Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

axjiang

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)
Cirsium pitcheri - Photo (c) Brad Von Blon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Brad Von Blon
Η ταυτότητα του χρήστη john1kelly: Cirsium pitcheri, Ένα μέλος του Γαϊδουράγκαθο (Γένος Cirsium)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kharpenau

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2023 08:22 ΠΜ EDT
Heracleum maximum - Photo (c) rangerkelly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rangerkelly
Η ταυτότητα του χρήστη john1kelly: Heracleum maximum, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποώδη (Τάξη Poales)

Παρατηρητής

kharpenau

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2023 08:22 ΠΜ EDT
Αγρωστώδη - Photo (c) Konstantin Romanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Konstantin Romanov
Η ταυτότητα του χρήστη john1kelly: Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahseidel

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 05:22 ΜΜ EDT
Heracleum maximum - Photo (c) rangerkelly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rangerkelly
Η ταυτότητα του χρήστη john1kelly: Heracleum maximum, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahseidel

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 04:50 ΜΜ EDT
Heracleum maximum - Photo (c) rangerkelly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rangerkelly
Η ταυτότητα του χρήστη john1kelly: Heracleum maximum, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilyplun

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 10:02 ΠΜ EDT
Heracleum maximum - Photo (c) rangerkelly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rangerkelly
Η ταυτότητα του χρήστη john1kelly: Heracleum maximum, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beaker20

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2024 03:55 ΜΜ EDT
Heracleum maximum - Photo (c) rangerkelly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rangerkelly
Η ταυτότητα του χρήστη john1kelly: Heracleum maximum, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jordanii

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2024 05:24 ΜΜ PDT
Streptanthus polygaloides - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη john1kelly: Streptanthus polygaloides, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suburbanpoison

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2024 06:45 ΜΜ PDT

Τόπος

Magalia, CA, US (Google, OSM)
Draperia systyla - Photo (c) Bill Finch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Bill Finch
Η ταυτότητα του χρήστη john1kelly: Draperia systyla, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chadmach

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)
Cypripedium parviflorum - Photo (c) arethusa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by arethusa
Η ταυτότητα του χρήστη john1kelly: Cypripedium parviflorum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chadmach

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 04:18 ΜΜ EDT
Corallorhiza striata - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη john1kelly: Corallorhiza striata, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chadmach

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2024 07:28 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Growing as part of landscaping. Has escaped beyond intentional landscaping.

Silene coronaria - Photo (c) Georgios Mesimeris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Georgios Mesimeris
Η ταυτότητα του χρήστη john1kelly: Silene coronaria, Ένα μέλος του Σιληνή (Γένος Silene)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greasewoood

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 02:20 ΜΜ PDT
Draperia systyla - Photo (c) Bill Finch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Bill Finch
Η ταυτότητα του χρήστη john1kelly: Draperia systyla, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jordanii

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 07:55 ΜΜ PDT
Silene gallica - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mjcorreia
Η ταυτότητα του χρήστη john1kelly: Silene gallica, Ένα μέλος του Σιληνή (Γένος Silene)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jordanii

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 07:55 ΜΜ PDT
Calycanthus occidentalis - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη john1kelly: Calycanthus occidentalis, Ένα μέλος του Δαφνώδη (Τάξη Laurales)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kindcrow

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2019 10:37 ΠΜ PDT
Gilia tricolor - Photo (c) Philip Bouchard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη john1kelly: Gilia tricolor, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamhuber

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 01:40 ΜΜ PDT
Lysimachia latifolia - Photo (c) James A. Holland, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by James A. Holland
Η ταυτότητα του χρήστη john1kelly: Lysimachia latifolia, Ένα μέλος του Λυσιμαχία (Γένος Lysimachia)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamhuber

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 01:40 ΜΜ PDT
Viola lobata - Photo (c) David Greenberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by David Greenberger
Η ταυτότητα του χρήστη john1kelly: Viola lobata, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamhuber

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 05:39 ΜΜ PDT
Aesculus californica - Photo (c) Gary Griffith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Gary Griffith
Η ταυτότητα του χρήστη john1kelly: Aesculus californica, Ένα μέλος του Αίσκουλος (Γένος Aesculus)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamhuber

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 02:30 ΜΜ PDT
Tyrannus verticalis - Photo (c) Bill Bouton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη john1kelly: Tyrannus verticalis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mckinley70506

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2024 11:32 ΠΜ PDT

Τόπος

Chico, CA, USA (Google, OSM)
Triteleia laxa - Photo (c) Philip Bouchard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη john1kelly: Triteleia laxa, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas2485

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2023 03:05 ΜΜ EDT
Ageratina altissima - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη john1kelly: Ageratina altissima, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allen224

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 05:35 ΜΜ EDT
Lobelia siphilitica - Photo (c) April Covington, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by April Covington
Η ταυτότητα του χρήστη john1kelly: Lobelia siphilitica, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chadmach

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2024 08:09 ΜΜ EDT

Περιγραφή

In disturbed dirt next to driveway

Ranunculus sceleratus - Photo (c) Brian Finzel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Brian Finzel
Η ταυτότητα του χρήστη john1kelly: Ranunculus sceleratus, Ένα μέλος του Ρανούγκουλος (Γένος Ranunculus)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomastaylor1

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2024 12:11 ΜΜ PDT
Euphorbia oblongata - Photo (c) J. Maughn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη john1kelly: Euphorbia oblongata, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pepperjackb

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2024 03:05 ΜΜ PDT
Viola lobata - Photo (c) David Greenberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by David Greenberger
Η ταυτότητα του χρήστη john1kelly: Viola lobata, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasper84317

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2024 03:00 ΜΜ PDT
Aristolochia californica - Photo (c) Jordan Collins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jordan Collins
Η ταυτότητα του χρήστη john1kelly: Aristolochia californica, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lobotany

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2024 08:50 ΠΜ PDT
Allium peninsulare - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη john1kelly: Allium peninsulare, Ένα μέλος του Άλλιον (Γένος Allium)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lobotany

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2024 08:46 ΠΜ PDT
Silene laciniata - Photo (c) Matt Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Matt Berger
Η ταυτότητα του χρήστη john1kelly: Silene laciniata, Ένα μέλος του Σιληνή (Γένος Silene)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julian_randolph

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2024 03:38 ΜΜ PDT
Aristolochia californica - Photo (c) Jordan Collins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jordan Collins
Η ταυτότητα του χρήστη john1kelly: Aristolochia californica, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 6856