Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

islandwildlifespotter

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2022 05:34 PM +13

Τόπος

Tongatapu, Tonga (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pelser

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 01:46 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonperrie

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2014

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenschist

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2022 03:56 PM NZDT

Περιγραφή

crevice in rock in Chionochloa macra grassland

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyjewell

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Περιγραφή

Beneath rock slabs on low-lying rock platform in splash zone of lake shore.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2022 10:35 AM NZDT

Τόπος

7072, New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

Rare, on lakeshore rocks

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lloyd_esler

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Περιγραφή

Orange morph. I look out for this one each year

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cco

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2017 11:54 AM NZDT

Περιγραφή

Patch under kahikatea forest (cultivated until flowers opened). Pics 3&4 are not good, but do show the bristles on the receptacle.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonperrie

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021 11:52 AM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_kerr

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2017 11:22 AM NZDT

Περιγραφή

Holotype (male) size - 3.7 mm

Kerr, D.S. and Tweed, J.M.H. (2021) Empidadelpha pokekeao (Diptera: Empididae): a new species from New Zealand. New Zealand Entomologist (https://doi.org/10.1080/00779962.2021.1951933).

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φώκια Λεοπάρδαλη (Hydrurga leptonyx)

Παρατηρητής

tbjwildlife

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2018 10:00 AM EST

Περιγραφή

Leopard Seal attacking and eating juvenile Adelie Penguin

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρος Κύκνος (Cygnus atratus)

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 01:34 PM NZST

Περιγραφή

Dead amongst coastal driftwood

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rubecula

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 03:11 PM NZST

Περιγραφή

I think? Growing on the shore edge

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathrynoliver

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2020 11:13 AM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cco

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2014 11:12 AM NZDT

Περιγραφή

Flowering stem erect; leaves acutely toothed

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 10:44 AM NZST

Περιγραφή

Common on margins of montane podocarp-broadleaved forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janegosden

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2021 11:19 AM +13

Περιγραφή

Common in montane shrublands

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gloh

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2021 12:07 PM NZDT

Περιγραφή

Odd purple Dracophyllum. Regular D. longifolium nearby. In small flat sphagnum bog that was lightly affected by the November 2019 Lammerlaw fire. nztm 1356424 4928317

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melissa_hutchison

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2020 11:10 AM NZDT

Περιγραφή

Weedy in dryland shrubland

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2015 12:34 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

penelopegillette

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2020 04:08 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2020 03:02 PM NZST

Περιγραφή

Hemiparasitic on hawthorn

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angie47

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janicelord

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2017 04:22 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonperrie

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2020 02:06 PM +13

Περιγραφή

Valley-floor wetland.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2020 08:36 AM NZDT

Περιγραφή

Locally common in slowly flowing water at outlet of Lake Te Wapu. Formerly common on Rekohu, particularly in Te Whanga now rather scarce - we are not sure why this has happened either.

Branching pattern 'zig-zagged', leaf apices obtuse, inflorescences with 3-4 carpels.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanwiser

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2020 03:24 PM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mark2-nz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2019 12:18 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

murrayefford

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2019 11:07 AM NZST

Περιγραφή

In Ross Creek car park on Burma Rd. On branch in centre of photo. Present in area since 22 April (heard singing then)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2017 01:49 PM NZST

Περιγραφή

Resting up on beach

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melissa_hutchison

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2013

Περιγραφή

Narrow strip of kanuka trees along roadside. Kanuka trees on the E side (Ngai Tahi property) are alive, but trees on the W side have been chopped off and killed. A row of pine trees has been planted in their place.

We are still losing the last fragments of remnant native vegetation on the Canterbury Plains...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lloyd_esler

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2007 07:08 PM NZST

Περιγραφή

lower

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

dougalm

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2019 03:27 PM NZDT

Περιγραφή

Unknown growth on a tree. The growth has a cork-like texture. Host tree is unknown but appears to be a large vine.

Also see my observation #18561769 of 07 Nov 2018.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linda_johnson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2018 11:13 AM NZDT

Περιγραφή

seen on rocks above the tree line, Old Ghost Road, near Mt Montgomery

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

james269

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2018 05:00 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robin_booth

Ημερομηνία

Απρίλιος 2016

Τόπος

Waikato, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Think there are maybe three on the farm.