Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

warrensmart

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 03:07 PM NZST
Hemiphaga novaeseelandiae novaeseelandiae - Photo (c) Justin Bell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη john_barkla: Hemiphaga novaeseelandiae ssp. novaeseelandiae, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

warrensmart

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 11:49 AM NZST
Rhipidura fuliginosa placabilis - Photo (c) Tan Kok Hui, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tan Kok Hui
Η ταυτότητα του χρήστη john_barkla: Rhipidura fuliginosa ssp. placabilis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duncanross

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 04:49 PM NZST
Libertia ixioides - Photo (c) Adva Ayita, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Adva Ayita
Η ταυτότητα του χρήστη john_barkla: Libertia ixioides, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duncanross

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 03:52 PM NZST
Podocarpus laetus - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη john_barkla: Podocarpus laetus, Ένα μέλος του Κωνοφόρα (Τάξη Pinales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαμπούκος (Sambucus nigra)

Παρατηρητής

duncanross

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 03:35 PM NZST
Σαμπούκος - Photo (c) Lioneska, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lioneska
Η ταυτότητα του χρήστη john_barkla: Σαμπούκος (Sambucus nigra)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jupal04

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 03:15 PM NZST
Corokia cotoneaster - Photo (c) gailtv, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by gailtv
Η ταυτότητα του χρήστη john_barkla: Corokia cotoneaster, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khardel

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 10:51 AM NZST
Beilschmiedia tawa - Photo (c) Melissa Hutchison, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Melissa Hutchison
Η ταυτότητα του χρήστη john_barkla: Beilschmiedia tawa, Ένα μέλος του Λαουρίδες (Οικογένεια Lauraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melb7

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Canterbury, NZ (Google, OSM)
Tupeia antarctica - Photo (c) Lloyd Esler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lloyd Esler
Η ταυτότητα του χρήστη john_barkla: Tupeia antarctica, Ένα μέλος του Σανδαλιώδη (Τάξη Santalales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonocrehan

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 01:59 PM NZST
Myrsine australis - Photo (c) chrismorse, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη john_barkla: Myrsine australis, Ένα μέλος του Μυρσινοειδή (Υποοικογένεια Myrsinoideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonocrehan

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 01:58 PM NZST
Melicytus ramiflorus - Photo (c) tangatawhenua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tangatawhenua
Η ταυτότητα του χρήστη john_barkla: Melicytus ramiflorus, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonocrehan

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 01:57 PM NZST
Weinmannia racemosa - Photo (c) Murray NZ, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Murray Dawson
Η ταυτότητα του χρήστη john_barkla: Weinmannia racemosa, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonocrehan

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 01:52 PM NZST
Berberis darwinii - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη john_barkla: Berberis darwinii, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trinagee

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 03:50 PM NZST
Melicytus ramiflorus - Photo (c) tangatawhenua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tangatawhenua
Η ταυτότητα του χρήστη john_barkla: Melicytus ramiflorus, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msteenhauer

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 03:49 PM NZST

Τόπος

Ross, New Zealand (Google, OSM)
Delairea odorata - Photo (c) Pedro Beja, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pedro Beja
Η ταυτότητα του χρήστη john_barkla: Delairea odorata, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tikouka

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 12:29 PM NZST
Erica lusitanica - Photo (c) debrajones, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη john_barkla: Erica lusitanica, Ένα μέλος του Ρείκια (Τμήμα Erica)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cara-lisa

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Tasman, NZ-NE, NZ (Google, OSM)
Myosotis antarctica antarctica - Photo (c) Alice Shanks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alice Shanks
Η ταυτότητα του χρήστη john_barkla: Myosotis antarctica ssp. antarctica, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2017

Τόπος

Tasman, NZ-NE, NZ (Google, OSM)
Myosotis antarctica antarctica - Photo (c) Alice Shanks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alice Shanks
Η ταυτότητα του χρήστη john_barkla: Myosotis antarctica ssp. antarctica, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rowan_hindmarsh_walls

Ημερομηνία

Μάρτιος 2017

Περιγραφή

Rare. In shaded rock crevices and under boulders

Myosotis antarctica antarctica - Photo (c) Alice Shanks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alice Shanks
Η ταυτότητα του χρήστη john_barkla: Myosotis antarctica ssp. antarctica, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_lyttle

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2020

Τόπος

Otago, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Myosotis drucei, occasional plants on scree at the base of bluffs

Myosotis antarctica antarctica - Photo (c) Alice Shanks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alice Shanks
Η ταυτότητα του χρήστη john_barkla: Myosotis antarctica ssp. antarctica, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_lyttle

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2020

Περιγραφή

Myosotis drucei, occasional plants in alpine herbfield

Myosotis antarctica antarctica - Photo (c) Alice Shanks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alice Shanks
Η ταυτότητα του χρήστη john_barkla: Myosotis antarctica ssp. antarctica, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsteel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2019

Περιγραφή

On steep gravel slope in alpine valley

Myosotis antarctica antarctica - Photo (c) Alice Shanks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alice Shanks
Η ταυτότητα του χρήστη john_barkla: Myosotis antarctica ssp. antarctica, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrise

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2019

Τόπος

Tasman, NZ-NE, NZ (Google, OSM)
Myosotis antarctica antarctica - Photo (c) Alice Shanks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alice Shanks
Η ταυτότητα του χρήστη john_barkla: Myosotis antarctica ssp. antarctica, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_lyttle

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2018

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

Myosotis drucei, plant growing in shade under rock.

Myosotis antarctica antarctica - Photo (c) Alice Shanks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alice Shanks
Η ταυτότητα του χρήστη john_barkla: Myosotis antarctica ssp. antarctica, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_lyttle

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2018

Τόπος

Canterbury, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Myosotis drucei, occasional plants in alpine seep

Myosotis antarctica antarctica - Photo (c) Alice Shanks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alice Shanks
Η ταυτότητα του χρήστη john_barkla: Myosotis antarctica ssp. antarctica, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peter_sweetapple

Ημερομηνία

Απρίλιος 2009

Τόπος

Selwyn, NZ-CA, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

With Viola cunninghamii, Blechnum penna-marina and Raoulia glabra, in short herb-field, Crow Valley

Myosotis antarctica antarctica - Photo (c) Alice Shanks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alice Shanks
Η ταυτότητα του χρήστη john_barkla: Myosotis antarctica ssp. antarctica, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peter_sweetapple

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2008

Τόπος

Canterbury, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

With mixed herbs on a stream-side bank, East Hawdon near the Biv. Not sure of identification.....

Myosotis antarctica antarctica - Photo (c) Alice Shanks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alice Shanks
Η ταυτότητα του χρήστη john_barkla: Myosotis antarctica ssp. antarctica, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rowan_hindmarsh_walls

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2017

Περιγραφή

Scattered. In tussock grassland under tussocks. Finished flowering

Ετικέτες

Myosotis antarctica antarctica - Photo (c) Alice Shanks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alice Shanks
Η ταυτότητα του χρήστη john_barkla: Myosotis antarctica ssp. antarctica, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenschist

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2016

Περιγραφή

Dry creek bed.

Myosotis antarctica antarctica - Photo (c) Alice Shanks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alice Shanks
Η ταυτότητα του χρήστη john_barkla: Myosotis antarctica ssp. antarctica, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenschist

Ημερομηνία

Μάρτιος 2016

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

Fellfield

Myosotis antarctica antarctica - Photo (c) Alice Shanks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alice Shanks
Η ταυτότητα του χρήστη john_barkla: Myosotis antarctica ssp. antarctica, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alice_shanks

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2011

Περιγραφή

in rocky marble

Ετικέτες

Myosotis antarctica antarctica - Photo (c) Alice Shanks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alice Shanks
Η ταυτότητα του χρήστη john_barkla: Myosotis antarctica ssp. antarctica, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 54419