Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomsinina

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2022 10:16 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reinderw

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 04:06 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frankashwood

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 10:15 ΠΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustinlamont

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Canterbury, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

william-harland

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 01:05 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wjiang

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Canterbury, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jupal04

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 07:38 ΜΜ NZST

Τόπος

Ohoka, New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

got a snack!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jupal04

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 03:16 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψευδοσκορπιόνες (Τάξη Pseudoscorpiones)

Παρατηρητής

helenmacky

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 09:50 ΠΜ NZST

Τόπος

Waihi, New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

Tiny pseudoscorpions hitchhiking on a Stable Fly - Stomoxys calcitrans

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helenmacky

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 09:50 ΠΜ NZST

Τόπος

Waihi, New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

With tiny Pseudoscorpions hitchhiking a ride

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολύχρωμη Πασχαλίτσα (Hippodamia variegata)

Παρατηρητής

mikefishnz

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2024 12:48 ΜΜ NZST

Περιγραφή

On a sign post during a stopover in Cheviot.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 01:29 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arnim

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2024 09:01 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Any of this ragwort not growing in tree lupin looked tired and old, like this one. But there were not many of them.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gone_herping

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2024

Περιγραφή

Found under a rock with another just like it, but I only collected this one.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alice_shanks

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2022 01:48 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Edge of lawn.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wilfro159

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 11:13 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pav_johnsson

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 12:37 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

william-harland

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 08:24 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Caught by our cat, though seemingly not injured. Very small; practically sparrow-sized. I am not sure if it is a wild bird, or someone's escaped pet.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schneehagen

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 08:29 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meurkc

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2022 01:55 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Wards Bush

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bythepark

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 11:21 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2019 08:49 ΜΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jupal04

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023 05:10 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Staring contest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joepb

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2020 02:46 ΜΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noahfenwick

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2023 01:59 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρος Κύκνος (Cygnus atratus)

Παρατηρητής

grahame

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2021

Τόπος

Travis Wetland (Google, OSM)

Περιγραφή

This observation is more about behavior than species.
This I'm pretty sure male swan was reaching well up into the Harakeke and giving the branches a good shake.
Then the pair with a young cygnet were eating the seeds off the water.
This is not the first time I have seen this.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benackerley

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 03:48 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)

Παρατηρητής

jupal04

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2022 03:51 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jupal04

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Canterbury, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisclose

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 02:39 ΜΜ NZST

Περιγραφή

??? Host species Senecio glastifolius

or perhaps Aphis lugentis
see
https://influentialpoints.com/Gallery/Aphis_lugentis_american_ragwort_aphid.htm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrise

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2021 12:24 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

This species is spreading rapidly. New southern record for the Nelson population.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melissa_hutchison

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 03:13 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Dense patches smothering native shrubs - seems to be increasing further into the reserve.

Currently appears to be the only wild location for this species in NZ...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterlanglands

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2019

Τόπος

Canterbury, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Emaciated bird road-killed specimen given to DOC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meurkc

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2023 02:39 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Densely growing at base of red beech trees in oak and beech leaf litter; last 2 photo on 9th

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnoridden

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 02:23 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Found in toilet at Quake City. Returned to vegetation at Victoria Square. Found by member of public.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2022 12:25 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Attracted to lights at night.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rtraber

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2021 05:34 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Probably garden escapee or mischievous planting.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uppy

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aalbertrebergen

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2023 10:46 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Very dark moth. It did not settle.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bryce_mcquillan

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2020

Τόπος

Bay of Plenty, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shoushou_1221

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Canterbury, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jon_sullivan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023 06:33 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

It's back at this site. I could only find two plants from the road and I pulled them out. (Di Carter from the Christchurch City Council has also been spraying this area to try and remove this incipient weed.)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bythepark

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 12:50 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2020 01:53 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

See Allan Herbarium CHR 666705, 705A, and B.

Lots of wild seedlings! there were two large adults in different places, one growing in amoungst another species of vine and appears to have possibly arrived with it by accident!? and the other a smaller adult about 20m away coming out from under an old estatablished chocolate vine on a fence, it definitely looks wild and probably is a progeny of the other adult. :o there are also about half a dozen smaller adults also flowering. the botanic gardens plant lady didn't know what it is and said they didn't plant it! adult pics attached.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krystaljane

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2023 02:03 ΜΜ NZST

Τόπος

Ross, New Zealand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maorinomad

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2022 09:28 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beaulahp

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2023 02:55 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fruitsalad04

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2023 12:15 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Found under log disc L3T2 as part of invertebrate sampling for ECOL293

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mil-s

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2018 09:26 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Striking Shiny black. Longitudinal stripe on surface. 5-6cm.
Inside a wet log with lots to feed on.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κυανοβακτήρια (Συνομοταξία Cyanobacteria)

Παρατηρητής

stephen-ao

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 01:18 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Seen underwater. Unusual purple/green looked very out of place

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orion_05

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2022 10:47 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haydenj

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Wellington, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Several flowers

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Απλύσια (Γένος Aplysia)

Παρατηρητής

rapuwai

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 02:50 ΜΜ NZST

Περιγραφή

I saw this at Rototai reserve near Tākaka. It is not attached to the piece of wood, just resting on it.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_thorpe

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2023 12:26 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Auckland CBD.

Brigham St, Wynyard Quarter.

Unknown blister galls on adaxial surface of leaves on a weedy Senecio skirrhodon.

Dissected galls do not contain anything recognisable.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonperrie

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2023 09:05 ΠΜ NZST

Τόπος

Omata, New Zealand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heathcotegill

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2023 11:43 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ella_peoples

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2022 08:49 ΠΜ UTC

Περιγραφή

Urgently need to know what this ad whether it is an invasive species as found it on a boat

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christinaraven

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2023 03:01 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Hitchhiker from Te Waihora, Greenpark Sands. 12mm long from nose to wing tip

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anitaruggle

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2023 11:56 ΠΜ NZST

Περιγραφή

could l please get a confirmation on this Anemone please

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meurkc

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 08:26 ΜΜ NZST

Περιγραφή

House internal wall

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevereekie1

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Περιγραφή

Found in Kaikoura Ranges. (Exact location not given as this is a critically endangered species and the first sighting for some time.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecoman

Ημερομηνία

Ιούλιος 2009

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

epitree

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 08:42 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Eating Acorns

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simon_weave

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 11:42 ΠΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bythepark

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 11:07 ΠΜ NZST

Τόπος

Riccarton Bush (Google, OSM)

Περιγραφή

On Whiteywood

Φωτογραφίες / ήχοι

Χωρίς φωτογραφίες ή ήχους

Παρατηρητής

luke_sutton

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2019 06:52 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Seen flying through the garden

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bytesnz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Selwyn, NZ-CA, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timlogan

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2018 05:02 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

The first time I've seen this bird around West Melton. Initially, it was perched on a fence and let me approach to within a few metres, although it was flicking it's tail in agitation. I suspect it's a female or juvenile tomtit.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noahfenwick

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 01:06 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cicerobeard

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2023 04:47 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samlionica

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 04:51 ΜΜ NZST

Περιγραφή

The best photo I could get unfortunately. Was flying low carrying a baby duckling

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_thorpe

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2021 09:35 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

City campus of the University of Auckland, Auckland CBD. One live adult female wasp ovipositing into a young Siphanta acuta nymph.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

alice_shanks

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2019 03:03 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

What is this harakeke seed pod caterpillar?

@butterfly4

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelvinperrie

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 03:43 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelvinperrie

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 03:01 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily_r

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 08:11 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily_r

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 11:28 ΠΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily_r

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 08:16 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonperrie

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2021

Τόπος

Ihaia (Google, OSM)

Περιγραφή

1071-2
Identification uncertain.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecoman

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 01:26 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noahfenwick

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 08:05 ΠΜ NZST

Περιγραφή

On Nothofagus cliffortioides

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jupal04

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 08:29 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jupal04

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 10:04 ΠΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cco

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2020 12:34 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Planted trees + root-suckered shrubs

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_j_w

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2023 02:57 ΜΜ NZST

Περιγραφή

On Senecio skirrhodon. This observation is for the aphids not the plant or the ants.
Note: Aphid specimens from this observation were sent to MPI for identification and confirmed as Aphis lugentis.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jon_sullivan

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 02:32 ΜΜ NZST

Περιγραφή

black aphids feeding on Senecio vulgaris

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noahfenwick

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 03:34 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beccac22

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2023 07:30 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Had leaf vein type pattern on its back. Very similar colour to mossy surroundings. Native slug?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bunnynom

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2022 05:44 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jon_sullivan

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 08:49 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Attracted in to a 160W Sylania HSB-BW bulb.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bythepark

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2023 08:31 ΠΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sohkamyung

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 11:55 ΠΜ +08

Περιγραφή

This observation is for the pseudoscorpion hanging on to the wasp's antenna

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cco

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2011 10:36 ΠΜ NZST

Περιγραφή

In waste area

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oaag1993

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 11:45 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Growing on exposed ridge in fellfield. Not sure about I.D.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meurkc

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2023 10:16 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Cutover pine forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chofungi

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2023 10:37 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

rubyross

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2023 12:47 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_thorpe

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 01:28 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

26 Te Taou Crescent (grounds of Grand Central Apartments), Auckland CBD.

Appears to have gone wild (casual) around a fertile potted plant.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grahame

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2019

Τόπος

Travis Wetland (Google, OSM)

Περιγραφή

Gynoplistia pedestris mating.
I've been looking for this for many years.
Patience pays off.
The wingless ones seem to be spreading in their range over Travis over the years.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mark_smale

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 10:43 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Roadkill.