Scleroderma citrinum - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jonathan_mack: Scleroderma citrinum, Ένα μέλος του Σκληρόδερμα (Γένος Scleroderma)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lynneo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 02:33 PM EDT
Auriscalpium vulgare - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jonathan_mack: Auriscalpium vulgare, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lynneo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 02:31 PM EDT
Lactarius vinaceorufescens - Photo (c) natureluvr01, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jonathan_mack: Lactarius vinaceorufescens, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lynneo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 02:25 PM EDT
Ampulloclitocybe clavipes - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jonathan_mack: Ampulloclitocybe clavipes, Ένα μέλος του Υγροφορίνες (Υποτάξη Hygrophorineae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lynneo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 02:10 PM EDT
Calycina citrina - Photo (c) Gitte Langgaard Jensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jonathan_mack: Calycina citrina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lynneo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 02:00 PM EDT

Περιγραφή

Cap diameter 6 cm

Galerina marginata - Photo (c) Fluff Berger, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jonathan_mack: Galerina marginata, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lynneo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 01:59 PM EDT

Περιγραφή

Also trichaptum biforme

Sarcomyxa serotina - Photo (c) Irene, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jonathan_mack: Sarcomyxa serotina, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lynneo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 04:03 PM EDT
Neoantrodia serialis - Photo (c) Иван Матершев, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jonathan_mack: Neoantrodia serialis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keith_seifert

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 10:17 AM EDT
Tremella mesenterica - Photo (c) wojtest, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jonathan_mack: Tremella mesenterica, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imasongster

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 10:35 AM EDT
Erysiphales - Photo (c) Susan J. Hewitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jonathan_mack: Τάξη Erysiphales, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lesliejoan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Québec, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

cap 1.6 cm, stem stiff & black and white at apex, densely hairy/ stem is <1mm wide, 6 cm long, on duff in a hardwood forest, no odour, spore print pale

Rhizomarasmius pyrrhocephalus - Photo (c) Beth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jonathan_mack: Rhizomarasmius pyrrhocephalus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 2721