Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)

Παρατηρητής

ikhom

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2024 04:08 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On decorticated Eastern White Cedar - Thuja occidentalis branch tiny fungi.
Fruitbodies look like a cup with orange hymenium and darker margin, up to 0.2mm in diameter.
Conidia hyaline, 2-celled with two appendages on both ends. Probably form in chains.
Conidia measured
*(5.1) 5.2 - 7.8 (8.2) × (2.4) 2.9 - 3.3 (3.7) µm
Q = (1.6) 1.7 - 2.6 (3.3) ; N = 11
Me = 6.5 × 3.1 µm ; Qe = 2.1
Appendages 2.6-3um in length.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)

Παρατηρητής

ikhom

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2024 03:15 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On Syringa vulgaris (Lilacs) decorticated attached branch black, superficial to partially immersed ascoma. Perithecia with dark, thick-walled setae.
Asci 8-spored, IKI-.
Ascospores germinate inside asci budding ellipsoid conidia. Spores with 5-8 transverse septa and with 1–3 middle cells with a longitudinal septum, measured
(16.1) 17.6 - 22.7 (25) × (4.8) 5.4 - 6.5 (6.6) µm
Q = 3 - 4.1 (4.6) ; N = 14
Me = 20.2 × 5.7 µm ; Qe = 3.6
Conidia measured
*(2.5) 2.6 - 3.2 (3.4) × (1.6) 1.63 - 2 (2.1) µm
Q = (1.3) 1.4 - 1.7 (1.8) ; N = 20
Me = 2.9 × 1.9 µm ; Qe = 1.5
Next to *Patellaria crassispora
.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keith_seifert

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2024 11:08 ΠΜ CST

Τόπος

Pococi, Limon, CR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marie_france_germain

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 11:10 ΠΜ EDT