Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erynb143

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2022 06:49 ΜΜ EDT
Ligustrum obtusifolium - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη john1kelly: Ligustrum obtusifolium, Ένα μέλος του Λιγούστρο (Γένος Ligustrum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhardman

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 05:11 ΜΜ EDT
Ranunculus recurvatus - Photo (c) Greg Funka, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Funka
Η ταυτότητα του χρήστη john1kelly: Ranunculus recurvatus, Ένα μέλος του Ρανούγκουλος (Γένος Ranunculus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

james_robinson

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 04:10 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Looks like this guy has had a though life. Both of his hind wings were damaged.

Argynnis cybele - Photo (c) larryusa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by larryusa
Η ταυτότητα του χρήστη john1kelly: Argynnis cybele, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 10, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_l_g

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 02:00 ΜΜ EDT
Argynnis cybele - Photo (c) larryusa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by larryusa
Η ταυτότητα του χρήστη john1kelly: Argynnis cybele, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 10, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chadmach

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 02:35 ΜΜ EDT
Solidago rigidiuscula - Photo (c) Jeffrey Conner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jeffrey Conner
Η ταυτότητα του χρήστη john1kelly: Solidago rigidiuscula, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliakmil

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 01:03 ΜΜ EDT
Solidago rigidiuscula - Photo (c) Jeffrey Conner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jeffrey Conner
Η ταυτότητα του χρήστη john1kelly: Solidago rigidiuscula, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliakmil

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 04:36 ΜΜ EDT
Solidago rigidiuscula - Photo (c) Jeffrey Conner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jeffrey Conner
Η ταυτότητα του χρήστη john1kelly: Solidago rigidiuscula, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliakmil

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 04:14 ΜΜ EDT
Solidago rigidiuscula - Photo (c) Jeffrey Conner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jeffrey Conner
Η ταυτότητα του χρήστη john1kelly: Solidago rigidiuscula, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffreyconner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 04:20 ΜΜ EDT
Solidago rigidiuscula - Photo (c) Jeffrey Conner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jeffrey Conner
Η ταυτότητα του χρήστη john1kelly: Solidago rigidiuscula, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chadmach

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2023 03:43 ΜΜ EST

Περιγραφή

Growing in sand

Astraeus - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη john1kelly: Γένος Astraeus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindsiodendron

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)
Galanthus elwesii - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη john1kelly: Galanthus elwesii, Ένα μέλος του Γάλανθος (Γένος Galanthus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eehinger

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 12:06 ΜΜ EDT
Corthylio calendula - Photo (c) Jonathan Eisen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jonathan Eisen
Η ταυτότητα του χρήστη john1kelly: Corthylio calendula, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

delbachert

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 05:21 ΜΜ EDT

Περιγραφή

3-6 present, actively feeding

Corthylio calendula - Photo (c) Jonathan Eisen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jonathan Eisen
Η ταυτότητα του χρήστη john1kelly: Corthylio calendula, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beckskate

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 10:20 ΜΜ EDT
Corthylio calendula - Photo (c) Jonathan Eisen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jonathan Eisen
Η ταυτότητα του χρήστη john1kelly: Corthylio calendula, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cporter

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2015 11:19 ΠΜ EDT

Περιγραφή

the buckthorn

Frangula alnus - Photo (c) Sten Porse, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη john1kelly: Frangula alnus, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβαδοσφυριχτής (Charadrius vociferus)

Παρατηρητής

contrarianvulgarian

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)
Λιβαδοσφυριχτής - Photo (c) Winder Cruz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Winder Cruz
Η ταυτότητα του χρήστη john1kelly: Λιβαδοσφυριχτής (Charadrius vociferus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

contrarianvulgarian

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)
Hepatica americana - Photo (c) Daniel Onea, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniel Onea
Η ταυτότητα του χρήστη john1kelly: Hepatica americana, Ένα μέλος του Ανεμώνες (Φυλή Anemoneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ken-potter

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2023 08:34 ΠΜ EST

Τόπος

Duck Lake (Google, OSM)
Rabdophaga strobiloides - Photo (c) Charlotte Bill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Charlotte Bill
Η ταυτότητα του χρήστη john1kelly: Rabdophaga strobiloides, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ken-potter

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2023 08:37 ΠΜ EST

Τόπος

Duck Lake (Google, OSM)
Lonicera maackii - Photo (c) Nicolas Schwab, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Schwab
Η ταυτότητα του χρήστη john1kelly: Lonicera maackii, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λύθρο Το Ιτεόμορφο (Lythrum salicaria)

Παρατηρητής

ken-potter

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2023 08:58 ΠΜ EST
Λύθρο Το Ιτεόμορφο - Photo (c) wojtest, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wojtest
Η ταυτότητα του χρήστη john1kelly: Λύθρο Το Ιτεόμορφο (Lythrum salicaria)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

ken-potter

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2023 09:01 ΠΜ EST
Καναδέζικη Χήνα - Photo (c) Dimitris S, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dimitris S
Η ταυτότητα του χρήστη john1kelly: Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

ken-potter

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2023 09:22 ΠΜ EST

Τόπος

Zukey Lake (Google, OSM)
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη john1kelly: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duiceburger

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2023 03:26 ΜΜ EST
Euonymus alatus - Photo (c) walt_reutzel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη john1kelly: Euonymus alatus, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Celastrales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prettyflyforawhitepine

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 12:05 ΜΜ EDT
Populus deltoides - Photo (c) JanetandPhil, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη john1kelly: Populus deltoides, Ένα μέλος του Λεύκα (Γένος Populus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

austin6a

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2023 03:59 ΜΜ EST
Phragmites australis - Photo (c) Fyn Kynd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fyn Kynd
Η ταυτότητα του χρήστη john1kelly: Phragmites australis, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kennymcmahon

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2023 04:54 ΜΜ EST

Περιγραφή

Inside the house

Υμενόπτερα - Photo (c) Noel Pennington, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Noel Pennington
Η ταυτότητα του χρήστη john1kelly: Υμενόπτερα (Τάξη Hymenoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgrader

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

United States (Google, OSM)
Sarracenia purpurea - Photo (c) Lada Malek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lada Malek
Η ταυτότητα του χρήστη john1kelly: Sarracenia purpurea, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgrader

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2019 12:21 ΜΜ EDT
Cephalanthus occidentalis - Photo (c) flwildbeauty, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by flwildbeauty
Η ταυτότητα του χρήστη john1kelly: Cephalanthus occidentalis, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahorak

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)
Rabdophaga strobiloides - Photo (c) Charlotte Bill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Charlotte Bill
Η ταυτότητα του χρήστη john1kelly: Rabdophaga strobiloides, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jjuenger-kenny

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 01:41 ΜΜ EDT
Ρους - Photo (c) Kenia Arbaiza, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kenia Arbaiza
Η ταυτότητα του χρήστη john1kelly: Ρους (Γένος Rhus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 6194