Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna120

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 08:59 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spideer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2013 05:43 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολλέμβολα (Υφομοταξία Collembola)

Παρατηρητής

larus10

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2022 12:03 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gavinnupp

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Cool tree!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexgraeff

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tuberrennicii

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021

Τόπος

Onondaga Township (Google, OSM)

Περιγραφή

Lots of Panellus out right now. These were on an old maple log. 15 min exposure, ISO100, f/5.6