Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colinjensen

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 12:49 ΜΜ NZDT
Σελινοειδή - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jon_sullivan: Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jupal04

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 04:05 ΜΜ NZST
Senecio quadridentatus - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jon_sullivan: Senecio quadridentatus, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dragonfly34

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 03:56 ΜΜ NZST
Senecio skirrhodon - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jon_sullivan: Senecio skirrhodon, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild_wind

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 01:48 ΜΜ NZST
Senecio glastifolius - Photo (c) Robert McKee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robert McKee
Η ταυτότητα του χρήστη jon_sullivan: Senecio glastifolius, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meurkc

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 03:40 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Track edge

Senecio glomeratus - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jon Sullivan
Η ταυτότητα του χρήστη jon_sullivan: Senecio glomeratus, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

telscribe

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 03:37 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Corner Durham and Winchcombe

Senecio glomeratus - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jon Sullivan
Η ταυτότητα του χρήστη jon_sullivan: Senecio glomeratus, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arnim

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 08:45 ΠΜ NZST

Ετικέτες

Senecio glastifolius - Photo (c) Robert McKee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robert McKee
Η ταυτότητα του χρήστη jon_sullivan: Senecio glastifolius, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maximus-prime

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 01:09 ΜΜ NZST
Senecio minimus - Photo (c) Richie Southerton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Richie Southerton
Η ταυτότητα του χρήστη jon_sullivan: Senecio minimus, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

telscribe

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 11:14 ΠΜ NZST
Senecio glomeratus - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jon Sullivan
Η ταυτότητα του χρήστη jon_sullivan: Senecio glomeratus, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jokimfamily

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 02:35 ΜΜ NZST
Senecio glomeratus - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jon Sullivan
Η ταυτότητα του χρήστη jon_sullivan: Senecio glomeratus, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svendhansen

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 10:42 ΠΜ NZST
Senecio glastifolius - Photo (c) Robert McKee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robert McKee
Η ταυτότητα του χρήστη jon_sullivan: Senecio glastifolius, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryu_j

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 09:55 ΠΜ NZST
Senecio glomeratus - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jon Sullivan
Η ταυτότητα του χρήστη jon_sullivan: Senecio glomeratus, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boytouchgrass

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 01:00 ΜΜ NZST
Senecio elegans - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Alex Heyman
Η ταυτότητα του χρήστη jon_sullivan: Senecio elegans, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellenwgtn

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 12:02 ΜΜ NZST

Περιγραφή

WCC garden

Senecio vulgaris - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη jon_sullivan: Senecio vulgaris, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arnim

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 10:58 ΠΜ NZST

Περιγραφή

The grass grew up around it. Not so long ago, it was on it's own in the sand/gravel.

Ετικέτες

Senecio skirrhodon - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jon_sullivan: Senecio skirrhodon, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katrina_muir

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 10:22 ΠΜ NZST
Senecio quadridentatus - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jon_sullivan: Senecio quadridentatus, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katmiller

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 10:23 ΠΜ NZST
Senecio glomeratus - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jon Sullivan
Η ταυτότητα του χρήστη jon_sullivan: Senecio glomeratus, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zane_lazare

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 09:58 ΠΜ NZST
Senecio glomeratus - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jon Sullivan
Η ταυτότητα του χρήστη jon_sullivan: Senecio glomeratus, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

stbobservations

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 11:55 ΠΜ NZST
Σελινοειδή - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jon_sullivan: Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joknight_nz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2024 12:05 ΜΜ NZDT
Senecio bipinnatisectus - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jon_sullivan: Senecio bipinnatisectus, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boytouchgrass

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 08:41 ΠΜ NZST
Senecio vulgaris - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη jon_sullivan: Senecio vulgaris, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σενέκιο (Γένος Senecio)

Παρατηρητής

aliciahp

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 12:24 ΜΜ NZST
Σενέκιο - Photo (c) coqwallon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by coqwallon
Η ταυτότητα του χρήστη jon_sullivan: Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily_r

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 10:36 ΠΜ NZST
Senecio minimus - Photo (c) Richie Southerton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Richie Southerton
Η ταυτότητα του χρήστη jon_sullivan: Senecio minimus, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greg28353

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2023 10:01 ΠΜ NZDT
Senecio esleri - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Peter de Lange
Η ταυτότητα του χρήστη jon_sullivan: Senecio esleri, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennysaito

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 01:09 ΜΜ NZST
Senecio hispidulus - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jon_sullivan: Senecio hispidulus, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heidimeudt

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 07:44 ΠΜ NZST
Senecio skirrhodon - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jon_sullivan: Senecio skirrhodon, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eleanor_bissell

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 12:04 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Senecio

Senecio glomeratus - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jon Sullivan
Η ταυτότητα του χρήστη jon_sullivan: Senecio glomeratus, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meurkc

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 05:54 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Rough lawn edge

Senecio quadridentatus - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jon_sullivan: Senecio quadridentatus, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meurkc

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 05:54 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Rough lawn

Senecio glomeratus - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jon Sullivan
Η ταυτότητα του χρήστη jon_sullivan: Senecio glomeratus, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maximus-prime

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 03:53 ΜΜ NZST
Senecio skirrhodon - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jon_sullivan: Senecio skirrhodon, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 62036