Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kev317

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2023 11:05 ΠΜ EDT

Περιγραφή

A couple growing from soil in an area with hardwood and pine trees

Ετικέτες

Collybiopsis biformis - Photo (c) huafang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by huafang
Η ταυτότητα του χρήστη johnmoorhous: Collybiopsis biformis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnplischke

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 05:37 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Collybiopsis biformis
DNA - ITS - Nanopore

Collybiopsis biformis - Photo (c) huafang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by huafang
Η ταυτότητα του χρήστη johnmoorhous: Collybiopsis biformis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamisonlove9

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Brown wrinked cap like a brain texture, verigated on some. Smooth white stipe growing around decaying log

Typhrasa gossypina - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη johnmoorhous: Typhrasa gossypina, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamisonlove9

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Off white, beige warts cap. Kinda peeling, shaggy stipe, bulb base, drapey veil.

Amanita daucipes - Photo (c) jlittl74, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη johnmoorhous: Amanita daucipes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shrub_jay

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 03:01 ΜΜ EDT
Vaginatae - Photo (c) David Greenberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by David Greenberger
Η ταυτότητα του χρήστη johnmoorhous: Τμήμα Vaginatae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivybean4

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 11:56 ΠΜ EDT
Amanita ravenelii - Photo (c) Bill Sheehan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Bill Sheehan
Η ταυτότητα του χρήστη johnmoorhous: Amanita ravenelii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhkessa

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2024 01:49 ΜΜ EDT

Τόπος

Dalton, GA, US (Google, OSM)
Amidella - Photo (c) Sigrid Jakob, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Sigrid Jakob
Η ταυτότητα του χρήστη johnmoorhous: Τμήμα Amidella, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phutch504

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2024 10:21 ΠΜ EDT

Τόπος

Holly Springs (Google, OSM)
Amanita spreta - Photo (c) Andrew Cannon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrew Cannon
Η ταυτότητα του χρήστη johnmoorhous: Amanita spreta, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

puzzledmushlover

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2024 10:26 ΠΜ EDT

Περιγραφή

First amanita for the year

Phalloideae - Photo (c) Toby Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Toby Keller
Η ταυτότητα του χρήστη johnmoorhous: Τμήμα Phalloideae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

audeylee

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2024 03:15 ΜΜ EDT
Caesareae - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη johnmoorhous: Τμήμα Caesareae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felch

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2024 05:57 ΜΜ EDT
Amidella - Photo (c) Sigrid Jakob, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Sigrid Jakob
Η ταυτότητα του χρήστη johnmoorhous: Τμήμα Amidella, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pilgrim123

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2024 11:39 ΠΜ EDT
Amanita elongata - Photo (c) noah_siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by noah_siegel
Η ταυτότητα του χρήστη johnmoorhous: Amanita elongata, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

northganaturalist

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2024 04:58 ΜΜ EDT
Vaginatae - Photo (c) David Greenberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by David Greenberger
Η ταυτότητα του χρήστη johnmoorhous: Τμήμα Vaginatae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chadcba

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2024 12:08 ΜΜ EDT
Caesareae - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη johnmoorhous: Τμήμα Caesareae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericdo

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 11:24 ΠΜ EDT
Amanita flavorubens - Photo (c) Keara R. Giannotti, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Keara R. Giannotti
Η ταυτότητα του χρήστη johnmoorhous: Amanita flavorubens, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pilgrim123

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 02:52 ΜΜ EDT
Amanita fulva - Photo (c) clicque, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by clicque
Η ταυτότητα του χρήστη johnmoorhous: Amanita fulva, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melissa27283

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 06:19 ΜΜ EDT

Περιγραφή

White spore print

Amidella - Photo (c) Sigrid Jakob, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Sigrid Jakob
Η ταυτότητα του χρήστη johnmoorhous: Τμήμα Amidella, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashleymelton

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 11:31 ΠΜ EDT

Τόπος

Rome, GA, US (Google, OSM)
Stereum lobatum - Photo (c) Christine Young, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christine Young
Η ταυτότητα του χρήστη johnmoorhous: Stereum lobatum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vaughnmoore

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 12:37 ΜΜ EDT

Τόπος

Rome, GA, US (Google, OSM)
Vaginatae - Photo (c) David Greenberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by David Greenberger
Η ταυτότητα του χρήστη johnmoorhous: Τμήμα Vaginatae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lydia_peters

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2024 03:41 ΜΜ EDT
Turbinellus floccosus - Photo (c) Brickman Way, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brickman Way
Η ταυτότητα του χρήστη johnmoorhous: Turbinellus floccosus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aconnell8

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2024 03:09 ΜΜ EDT
Agaricus - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη johnmoorhous: Γένος Agaricus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)

Παρατηρητής

dirtnkids

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2024 12:33 ΜΜ CDT

Τόπος

Edna, TX, US (Google, OSM)
Βωλιτοειδή - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη johnmoorhous: Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katiebeec

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)
Setulosi - Photo (c) Julie Vause, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Julie Vause
Η ταυτότητα του χρήστη johnmoorhous: Τμήμα Setulosi, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

not11

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2024 12:29 ΜΜ EDT

Τόπος

Rome, GA, US (Google, OSM)
Gymnopus dryophilus - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη johnmoorhous: Gymnopus dryophilus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmkent

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 04:16 ΜΜ EDT
Strobilomyces - Photo (c) David Gorrill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη johnmoorhous: Γένος Strobilomyces, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lmah0621

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2024 12:37 ΜΜ EDT
Vaginatae - Photo (c) David Greenberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by David Greenberger
Η ταυτότητα του χρήστη johnmoorhous: Τμήμα Vaginatae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmkent

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2023 02:36 ΜΜ EDT
Apioperdon pyriforme - Photo (c) Lauren Hallden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lauren Hallden
Η ταυτότητα του χρήστη johnmoorhous: Apioperdon pyriforme, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coffey

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)
Ganoderma curtisii - Photo (c) Cindi Fitzgerald, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cindi Fitzgerald
Η ταυτότητα του χρήστη johnmoorhous: Ganoderma curtisii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kim323

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2024 11:58 ΠΜ EDT
Auricularia - Photo (c) chong_ren_huang_paul, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη johnmoorhous: Γένος Auricularia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laird_haynes

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2024 04:28 ΜΜ EDT
Laetiporus cincinnatus - Photo (c) Nate Swick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nate Swick
Η ταυτότητα του χρήστη johnmoorhous: Laetiporus cincinnatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1265